Archiv

Sto let slovenistiky na Univerzitě Karlově v Praze

Sto let od založení lektorátu slovinského jazyka, literatury a kultury na Filozofické fakultě UK v Praze připomíná rozsáhlá publikace v edici Varia. „Nenáhodou se jubileum kryje se vzpomínkami na začátek první světové války, neboť právě tato skutečnost odhaluje symboliku procesu: sto let výuky probíhalo ve stínu dvou světových válek, velkých historických změn a rovněž ideologických tlaků po druhé světové válce […]

Kapitoly z obecných dějin. Panu profesorovi s láskou…

NOVINKA * Právě probíhající dramatické události, ať na Blízkém východě či na Ukrajině, potvrzují, že zkoumání dějin diplomacie a utváření mezinárodních vazeb nám může pomoci lépe pochopit (a snad i předvídat) chování, postoje, zájmy i strategie jak velkých států a národů, tak komplikovaných etnických seskupení a malých, leč významných regionů. Jubilant, jemuž je věnována kolektivní monografie Kapitoly z obecných dějin, se dějinami mezinárodních […]