Aktuality

Pražské centrum židovských studií FF UK spolupořádalo čtvrtý ročník Zimní školy židovských studií

17.2.2020

Ve dnech 17.–23. ledna byl v Praze pro tři desítky studentů připraven intenzivní výukový a poznávací program na téma „Jewish Cultures and Media of Transmission: From Prague Into the World“. Společně s FF UK se na něm podílely University of Amsterdam, King’s College London a The Open University of Israel.

Příručka pro zaměstnance Univerzity Karlovy

13.2.2020

Oznamujeme, že vznikla Příručka pro zaměstnance UK. Kromě praktických pokynů pro zaměstnance obsahuje informační souhrn o univerzitě, její struktuře a fungování. Proto ji doporučujeme i studentům a zájemcům z řad širší veřejnosti.

Nová publikace mapuje aktuální poznatky o romštině. Přispěli do ní také badatelé z FF UK

12.2.2020

Filozofická fakulta UK patří ke světové špičce ve výzkumu romštiny. Do stěžejní publikace mezinárodního kolektivu autorů „The Palgrave Handbook of Romani Language and Linguistics“, kterou vydává prestižní nakladatelství Palgrave Macmillan, přispěli odborníci z Katedry středoevropských studií a Ústavu obecné lingvistiky.

Cenu J. A. Komenského pro rok 2020 obdrží Tomáš Halík

12.2.2020

Filozof a teolog Tomáš Halík z Ústavu filosofie a religionistiky FF UK převezme nizozemské ocenění 28. března v kostele Grote Kerk v Naardenu. Porota vidí jednasedmdesátiletého Halíka jako jednoho z nejvlivnějších duchovních a nezávislých myslitelů této doby, který slovem a činem naplňuje Komenského myšlenkové dědictví v moderním a podnětném duchu.

Zemřel významný český filozof Erazim Kohák

12.2.2020

S velkým zármutkem jsme se dozvěděli, že v sobotu 8. února zemřel prof. Erazim Kohák (1933-2020). Patřil k nejvýraznějším postavám české filosofie 20. a 21. století. Jako přednášející, badatel i překladatel byl velmi výraznou postavou polistopadové Filozofické fakulty UK a Akademie věd ČR.

Jak využít poznatky o čtenářských prožitcích

12.2.2020

Na Filozofické fakultě UK vystudovala literární komparatistiku a skandinavistiku. Pak Anežka Kuzmičová zamířila na Stockholmskou univerzitu, kde získala doktorát, sbírala zkušenosti a bádala též jinde: v Dánsku, Anglii či Kanadě. Od Nového roku je i díky programu Primus zpátky na Univerzitě Karlově.

Doporučení a rozhodnutí hygienické stanice ohledně koronaviru

11.2.2020

V souladu s rozhodnutím Hygienické stanice hlavního města Prahy přijímá vedení Filozofické fakulty UK mimořádná opatření při nebezpečí vzniku epidemie.

Ústav translatologie FF UK připravil první ročník Dne s překladem a tlumočením

11.2.2020

Na ústavu se 4. února sešli zájemci o překlad a tlumočení z řad studentů středních škol i veřejnosti a absolventi ústavu. Vyučující a studentský spolek PŘETLaK pro ně připravili patnáct přednášek a workshopů.

Stačí kousek odvahy a ostatní vám pomohou, říká neslyšící studentka UK

11.2.2020

Kateřina Holubová pracuje jako ergoterapeutka s pacienty po prodělaném poškození mozku, sama přitom od narození neslyší. V současnosti studuje na Filozofické fakultě UK jednooborovou psychologii a češtinu v komunikaci neslyšících a předává své zkušenosti ostatním neslyšícím studentům na Univerzitě Karlově.

Aktuální výběrová řízení: FF UK vypisuje výběrová řízení na pozice akademických i technickohospodářských pracovníků

10.2.2020

Katedra pedagogiky | Ústav informačních studií a knihovnictví | AV technik / technička | ekonom/ka

Tiskové zprávy

Před sto lety oficiálně ukončila první světovou válku. Výročí podpisu Versailleské mírové smlouvy si historici připomenou na mezinárodní konferenci

16.9.2019

Vědeckou konferenci s názvem „The Frustrated Peace? The Versailles Treaty and its Political, Social and Economic Impact on Europe“ pořádá Ústav světových dějin FF UK a Historický ústav AV ČR ve dnech 26. a 27. září v Černínském paláci. Jejím cílem bude představit nové pohledy na význam smlouvy, která měla zásadní vliv na poválečné uspořádání Evropy a světa.

