Otokar Fischer: Literární studie a stati I

Vychází první svazek výboru z literárních studií a statí nejvýznamnějšího představitele české germanistiky před druhou světovou válkou, Otokara Fischera (1883-1938). Otokar Fischer byl literárním historikem, kritikem a teoretikem, ale také překladatelem, básníkem a dramatikem. Vedle germanistiky se rovněž podstatně zapsal do dějin literárněvědné bohemistiky a oboru propojujícího zájmy obou filologií, germanobohemistiky. První díl celkem dvousvazkového souboru, který Vydavatelství FF UK vydává ve spolupráci s Institutem pro studium literatury a jehož grafická úprava se inspiruje známou odeonskou řadou podle návrhu Jana Jiskry, přináší právě bohemistické a germanobohemistické studie a obecně koncipované texty o problematice tvorby, dramatu a dramaturgie nebo o podstatě literárního překladu. Výbor uspořádal Josef Čermák, strojopis připravil na konci osmdesátých let pro tehdejší nakladatelství Odeon Emanuel Macek, definitivní podobu současnému výboru dal Michael Špirit. Více o obsahu a ukázku v pdf (úvodní stať výboru O nevyslovitelném) najdete v e-shopu.

literarni_studie_stati_1_web