Sto let slovenistiky na Univerzitě Karlově v Praze

Sto let od založení lektorátu slovinského jazyka, literatury a kultury na Filozofické fakultě UK v Praze připomíná rozsáhlá publikace v edici Varia. „Nenáhodou se jubileum kryje se vzpomínkami na začátek první světové války, neboť právě tato skutečnost odhaluje symboliku procesu: sto let výuky probíhalo ve stínu dvou světových válek, velkých historických změn a rovněž ideologických tlaků po druhé světové válce a také po změnách, které přinesla sametová revoluce a postkomunistická realita. V tomto smyslu monografie neodhaluje pouze české milníky, mapuje zároveň také středoevropské a evropské historické zvraty.“ Více o publikaci se dozvíte v zajímavém úvodu Alenky Jensterle-Doležalové (pdf s ukázkou najdete tradičně v e-shopu).

sto_let_slovenistiky_web