Minulá volební období

POZVÁNKA na 10. zasedání AS FF UK

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Pozvánka na 10. zasedání AS FF UK

které se koná ve čtvrtek dne 12. května 2011 v 13,30 hodin v místnosti č. 104 / 1. patro hlavní budovy FF UK.

Navrhovaný program:

 1. Program zasedání

 2. Návrh zápisu 9. zasedání AS FF UK

 3. Akreditační materiály

  1. Průvodní dopis děkana fakulty

  2. Stanovisko studijní komise FF UK

  3. Zápis z jednání studijní komise FF UK

  4. Žádost o rozšíření akreditace bakalářského SP Filologie o SO Novořecká filologie (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia, dvouoborové studium)

  5. Žádost o rozšíření akreditace bakalářského SP Filologie o SO Řecká antická filologie (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia, dvouoborové studium)

  6. Žádost o rozšíření akreditace bakalářského SP Filologie o SO Latinský jazyk a literatura (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia, dvouoborové studium)

  7. Žádost o rozšíření akreditace navazujícího magisterského SP Filozofie o SO Filozofie (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, dvouoborové studium)

  8. Žádost o prodloužení platnosti akreditace SO Novořečtina v SP Filologie na dostudování stávajících studentů (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia, dvouoborové studium)

  9. Žádost o prodloužení platnosti akreditace SO Starořečtina v SP Filologie na dostudování stávajících studentů (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia, dvouoborové studium)

  10. Žádost o prodloužení platnosti akreditace SO Latina v SP Filologie na dostudování stávajících studentů (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia, dvouoborové studium)

  11. Akreditační žádosti ve formě .zip

 4. Harmonogram zasedání AS FF UK v druhé polovině roku 2011

 5. Výroční zpráva FF UK v Praze za rok 2010

  1. Průvodní dopis děkana fakulty

  2. Výroční zpráva FF UK v Praze za rok 2010 s přílohami ve formě .zip

 6. Rozpočet FF UK na rok 2011

  1. Průvodní dopis děkana fakulty

  2. Vyjádření hospodářské komise FF UK

  3. Komentář rozpočtu FF UK na rok 2011

  4. Rozpočet FF UK na rok 2011

  5. Meziroční srovnání rozpočtu

 7. Dlouhodobý záměr FF UK na léta 2011-2021

  1. Průvodní dopis děkana fakulty

  2. Dlouhodobého záměru FF UK na léta 2011 – 2021 verze k diskusi

 8. Návrh na udělení čestného členství Vědecké rady FF UK

  1. Průvodní dopis děkana fakulty

  2. Životopis prof. Hlaváčka

  3. Životopis prof. Zavadila

 9. Různé

Poznámka:

Materiály pro senátory jsou také k dispozici na veřejných webových stránkách AS FF UK s výjimkou materiálů k akreditacím, které jsou z důvodu ochrany duševního vlastnictví jejich autorů k dispozici pouze na sekretariátu AS FF UK v tištěné podobě nebo v zaheslovaném archivu. Heslo k otevření archivu vydává předsednictvo AS FF UK senátorům emailem.

Jan Chromý