Aktuality

Obrazem: Univerzita si připomněla odkaz Jana Palacha

19.1.2021

Ani v době, kdy Česko dusí koronavirová epidemie, nezapomněla Univerzita Karlova na osobnost Jana Palacha a jeho mimořádnou oběť. Někdejšího studenta uctila nejen Filozofická fakulta UK, zástupci vedení univerzity i studentů, ale symbolicky celá akademická obec.

Studentka Ústavu jazyků a komunikace neslyšících a Katedry psychologie FF UK Kateřina Holubová získala Cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy

13.1.2021

Kateřina Holubová spustila na začátku pandemie web podporující dálkovou výuku pro neslyšící a nedoslýchavé i vyřídila stovky žádostí o radu. Za to – ale i za další prospěšné aktivity – byla před několika dny oceněna cenou ministra školství pro vynikající studenty a absolventy.

Knihovna FF UK obnovuje v omezeném režimu výdej objednaných výpůjček

12.1.2021

Knihovny FF UK od středy 13. 1. 2021 v omezeném režimu opět budou půjčovat knihy studentům a zaměstnancům Univerzity Karlovy*. Výdej knih bude obnoven. Věnujte prosím zvýšenou pozornost podmínkám služby.

Přehled: Databáze přístupné v roce 2021

12.1.2021

Univerzita Karlova nebo jednotlivé fakulty nakupují velké množství bibliografických a plnotextových databází. Podívejte se na přehledový seznam databází, které lze využívat v roce 2021.

Katedra tělesné výchovy FF UK nabízí během zkouškového období on-line sportovní kurzy

11.1.2021

Nabídku mohou využít studenti i zaměstnanci UK.

Aktuální výběrová řízení: FF UK vypisuje výběrová řízení na pozice akademických i technickohospodářských pracovníků

11.1.2021

Katedra jihoslovanských a balkanistických studií | Katedra sociální práce | Ústav germánských studií

Nová dimenze partnerství hl. města Prahy a Univerzity Karlovy: činnost zahajuje zapsaný ústav Kampus Hybernská

8.1.2021

Rektor UK a primátor hlavního města Prahy před koncem roku podepsali partnerskou smlouvu a založili tím společný projekt, který významně přispěje k užšímu propojení aktivit akademické sféry, města a široké veřejnosti. Svou činnost zahajuje nový zapsaný ústav Kampus Hybernská.

Bylo spuštěno studentské hodnocení kurzů zimního semestru. Vyplnit dotazníky je možné do 24. ledna

8.1.2021

Anonymní elektronické hodnocení kurzů probíhá od 5. do 24. ledna. Výsledky včetně slovních komentářů budou zveřejněny před začátkem letního semestru.

Knihovna FF UK spustila Kurz akademické integrity. Pro zaměstnance a doktorandy FF UK je povinný

7.1.2021

E-learningový kurz je zaměřený na akademickou integritu a zásady etiky vědecké práce. Stávající zaměstnanci a doktorandi mají povinnost tímto kurzem projít nejpozději do 31. března 2021. 

Antropolog Marek Jakoubek zkoumá české komunity v Bulharsku. Jeho dlouholetý výzkum ocenila Bulharská akademie věd

5.1.2021

Doc. Marek Jakoubek z Ústavu etnologie FF UK získal Čestné uznání Bulharské akademie věd za přínos k bulharistice. Ocenění mu bylo uděleno za etablování bulharistického výzkumného centra v Plzni. Na vybudování obdobného centra na půdě pražského ústavu pracuje v současné době.

Výběrová řízení

Výběrové řízení ze dne 4. 1. 2020 – Ústav germánských studií / Job offer from 4 January 2020 – Department of Germanic Studies

20.1.2021

Děkan FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici akademický pracovník – asistent/odborný asistent. Obor a zaměření: novější německá literatura a literární teorie. Přihlášky je nutno podat do 5. 2. 2021. / Field and specialization: newer German literature and literary theory. Applications by 5. 2. 2021.

Personalista/ka Osobního oddělení

15.1.2021

FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici Personalista/ka. Podávání přihlášek je možné do 31. 1. 2021.

Výběrové řízení na pozici Ekonom/technik

14.1.2021

Náplň práce administrativního pracovníka zařazeného jako technik/ekonom/hospodář. Hledáme uchazečku či uchazeče, jehož náplň práce bude: Zajištění provozu a chodu oddělení stavebně-investičních projektů Správa spisové služby oddělení Evidence dokladů – faktur, objednávek, výběrových řízení Komunikace s ekonomickým oddělením, zpracování návrhu rozpočtu a dalších podkladů Vedení a vyřizování ekonomické agendy oddělení, zejména „Schvalování před vznikem závazku“ a faktur […]

Interní výběrové řízení na pozici vedoucí/vedoucího Katedry jihoslovanských a balkanistických studií

7.1.2021

Děkan FF UK vypisuje ke dni 7. ledna 2021 interní výběrové řízení na pozici vedoucí/vedoucího Katedry jihoslovanských a balkanistických studií. Podávání přihlášek děkanovi FF UK je možné do 8. února 2021.

Výběrové řízení ze dne 4. 1. 2021 – Katedra sociální práce / Job offer from 4 January 2021 – Department of social work

4.1.2021

Děkan FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici akademický pracovník – docent. Obor a zaměření: teorie a metody sociální práce, výzkumné metody. Přihlášky je nutno podat do 19. 2. 2021. / Field and specialization: methods and theories of social work, research methods. Applications by 19. 2. 2021.

Výběrové řízení ze dne 4. 1. 2020 – Ústav germánských studií / Job offer from 4 January 2020 – Department of Germanic Studies

4.1.2021

Děkan FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici akademický pracovník – asistent/odborný asistent. Obor a zaměření: dějiny, reálie a kultura Skandinávie. Přihlášky je nutno podat do 5. 2. 2021. / Field and specialization: Scandinavian history and culture. Applications by 5. 2. 2021.

Interní výběrové řízení na pozici vedoucí/vedoucího Katedry logiky

3.12.2020

Děkan vypisuje ke dni 2. prosince 2020 interní výběrové řízení na pozici vedoucí/vedoucího Katedry logiky. Podávání přihlášek děkanovi je možné do 5. ledna 2021.

Výběrové řízení ze dne 24. 11. 2020 – Katedra Blízkého východu / Job offer from 24 November 2020 – Department of Middle eastern Studies

24.11.2020

Děkan FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici akademický pracovník – lektor. Obor a zaměření: turecký jazyk a didaktika ne-evropských jazyků. Přihlášky je nutno podat do 31. 12. 2020. / Field and specialization: Turkish Language, Didactics of Non-European Languages. Applications by 31. 12. 2020.

Výběrové řízení ze dne 2. 11. 2020 – Český egyptologický ústav / Job offer from 2 November 2020 – Czech Institute of Egyptology

2.11.2020

Děkan FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici akademický pracovník – odborný asistent. Obor a zaměření: egyptologie, egyptská archeologie, architektura a ikonografie Staré říše. Přihlášky je nutno podat do 31. 12. 2020. / Field and specialization: Egyptology, Egyptian archaeology, Old Kingdom architecture and iconography. Applications by 31. 12. 2020.

Interní výběrové řízení na pozici ředitel/ředitelka Ústavu východoevropských studií

1.10.2020

Děkan FF UK vypisuje ke dni 1. října 2020 interní výběrové řízení na pozici ředitel/ředitelka Ústavu východoevropských studií. Podávání přihlášek děkanovi je možné do 2. listopadu 2020.

Úřední deska


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK