Fakulta

Kolegium děkana

 

Děkan

doc. PhDr. Michal Pullmann, Ph.D.

e-mail dekan@ff.cuni.cz
telefon +420 221 619 334
místnost 101 (hlavní budova FF UK, nám. Jana Palacha 2, 1. patro)

Sekretariát děkana

Mgr. Hana Sobotková

email: hana.sobotkova@ff.cuni.cz

sekretariat-dekan@ff.cuni.cz

místnost č. 101, 1. patro hl. budovy FF UK

tel: + 420 221 619 364

 

Rozšířené kolegium děkana

prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D.       prorektor UK pro vnější vztahy

doc. Mgr. Radek Skarnitzl Ph.D.       předseda AS FF UK

PhDr. Klára Rösslerová, Ph.D.           ředitelka Knihovny FF UK

Mgr. Ina Píšová                                      tisková mluvčí

Mgr. Martina Lukášová                       odborová organizace FF UK

Bc. Luboš Studený                                zástupce studentské části Akademické obce

 

Proděkanka pro zahraničí

doc. PhDr. Markéta Křížová, Ph.D.

e-mail prodekan_zahranici@ff.cuni.cz
telefon +420 221 619 832; +420 603 251 823
konzultační hodiny  
místnost 103 (hlavní budova FF UK, nám. Jana Palacha 2, 1. patro)
životopis
program

 

pověřený funkcí proděkana pro přijímací řízení a vnější vztahy

 

 Doc. Mgr. Petr Christov, Ph.D.

e-mail prodekan_prijimacky@ff.cuni.cz
telefon +420 606 235 811
konzultační hodiny po domluvě na @mailu petr.christov@ff.cuni.cz
místnost 130 (hlavní budova FF UK, 1. patro)
živopis
program

 

Proděkan pro informační zdroje

 

Mgr. Jan Sládek, Ph.D.

e-mail prodekan_iz@ff.cuni.cz
telefon +420 775 999 689
konzultační hodiny po předchozí telefonické domluvě
místnost
životopis
program

pověřená funkcí proděkanky pro vědu a výzkum

 

doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D.

e-mail prodekan_veda@ff.cuni.cz
telefon +420 221 619 223
konzultační hodiny
místnost 3 (Oddělení vědy, hlavní budova FF UK, nám. Jana Palacha 2, přízemí)
životopis
program

Proděkanka pro studium

PhDr. Hana Pazlarová, Ph.D.

e-mail prodekan_studium@ff.cuni.cz
telefon +420 221 619 325
konzultační hodiny  
místnost 126a (hlavní budova FF UK, nám. Jana Palacha 2, 1. patro)
životopis
program

 

 

Proděkan pro infrastrukturu

Ing. Jaroslav Buchta

e-mail jaroslav.buchta@ff.cuni.cz
telefon  221 619 438, 731 460 818
konzultační hodiny
místnost
životopis
program

zápisy z jednání kolegia děkana