Use of dialectometry in the study of local dialects (an illustration of Croatian dialect analysis)

Přednáška Lucije Šimičić (Univerzita v Zadru) prezentuje a ilustruje dialektometrickou metodu výpočtu celkové (agregátní) odlišnosti mezi nářečími jazyka. Tato metoda může kompenzovat některé nedostatky charakteristické pro konstruování svazků izoglos, prováděné v tradiční dialektologii. Synchronní agregátní analýza může také poukázat na rozdíly oproti diachronně zaměřeným klasifikacím dialektů. V této přednášce je prezentována metoda a výzkum agregátní odlišnosti ve výslovnosti 88 nářečí chorvatštiny, kterými se mluví na pobřeží východního Jadranu a v italské provincii Molise. Změřeny byly také lexikální rozdíly mezi těmito nářečími, které jsou tradičně děleny na čakavské, štokavské a přechodné čakavsko-štokavské. Obě analýzy potvrzují, že území je jazykově nesouvislé, zejména v severní jadranské oblasti. Ukáže se také, že vnitřní různorodost čakavštiny je často větší než rozdíly mezi čakavskými a štokavskými nářečími – týká se to jak výslovnosti, tak slovní zásoby.

Podrobnosti události

Začátek události
11. 11. 2014 17:30 - 19:00
Místo konání
nám. J. Palacha 2, Praha 1 (hlavní budova Filozofické fakulty UK, místnost č. 10)
Organizátor
Katedra středoevropských studií FF UK
Typ události
Konference a přednášky