Fakulta

Kolegium děkana

 

Děkanka

Mgr. Eva Lehečková, Ph.D.

e-mail dekan@ff.cuni.cz
telefon +420 221 619 334
místnost 101 (hlavní budova FF UK, nám. Jana Palacha 2, 1. patro)

Sekretariát děkana 

Bc. Zdeňka Eclerová

email: sekretariat@ff.cuni.cz

místnost č. 101, 1. patro hl. budovy FF UK

tel: + 420 221 619 364

Rozšířené kolegium děkana

prof. Markéta Křížová, Ph.D.                           prorektorka pro zahraničí 

doc. Mgr. Václav Cvrček, Ph.D.                       předseda Akademického senátu FF UK 

doc. PhDr. Martin Strouhal, Ph.D.                   koordinátor učitelských studijních programů 

PhDr. Kamila Remišová Věšínová, Ph.D.        ředitelka Knihovny FF UK 

Mgr. Martina Lukášová                                    odborová organizace FF UK 

Mgr. Anna Rozsypal Pajerová                         zástupce studentů v kolegiu děkana

 

 

Proděkan pro vědu a výzkum

prof. PhDr. Jan Čermák, CSc.

e-mail prodekan_veda@ff.cuni.cz
telefon +420 221 619 395
konzultační hodiny úterý 15:00-16:00 (nebo dle dohody)
místnost 3 (hlavní budova FF UK, nám. Jana Palacha 2, přízemí)
životopis
program

Proděkanka pro studium a přijímací řízení

Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D.

e-mail prodekan_studium@ff.cuni.cz
telefon + 420 221 619 325
konzultační hodiny po předchozí domluvě e-mailem (online, příp. osobně)
místnost 126 (hlavní budova FF UK, nám. Jana Palacha 2, 1. patro)
životopis
program

Proděkan pro hodnocení kvality a akreditace

doc. Daniel Berounský, Ph.D.

e-mail prodekan_hodnoceni@ff.cuni.cz
telefon  +420 739 774 282
konzultační hodiny středa 11:00-12:00 (po dohodě e-mailem)
místnost 332 (Na Příkopě 29, 3. patro)
životopis
program

Proděkan pro zahraničí

PhDr. Milan Žonca, Ph.D.

e-mail prodekan_zahranici@ff.cuni.cz
telefon +420 221 619 832
konzultační hodiny po předchozí domluvě e-mailem
místnost 103 (hlavní budova FF UK, nám. Jana Palacha 2, 1. patro)
životopis
program

Proděkanka pro vnější vztahy a další vzdělávání

Mgr. Michaela Slussareff, Ph.D.

e-mail prodekan_vv@ff.cuni.cz
telefon +420 724 577 668
konzultační hodiny po předchozí domluvě e-mailem
místnost 33 (hlavní budova FF UK, nám. Jana Palacha 2, přízemí)
životopis
program

Proděkan pro projektové řízení a grantovou činnost

Mgr. Martin Pehal, Ph.D.

e-mail prodekan_granty@ff.cuni.cz
telefon +420 721 200 398
konzultační hodiny po předchozí domluvě e-mailem
místnost
životopis
program

Proděkan pro informační zdroje

PhDr. Jan Koura, Ph.D.

e-mail prodekan_iz@ff.cuni.cz
telefon +420 221 619 207
konzultační hodiny po předchozí domluvě e-mailem
místnost 204 (hlavní budova FF UK, nám. Jana Palacha 2, 2. patro)
životopis
program

Proděkan pro infrastrukturu

doc. JUDr. et PhDr. Jakub Rákosník, Ph.D.

e-mail prodekan_infrastruktura@ff.cuni.cz
telefon +420 777 152 126
konzultační hodiny po 9:30 – 10:30
místnost 451 ((hlavní budova FF UK, nám. Jana Palacha 2, 4. patro)
životopis
program

zápisy z jednání kolegia děkana