Na Filozofické fakultě UK začíná jedinečný mezinárodní projekt zaměřený na téma migrace a modernity

11.9.2019

Univerzita Karlova je připravila společně se čtyřmi dalšími prestižními evropskými univerzitami – Universidade do Porto, Freie Universität Berlin, Université Paul-Valéry Montpellier 3 a University of Kent.

Český egyptologický ústav FF UK bude udělovat ochrannou známku Prověřeno v poušti

13.8.2019

Novou ochrannou známku budou moci získat výrobky a technologie, které obstojí v extrémních podmínkách české archeologické koncese v egyptském Abúsíru a expedic v Súdánu.

Usnesení Vědecké rady FF UK ve věci plagiátorství prof. Martina Kováře

22.2.2019

Vědecká rada Filozofické fakulty Univerzity Karlovy se plně ztotožňuje se stanoviskem Etické komise FF UK ve věci plagiátorství prof. Martina Kováře. Vědecká rada FF UK děkuje Etické komisi FF UK za profesionálně odvedenou práci.

Vyjádření ředitele Ústavu světových dějin FF UK k závěrečné zprávě Etické komise FF UK

18.2.2019

Nález etické komise v plagiátorské kauze prof. Martina Kováře považuji za zásadní dokument nejen pro Ústav světových dějin FF UK, ale i pro fakultu a univerzitu.

Závěrečné vyjádření Filozofické fakulty UK k obvinění prof. Martina Kováře z plagiátorství

14.2.2019

Etická komise FF UK potvrdila, že se prof. Martin Kovář dopustil plagiátorství. Vedení FF UK se závěry komise souhlasí.

Dvoudenní program sedmi institucí připomene v Praze 50 let od sebeupálení Jana Palacha

7.1.2019

Ve dnech 16. a 17. ledna 2019 uspořádá sedm významných institucí na několika místech Prahy akci „Jan Palach – naše svědomí“. Jejím prostřednictvím si připomene významný čin tehdejšího studenta FF UK, který zůstává nejen celospolečensky platný, ale také výsostně aktuální.

V Kampusu Hybernská začíná festival 100 ROKŮ SATIRY

19.10.2018

Měsíční festival pořádaný ke stému výročí vzniku Československa nabídne přednášky, debaty, divadelní představení a koncerty, estrádní vystoupení, exkurse nebo slam poetry. Součástí je i soutěž o nejlepší satirickou báseň určená studentům SŠ. Festival pořádá Filozofická fakulta UK a Sametové posvícení.

FF UK se poprvé připojí k oslavám Evropského dne jazyků

10.9.2018

U příležitosti Evropského dne jazyků, který se z iniciativy Rady Evropy slaví každoročně dne 26. 9., pořádá Filozofická fakulta v prostoru Kampusu Hybernská celodenní festival. Rozsahem a pestrostí nabídky se letos jedná o největší oslavu tohoto dne v Praze.

Výběrová řízení

Manažer/ka projektu financovaného z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

14.2.2020

FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici Manažer/ka projektu financovaného z OPVVV. Podávání přihlášek je možné do 13. 3. 2020.

Interní výběrové řízení na pozici vedoucí Katedry pedagogiky

30.1.2020

Děkan Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje interní výběrové řízení na pozici vedoucí Katedry pedagogiky. Podávání přihlášek je možné do 2. 3. 2020.

Filozofická fakulta UK vypisuje výběrové řízení na pozici Vedoucí studijního oddělení

29.1.2020

Volná pracovní pozice Vedoucí studijního oddělení

Výběrové řízení ze dne 27. 1. 2020 – Ústav informačních studií a knihovnictví / Job offer from 27 January 2020 – Institute of Information studies and librarianship

27.1.2020

FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici akademický pracovník – odborný asistent. Obor a zaměření: nová média a vzdělávání, digital humanities, informační věda. Přihlášky je nutno podat do 27. 2. 2020. / Field and specialization: new media and education, digital humanities, information science. Applications by 27. 2. 2020.

Filozofická fakulta UK vypisuje výběrové řízení na pozici AV technik(čka)

22.1.2020

Volná pracovní pozice AV technik(čka).

Výběrové řízení ze dne 27. 12. 2019 – Ústav českého jazyka a teorie komunikace / Job offer from 27 December 2019 – Institute of Czech Language and Theory of Communication

3.1.2020

FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici akademický pracovník – odborný asistent. Obor a zaměření: Výzkum čtení a didaktika češtiny. Přihlášky je nutno podat do 31. 1. 2020. / Field and specialization: Reading research and teaching of Czech. Applications by 31. 1. 2020.

