Etická komise

seznam členů e-mail: eticka@ff.cuni.cz zápisy z jednání komise

Tisková zpráva k výsledkům šetření EK FF UK v případě podnětu podezření na plagiátorství prof. Martina Kováře ze dne 4. 12. 2018

 


Působnost a pravomoce

Etická komise je stálým poradním orgánem pro etické otázky týkající se všech forem činnosti v rámci akademické obce. Její činnost upravuje Jednací řád Etické komise Filozofické fakulty UK  a dále opatření děkana č. 20/2020, Etika vědecké práce.