Kapitoly z obecných dějin. Panu profesorovi s láskou…

NOVINKA * Právě probíhající dramatické události, ať na Blízkém východě či na Ukrajině, potvrzují, že zkoumání dějin diplomacie a utváření mezinárodních vazeb nám může pomoci lépe pochopit (a snad i předvídat) chování, postoje, zájmy i strategie jak velkých států a národů, tak komplikovaných etnických seskupení a malých, leč významných regionů. Jubilant, jemuž je věnována kolektivní monografie Kapitoly z obecných dějin, se dějinami mezinárodních vztahů zabýval prakticky celý život. Úctyhodné dílo profesora Aleše Skřivana svědčí o tom, že je nejen pilným, ale i všestranným badatelem, jehož zájmy časově pokrývají období od raného novověku až po počátek 20. století a geograficky sahají doslova od kanálu La Manche až k Číně a Japonsku. Editoři Martin Kovář a Václav Drška proto za pomoci jeho žáků, přátel a kolegů sestavili knížku o jedenadvaceti kapitolách-studiích, které se tak či onak týkají diplomacie či mezinárodních vztahů, a to z pohledu historiků různého zaměření a rozmanitého metodologického vyznání.

Více o novince v e-shopu.

996_1