Interní výběrové řízení na pozici ředitel/ ředitelka Ústavu pro dějiny umění

2.1.2020

Děkan Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje interní výběrové řízení na pozici ředitel/ ředitelka Ústavu pro dějiny umění. Podávání přihlášek je možné do 3. 2. 2020.

Výběrové řízení ze dne 19. 12. 2019 – Ústav etnologie / Job offer from 19 December 2019 – Department of Ethnology

19.12.2019

FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici akademický pracovník – odborný asistent. Obor a zaměření: sociální antropologie se zaměřením na aplikovaný výzkum v oblasti urbanistického rozvoje měst a obcí. Přihlášky je nutno podat do 20. 1. 2020. / Field and specialization: Social anthropology with specialization in city development and cultural and creative industries.. Applications by 20. 1. 2020.

Výběrové řízení ze dne 19. 12. 2019 – Ústav etnologie / Job offer from 19 December 2019 – Department of Ethnology

19.12.2019

FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici akademický pracovník – docent. Obor a zaměření: teorie a metodologie historických věd. Přihlášky je nutno podat do 20. 1. 2020. / Field and specialization: theory and methodology of historical sciences. Applications by 20. 1. 2020.

Výběrové řízení ze dne 18. 12. 2019 – Ústav germánských studií / Job offer from 18 December 2019 – Department of Germanic Studies

18.12.2019

FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici akademický pracovník – asistent/odborný asistent. Obor a zaměření: nizozemská literatura. Přihlášky je nutno podat do 16. 1. 2020. / Field and specialization: Dutch literature. Applications by 16. 1. 2020.

Úřední deska


Zápisy

Starší zápisy najdete po kliknutí na odkaz „Další zápisy“ u příslušné položky.

Zápisy z jednání kolegia děkana

2020_01_07 Zápis jednání širšího kolegia děkana.pdf
2020-01-21 Zápis jednání širšího kolegia děkana.pdf

2019-12-10 Zápis z jednání užšího kolegia děkana.pdf
2019-12-03 Zápis jednání širšího kolegia děkana.pdf
2019-11-19 Zápis z jednání užšího kolegia děkana.pdf

2018-12-18 Zápis z jednání užšího kolegia děkana.pdf
2018-12-11 Zápis z jednání širšího kolegia děkana.pdf
2018-12-04 Zápis z jednání užšího kolegia děkana.pdf

Další zápisy »

Zápisy z porad děkana s vedoucími základních součástí


2019-10-24 Zápis ze setkání děkana s vedoucími ZS.pdf
2019-05-30 Zápis ze setkání děkana s vedoucími ZS.pdf
2019-04-25 Zápis ze setkání děkana s vedoucími ZS.pdf

2018_09_25 Příloha k zápisu Přijímat_lze_do_PREHLED_ZS.xlsx
2018-11-22 Zápis z porady děkana s vedoucími základních součástí.pdf
2018-10-25 Zápis z porady děkana s vedoucími základních součástí.pdf

Další zápisy »

Zápisy ze zasedání Akademického senátu FF UK


2019-11-14 Zápis ze zasedání Akademického senátu.docx
2019-10-10 Zápis ze zasedání Akademického senátu.docx
2019-09-12 Zápis ze zasedání Akademického senátu.docx

2018-12-13 Zápis ze zasedání Akademického senátu.docx
2018-11-08 Zápis ze zasedání Akademického senátu.docx
2018-10-11 Zápis ze zasedání Akademického senátu.docx

Další zápisy »

Zápisy z jednání předsednictva Akademického senátu FF UK

2020-02-06-PAS.docx
2020-01-03-PAS.doc

2019-12-05-PAS.doc
2019-11-07-PAS.doc
2019-10-05-PAS.docx

2018-12-06-PAS.doc
2018-10-04-PAS.doc
2018-09-06-PAS.docx

Další zápisy »

Zápisy ze zasedání Vědecké rady

2020-16-01 Zápis ze zasedání vědecké rady FF UK.pdf

2019-12-12 Zápis ze zasedání vědecké rady FF UK.pdf
2019-11-21 Zápis ze zasedání vědecké rady FF UK.pdf
2019-10-17 Zápis ze zasedání vědecké rady FF UK.pdf

2018-12-13 Zápis ze zasedání vědecké rady FF UK.pdf
2018-11-15 Zápis ze zasedání vědecké rady FF UK.pdf
2018-10-18 Zápis ze zasedání vědecké rady.pdf

Další zápisy »

Zápisy z jednání koncepčního grémia děkanaDalší zápisy »

Zápisy z jednání komisí fakulty

Newsletter FF UK

Newsletter FF UK