Komise pro etiku ve výzkumu

seznam členů e-mail: kev@ff.cuni.cz zápisy z jednání komise

Působnost a pravomoce

  1. Hlavním cílem činnosti Komise je zajištění ochrany práv osob, které jsou předmětem výzkumu v rámci vědeckých a výzkumných projektů, řešených zaměstnanci a studenty fakulty (dále jen „účastníci výzkumu“, „projekt“ a „projekty“).
  2. Komise posuzuje etickou přípustnost návrhů projektů, jichž je fakulta nebo její zaměstnanec koordinátorem či hlavním řešitelem, a to jak z hlediska jejich celkového zaměření, tak z hlediska v rámci řešení projektů plánovaných postupů a nástrojů výzkumu. Komise posuzuje dostatečnost předpokládané informovanosti účastníků výzkumu a opatření pro ochranu jejich práv.
  3. Komise může v případě návrhů projektů, v nichž je fakulta partnerem či vedlejším řešitelem, na základě žádostí koordinátorů či hlavních řešitelů posoudit etickou přípustnost těch částí návrhů projektů, kterou mají být řešeny zaměstnanci a studenty fakulty.
  4. Komise může na základě iniciativy řešitelů poskytovat také předběžné konzultace při přípravě projektů a samotných žádostí o jejich etické posouzení.
  5. Komise při své činnosti vychází zejména z obecných právních předpisů České republiky a poskytovatelů finančních prostředků nebo jiných orgánů a institucí, které nárokují provedení daného posudku.
  6. Komise neposuzuje etičnost chování a jednání jednotlivých řešitelů projektů v průběhu řešení projektů.

Dokumenty