Minulá volební období

POZVÁNKA na 2. zasedání AS FF UK

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Pozvánka na 2. zasedání AS FF UK

které se koná ve čtvrtek dne 16. září 2010 v 13,30 hodin v místnosti č. 104 / 1. patro hlavní budovy FF UK.

Navrhovaný program:

 1. Schválení programu zasedání

 2. Projednání návrhu zápisu z 1. zasedání AS FF UK

 3. Vyhlášení voleb do AS UK

  1. Průvodní dopis předsednictva AS UK

  2. Vyhlášení voleb předsednictvem AS FF UK

 4. Žádost o prodloužení akreditace doktorského studijního oboru Andragogika ve studijním programu Pedagogika (prezenční i kombinované studium)

  1. Průvodní dopis děkana fakulty

 5. Projednání podmínek přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2011/2012

  1. Průvodní dopis děkana fakulty

  2. Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2011/2012

  3. Seznam akreditovaných oborů

 6. Projednání výše doktorských stipendií ve 4. čtvrtletí 2010

 7. Projednání Opatření děkana k organizaci studia v bakalářských a magisterských studijních programech na FF

  1. Průvodní dopis děkana fakulty

  2. Opatření děkana k organizaci studia v bakalářských a magisterských studijních programech na FF

 8. Projednání Opatření děkana o doktorském studiu na FF UK

  1. Průvodní dopis děkana fakulty

  2. Opatření děkana o doktorském studiu na FF UK

 9. Volba nového složení Disciplinární komise FF UK

 10. Různé