Heslář české avant-gardy (dotisk 1. vydání)

Heslář české avantgardy je opět skladem! Kniha, jejíž česká i anglická verze získaly právem ocenění Slovník roku 2013, právě vyšla v prvním dotisku. Hana Rousová o ní v recenzi pro Dějiny a současnost napsala: „K útvaru, který není běžným slovníkem pojmů, případně jinak úzce vymezených kategorií, inspirovaly editory mezioborové hesláře ruské a chorvatské avantgardy, koncipované jako soubory odborných statí na vybraná témata, považovaná z hlediska sledované problematiky za podstatná. Jde tedy o publikaci, která je v podstatě homogenním celkem. Abecední sled názvů jednotlivých kapitol tu není klíčem k rychlému použití. Mnohem spíš demonstruje rozrůzněnost avantgardy jako fenoménu a programovou antilinearitu její teoretické recepce. (…) Heslář české avantgardy nepatří mezi slovníky, které si zastrčíme do knihovny a občas se do nich z účelových důvodů podíváme. Není také knihou, o které se „jen“ hovoří. Zvlášť některé její stati tím, že kladou zásadní otázky, vyvolávají diskusi. A to je největší ocenění, jaké se literatuře – nejen odborné – může dostat.“

heslaravantgardy