Knižní jarmark Knihex 11

Setkání malých nakladatelů a čtenářů pod širým nebem. Vydavatelství FF UK se Knihexu pravidelně účastní s vlastním stánkem. Cílem knižního jarmarku je podpora menších nakladatelů a jejich produkce.

Knihex umožňuje těmto kvalitním menším nakladatelům sejít se a představit se společně veřejnosti. Je záměrně pořádán v pražském veřejném prostoru, aby se knihy dostaly na čerstvý vzduch a mezi lidi. Snaží se být nejenom knižním trhem, ale také místem, kde se dá příjemně strávit den – dospělí i děti můžou pobýt v odpočinkové zóně, pro všechny je připraven doprovodný program.

Podrobnosti události

Začátek události
18. 9. 2021 10:00 - 19:00
Místo konání
Kasárna Karlín, Prvního pluku 2, Praha
Webové stránky
https://www.knihex.cz/
Organizátor
Knihex
Typ události
Pro veřejnost