Archiv

Nové číslo odborného časopisu Estetika se věnuje tématu selhání a omylů estetického souzení

Časopis Estetika: The European Journal of Aesthetics vydává Helsinki University Press ve spolupráci s Katedrou estetiky FF UK. Číslo obsahuje čtyři eseje, odborný článek a recenzi na knihu Matthewa Strohla Why It’s OK to Love Bad Movies. Úvod k tematickému číslu napsala jeho hostující editorka María José Alcaraz León.

The Article of the Year 2022 in Aesthetics Was Published by CU FA

Simon Høffding, Carlos Vara Sánchez, and Tone Roald were awarded for their article “Being Moved by Art: A Phenomenological and Pragmatist Dialogue” published in Estetika: The European Journal of Aesthetics. The journal is published by CU FA in collaboration with Helskinki University Press. The award is organized by the Finnish Society for Aesthetics since 2015.

Nové pojetí filozofie a dalších umění a věd

Nové pojetí filozofie a dalších umění a věd je již třetí knihou amerického filozofa Nelsona Goodmana přeloženou do češtiny. Jeden z nejvýraznějších představitelů analytické filosofie a estetiky, autor knih Jazyky umění (1968, česky 2007) či Způsoby světatvorby (1978, česky 1996) ji napsal ve spolupráci s Catherine Z. Elginovou. Společná kniha domýšlí a svým způsobem završuje autorovy klíčové práce. Co vlastně pojí filozofii, […]

Heslář české avant-gardy (dotisk 1. vydání)

Heslář české avantgardy je opět skladem! Kniha, jejíž česká i anglická verze získaly právem ocenění Slovník roku 2013, právě vyšla v prvním dotisku. Hana Rousová o ní v recenzi pro Dějiny a současnost napsala: „K útvaru, který není běžným slovníkem pojmů, případně jinak úzce vymezených kategorií, inspirovaly editory mezioborové hesláře ruské a chorvatské avantgardy, koncipované jako soubory odborných statí na vybraná témata, […]