Fakulta

Kolegium děkana

 

Děkan

doc. PhDr. Michal Pullmann, Ph.D.

e-mail dekan@ff.cuni.cz
telefon +420 221 619 334
místnost 101 (hlavní budova FF UK, nám. Jana Palacha 2, 1. patro)

Sekretariát děkana

Mgr. Hana Sobotková

email: hana.sobotkova@ff.cuni.cz

sekretariat-dekan@ff.cuni.cz

místnost č. 101, 1. patro hl. budovy FF UK

tel: + 420 221 619 364

 

Rozšířené kolegium děkana

Mgr. Ondřej Tichý, Ph.D.                   předseda Akademického senátu FF UK

doc. Mgr. Radek Skarnitzl Ph.D.       koordinátor pro vnitřní hodnocení tvůrčí činnosti

PhDr. Klára Rösslerová, Ph.D.          ředitelka Knihovny FF UK

Mgr. Martina Lukášová                      odborová organizace FF UK

Mgr. Sabrina Muchová                        zástupkyně studentské části Akademické obce

doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.       koordinátor pro projekt KREAS

 

Proděkanka pro zahraničí

doc. PhDr. Markéta Křížová, Ph.D.

e-mail prodekan_zahranici@ff.cuni.cz
telefon +420 221 619 832; +420 603 251 823
konzultační hodiny  
místnost 103 (hlavní budova FF UK, nám. Jana Palacha 2, 1. patro)
životopis
program

 

Proděkan pro přijímací řízení a vnější vztahy

 

Mgr. Daniel Soukup, Ph.D.

e-mail prodekan_prijimacky@ff.cuni.cz
telefon +420 608 183 802
konzultační hodiny po domluvě na @mailu Daniel.Soukup@ff.cuni.cz
místnost
životopis
program

 

Proděkan pro informační zdroje

 

Mgr. Jan Sládek, Ph.D.

e-mail prodekan_iz@ff.cuni.cz
telefon +420 775 999 689
konzultační hodiny po předchozí telefonické domluvě
místnost
životopis
program

Proděkanka pro vědu a výzkum

 

doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D.

e-mail prodekan_veda@ff.cuni.cz
telefon +420 221 619 223
konzultační hodiny
místnost 3 (Oddělení vědy, hlavní budova FF UK, nám. Jana Palacha 2, přízemí)
životopis
program

Proděkanka pro studium

PhDr. Hana Pazlarová, Ph.D.

e-mail prodekan_studium@ff.cuni.cz
telefon +420 221 619 325
konzultační hodiny  
místnost 126a (hlavní budova FF UK, nám. Jana Palacha 2, 1. patro)
životopis
program

 

 

Proděkan pro infrastrukturu

Ing. Jaroslav Buchta

e-mail jaroslav.buchta@ff.cuni.cz
telefon  221 619 438, 731 460 818
konzultační hodiny
místnost
životopis
program

 

Proděkanka pro projektové řízení a grantovou činnost

Mgr. Zdeňka Filipová

e-mail prodekan_granty@ff.cuni.cz​
telefon
konzultační hodiny  
místnost
životopis
program

zápisy z jednání kolegia děkana