Aktuality

Zemřel prof. Oldřich Král, jedna z nejvýznamnějších postav české sinologie

22.6.2018

Literární vědec a překladatel z čínštiny, profesor sinologie a srovnávací literatury Oldřich Král zemřel ve čtvrtek 21. 6. 2018 ve věku 87 let.

Když všechny cesty vedly do Paříže. Ústav pro dějiny umění FF UK zve na workshop

22.6.2018

Workshop „Když všechny cesty vedly do Paříže. Umělecká výměna mezi Francií a střední Evropou v 19. století“, který pořádá CEFRES a spolupořádá Ústav pro dějiny umění FF UK, proběhne ve dnech 26. a 27. 6.

FF UK navštívili zástupci šanghajské East China Normal University (Huadong Shifan Daxue)

21.6.2018

18. června proběhla schůzka vedení FF UK se zástupci East China Normal University, která navázala na předchozí jednání o spolupráci.

Ústav pro archeologii FF UK ukázal, jak se oblékali a čím se živili lidé v pravěku

21.6.2018

V sobotu 16. 6. 2018 se ve Hranicích na Moravě uskutečnila celodenní akce pro veřejnost nazvaná Pokoř své Hranice, na níž fakultu a vlastní aktivity prezentoval Ústav pro archeologii FF UK.

Velvyslankyně Mexika v ČR zahájila 19. ročník kurzu pro studenty prestižní mexické vysoké školy Technologického institutu v Monterrey

21.6.2018

Vedení kurzu pod názvem La historia y cultura checas en su contexto centroeuropeo a Ciudadanía y Nueva Europa zajišťuje Středisko ibero-amerických studií FF UK. Na letošní běh kurzu, který má dnes nejdelší tradici ze zúčastněných škol celého světa, přijelo dvacet čtyři studentů.

Výběrové řízení ze dne 21. 6. 2018 – Katedra pedagogiky

21.6.2018

FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici akademický pracovník – odborný asistent. Obor a zaměření: pedagogicko-psychologické disciplíny a metodologie pedagogického a pedagogicko-psychologického výzkumu. Přihlášky je nutno podat do 31. 7. 2018.

Manažer/ka projektu financovaného z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

20.6.2018

FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici Manažer/ka projektu financovaného z OPVVV. Podávání přihlášek je možné do 14. 7. 2018.

Studenti egyptologie z celého světa se setkají na konferenci Current Research in Egyptology. V Praze proběhne poprvé

20.6.2018

Current Research in Egyptology je konference pořádaná studenty a zaměřená na studenty. Letos se v Praze ve dnech 25.–28. června 2018 proběhne již její XIX. ročník.

Studenti anglistiky zvou na premiéru divadelní hry Prague to New Orleans via UFO

19.6.2018

Komedie od amerického básníka Vincenta Farnswortha bude inscenována 23., 24. a 27. června od 19:30 ve Studiu Kámen. V této krátké komedii vystupují studenti anglistiky po boku profesionálních amerických herců.

Noviny jsou naší školou. Karel Havlíček a publicistika okolo roku 1848

18.6.2018

V pondělí 25. června se na FF UK uskuteční celodenní kolokvium, v jehož rámci vystoupí členové grantového týmu projektu GA ČR č. 17-13671S Publicistika a korespondence Karla Havlíčka, řešeného na FF UK, i odborníci z jiných pracovišť.

Tiskové zprávy

Přijďte se podívat na antiku očima 21. století!

6.6.2018

Ústav pro klasickou archeologii FF UK pořádá ve dnech 11.–13. června 2018 program Antický svět a Evropa očima 21. století. Akce, která proběhne v Kampusu Hybernská FF UK, vznikala ve spolupráci s Hrdličkovým muzeem člověka PřF UK a Národním muzeem.

Vyjádření ke studiu Lenky Krutilové na Filozofické fakultě UK

30.5.2018

Vzhledem k dotazům, které na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy přicházejí v souvislosti s činností paní Lenky Krutilové, která byla prezentována v pořadu České televize „Infiltrace“, vysílaném 21. května 2018, sdělujeme následující:

Expedice Ústavu pro klasickou archeologii FF UK posunula hranice dávné Baktrie

16.5.2018

Česko-uzbecká archeologická expedice v těchto dnech přepsala dějiny pomezních oblastí dnešního Afghánistánu a Uzbekistánu! Po 40 letech dohadů stanovila hranici baktrijského království a dokázala, že jako první ji osídlili a před nájezdníky ze severu chránili už Řekové. Vpád Alexandra Makedonského stál ve skutečnosti na počátku vrcholného rozvoje Baktrie!

Tisková zpráva o stavu projektu OP Praha – pól růstu ČR „Zvýšení kvality vzdělávání a začleňování žáků s OMJ spojené s jeho radikální inovací“

14.5.2018

V listopadu 2017 bylo na Ústavu českého jazyka a teorie komunikace zahájeno řešení projektu Operačního programu Praha – pól růstu ČR „Zvýšení kvality vzdělávání a začleňování žáků s OMJ spojené s jeho radikální inovací“. Projekt, jehož řešení potrvá do července 2019, je součástí Prioritní osy 4 v rámci OP PPR: vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti a je […]

Petr Kukal nastupuje jako tiskový mluvčí Filozofické fakulty UK

23.4.2018

Novým tiskovým mluvčím FF UK se stává Petr Kukal, veřejnosti známý jako správce twitterového účtu Ministerstva kultury ČR. Na FF UK bude mít na starosti komunikaci s médii a část komunikace na sociálních sítích, bude se také podílet na utváření celkové PR strategie fakulty. Na svou novou pozici nastupuje 1. května 2018.

