Korpusový workshop

Srdečně zveme všechny zá­jemce na další z tra­dič­ních bez­plat­ných kor­pu­so­vých workshopů, který se bude ko­nat v so­botu 2. listopadu 2019 na Filozofické fakultě UK. Re­gis­trační for­mu­lář a po­drobný pro­gram na­lez­nete na níže uvedeném odkazu.

Podrobnosti události

Začátek události
2. 11. 2019 10:00 - 18:00
Místo konání
nám. Jana Palacha 2, Praha 1 (hlavní budova FF UK, Velká aula)
Webové stránky
https://forms.gle/kc13JvsPrkDhVXYg8
Organizátor
Český národní korpus
Typ události
Pro veřejnost
Přílohy
Program