Minulá volební období

POZVÁNKA na 19. mimořádné zasedání AS FF UK

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Pozvánka na 19. mimořádné zasedání AS FF UK

které se koná ve čtvrtek dne 22. března 2012 v 14,00 hodin v místnosti č. 1 / přízemí hlavní budovy FF UK.

Navrhovaný program:

  1. Program zasedání

  2. Postup MŠMT ve věci prodloužení akreditace magisterského studijního programu Právo a právní věda Fakultě právnické ZČU

  3. Různé

Jan Chromý