Fakulta

Kolegium děkana

 

Děkan

doc. PhDr. Michal Pullmann, Ph.D.

e-mail dekan@ff.cuni.cz
telefon +420 221 619 334
místnost 101 (hlavní budova FF UK, nám. Jana Palacha 2, 1. patro)

Sekretariát děkana

Mgr. Hana Sobotková

email: hana.sobotkova@ff.cuni.cz

sekretariat-dekan@ff.cuni.cz

místnost č. 101, 1. patro hl. budovy FF UK

tel: + 420 221 619 364

Rozšířené kolegium děkana

prof. Miroslav Bárta, Dr.                                 prorektor pro vnější vztahy

doc. Mgr. Václav Cvrček, Ph.D.                     předseda Akademického senátu FF UK

doc. Mgr. Radek Skarnitzl Ph.D.                    koordinátor pro vnitřní hodnocení tvůrčí činnosti

doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D.                 koordinátor mezinárodních studijních programů

doc. PhDr. Martin Strouhal, Ph.D.                  koordinátor učitelských studijních programů

PhDr. Kamila Remišová Věšínová, Ph.D.       ředitelka Knihovny FF UK

Mgr. Martina Lukášová                                  odborová organizace FF UK

PhDr. Anna Rozsypal Pajerová                      zástupkyně studentské části akademické obce

Proděkanka pro zahraničí

prof. PhDr. Markéta Křížová, Ph.D.

e-mail prodekan_zahranici@ff.cuni.cz
telefon +420 221 619 832; +420 603 251 823
konzultační hodiny  
místnost 103 (hlavní budova FF UK, nám. Jana Palacha 2, 1. patro)
životopis
program

Proděkan pro přijímací řízení a vnější vztahy

 

Mgr. Daniel Soukup, Ph.D.

e-mail prodekan_prijimacky@ff.cuni.cz
telefon +420 608 183 802
konzultační hodiny po domluvě na mailu Daniel.Soukup@ff.cuni.cz
místnost 33 (hlavní budova FF UK, náměstí Jana Palacha 2, přízemí)
životopis
program

Proděkan pro informační zdroje

 

Mgr. Jan Sládek, Ph.D.

e-mail prodekan_iz@ff.cuni.cz
telefon +420 775 999 689
konzultační hodiny po předchozí telefonické domluvě
místnost S149a (hlavní budova FF UK, náměstí Jana Palacha 2, suterén)
životopis
program

Proděkan pro vědu a výzkum

doc. PhDr. Ladislav Stančo, Ph.D.

e-mail prodekan_veda@ff.cuni.cz
telefon +420 221 619 223
konzultační hodiny
místnost 3 (Oddělení doktorského studia a akademických kvalifikací, hlavní budova FF UK, nám. Jana Palacha 2, přízemí)
životopis
program

Proděkanka pro studium

PhDr. Hana Pazlarová, Ph.D.

e-mail prodekan_studium@ff.cuni.cz
telefon +420 221 619 325
konzultační hodiny  
místnost 126a (hlavní budova FF UK, nám. Jana Palacha 2, 1. patro)
životopis
program

Proděkan pro infrastrukturu

doc. JUDr. et PhDr. Jakub Rákosník, Ph.D.

e-mail prodekan_infrastruktura@ff.cuni.cz
telefon +420 777 152 126
konzultační hodiny po 8:00 – 9:00; st 9:00 – 10:00
místnost 451 (hlavní budova FF UK)
životopis
program

Proděkanka pro projektové řízení a grantovou činnost

Mgr. Zdeňka Filipová

e-mail prodekan_granty@ff.cuni.cz​
telefon +420 604 858 185
konzultační hodiny po domluvě na mailu Zdenka.Filipova@ff.cuni.cz
místnost 101 (hlavní budova FF UK, nám. Jana Palacha 2, 1. patro)
životopis
program

zápisy z jednání kolegia děkana