Open Square 2018: Palachovo náměstí opět ožije, přijet můžete lodí

18.4.2018

Tradiční festival institucí sídlících kolem náměstí Jana Palacha Open Square nabídne v sobotu 28. dubna 2018 celodenní program, v němž nechybí ranní hodina jógy, vyhlídková plavba lodí, etnologický stánek s ukázkami lidových řemesel i gastronomické zážitky. Náměstí a jeho okolí jimi ožije od 10 do 18 hodin.

Pět oborů FF UK se umístilo ve špičce QS World University Rankings by Subject

5.3.2018

Prestižní mezinárodní žebříček hodnotil čtyřicet osm oborů na jedenácti stech světových univerzit. V první stovce figuruje za Univerzitu Karlovu obor geografie a letos nově také filozofie.

Vychází Rukověť německy psané literatury z Prahy a českých zemí

21.2.2018

Na vzniku publikace z prestižní řady „rukovětí“ německého nakladatelství J. B. Metzler se podílelo Centrum Kurta Krolopa pro německou literaturu v Čechách.

Proběhne konference Gender, politika a náboženství ve Španělsku a Latinské Americe

13.2.2018

Konferenci pořádá Středisko ibero–amerických studií FF UK ve spolupráci s Universidad Autónoma de Madrid.

Češi přispěli půl milionu korun na obnovu zničené univerzitní knihovny v iráckém Mosulu

8.2.2018

Společná dobročinná sbírka Knihovny Filozofické fakulty UK a Člověka v tísni Pomozme knihovně! skončila 31. ledna 2018. Na finanční pomoc při obnově zničené Ústřední knihovny Mosulské univerzity v Iráku se podařilo shromáždit 500 000 Kč.

Výběrová řízení

Výběrové řízení ze dne 21. 6. 2018 – Katedra pedagogiky

21.6.2018

FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici akademický pracovník – odborný asistent. Obor a zaměření: pedagogicko-psychologické disciplíny a metodologie pedagogického a pedagogicko-psychologického výzkumu. Přihlášky je nutno podat do 31. 7. 2018.

Manažer/ka projektu financovaného z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

20.6.2018

FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici Manažer/ka projektu financovaného z OPVVV. Podávání přihlášek je možné do 14. 7. 2018.

Výběrové řízení ze dne 13. 6. 2018 – Ústav germánských studií/ Job offer from 13 June 2018 – Department of Germanic Studies

15.6.2018

FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici akademický pracovník – asistent/odborný asistent. Obor a zaměření: novější německá literatura a literární teorie. Přihlášky je nutno podat do 14. 7. 2018. /Field and specialization: newer German literature and literary theory. Applications by 14 July 2018.

Výběrové řízení ze dne 12. 6. 2018 – Středisko ibero-amerických studií/ Job offer from 12 June 2018 – Centre of Ibero-American Studies

14.6.2018

FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici pedagogický pracovník VaV/akademický pracovník. Obor a zaměření: iberoamerikanistika – raně novověké dějiny. Přihlášky je nutno podat do 12. 7. 2018. / Field and specialization: Ibero-American Studies – Early Modern Period. Applications by 12 July 2018.

Výběrové řízení ze dne 25. 5. 2018 – Filozofická fakulta / Job offer from 25 May 2018 – Faculty of Arts

11.6.2018

FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici vědecký pracovník. Obor a zaměření: interdisciplinární areálová studia a nové metodologie na průsečíku humanitních a sociálních věd. Přihlášky je nutno podat do 30. 6. 2018. / Field and specialization: specialization in interdisciplinary area studies and new methodologies on the threshold of humanities and social sciences. Applications by 30 June 2018.

Referent/ka grantového oddělení

4.6.2018

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy hledá do grantového oddělení novou kolegyni / nového kolegu na pozici referent/ka grantového oddělení. Přihlášky lze posílat do 25. 6. 2018.

Výběrové řízení na pozici Vědecký pracovník

31.5.2018

FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici Vědecký pracovník. Obor a zaměření: anglofonní literatury a kultury, raně novověké literatury a divadlo. Přihlášky je nutno podat do 25. 6. 2018./Field and specialization: Anglophone literatures and cultures; early modern theatre and literature. Applications by 25 June 2018.

Výběrové řízení na pozici Vědecký pracovník

31.5.2018

FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici Vědecký pracovník. Obor a zaměření: anglofonní literatury a kultury; moderní a současné experimentální divadlo a literatura. Přihlášky je nutno podat do 25. 6. 2018./Field and specialization: Anglophone literatures and cultures; modern and contemporary experimental theatre and literature. Applications by 25 June 2018.

Výběrové řízení ze dne 22. 5. 2018 – Ústav translatologie/ Job offer from 22 May 2018 – The Institute of Translation Studies

31.5.2018

FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici akademický pracovník – odborný asistent. Obor a zaměření: překlad a tlumočení se zaměřením na český jazyk. Přihlášky je nutno podat do 25. 6. 2018.

Výběrové řízení ze dne 22. 5. 2018 – Ústav translatologie/ Job offer from 22 May 2018 – The Institute of Translation Studies

31.5.2018

FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici akademický pracovník – lektor/asistent. Obor a zaměření: překladatelství a tlumočnictví. Přihlášky je nutno podat do 25. 6. 2018. / Field and specialization: Translation and Interpreting. Applications by 25 June 2018.

Úřední deska


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK