Nové číslo odborného časopisu Estetika se věnuje tématu selhání a omylů estetického souzení

Časopis Estetika: The European Journal of Aesthetics vydává Helsinki University Press ve spolupráci s Katedrou estetiky FF UK. Číslo obsahuje čtyři eseje, odborný článek a recenzi na knihu Matthewa Strohla Why It’s OK to Love Bad Movies. Úvod k tematickému číslu napsala jeho hostující editorka María José Alcaraz León.

Ve svém eseji „Failure as Omission: Missed Opportunities and Retroactive Aesthetic Judgements“ poskytuje Elisabeth Schellekens pro výzkum různých druhů selhání v estetickém souzení užitečný rozcestník. Jako první uvádí chybné přisuzování určité estetické kvality objektu, který ji postrádá. Další skupinu tvoří soudy, které nelze kvalifikovat jako estetické, protože nejsou založeny na správných důvodech. Třetí třídou omylů, které se Schellekens v eseji věnuje nejpodrobněji, jsou estetické soudy, které nebyly realizovány, ačkoli měly být.

Eileen John se ve svém eseji „Is Aesthetic Consistency Worth Having?“ snaží najít pozitivní popis estetické konzistence, aniž by ji podmiňovala představou koherentní estetické osobnosti. Estetická konzistence, jak ji John navrhuje chápat, je neosobní a založená na esteticky významných principech.

Esej Uku Toominga nazvaný „Aesthetic Disagreement with Oneself as Another“ se zabývá fenoménem přehodnocování a změny vlastních předchozích estetických hodnocení. Fenoménu vnitrosubjektivního nesouhlasu, který Tooming popisuje, nebyla v estetice věnována velká pozornost, ačkoli otázky, které vyvolává, jsou palčivé.

Článek Davida Fennera „Aesthetic Absence and Interpretation“ se zaměřuje na estetickou hodnotu pocitu, že „něco chybí“ nebo „něco není v pořádku“, s nímž se často setkáváme v souvislosti se současným uměním. V jeho pojetí prodlužují estetické absence naše zkoumání předmětu estetického hodnocení způsobem, který přesahuje jeho přímé vnímání.

Esej Michela-Antoina Xhignesse „In Defence of Tourists“ zavádí pojem praktické identity a využívá jej k obhajobě hodnotící praxe těch, jejichž kontakt s uměním se omezuje na populární estetické zážitky doporučované turistickými průvodci a lidovou moudrostí. Podle něj selhání, která máme tendenci přisuzovat estetickým turistům, se mohou nakonec proměnit v neschopnost ocenit estetickou praxi těch, jejichž praktická identita se liší od té naší.

Veškerý obsah časopisu Estetika je volně dostupný na adrese estetikajournal.org.


Související články