Aktuality

Dotazník Rady sportu Univerzity Karlovy

5.12.2019

V nadcházejícím roce se očekává rozběhnutí nového projektu Vysokoškolského sportovního centra MŠMT ČR, jehož cílem je podpora sportování na univerzitách. Aby studenti mohli této podpory účinně využít, je zapotřebí zmonitorovat, kolik sportovců, na jaké úrovni a v jakých sportech na UK máme.

Odpověď děkana FF UK na dopisy advokátů k projektu Sinopsis

4.12.2019

Vyjádření k žádosti o poskytnutí prostoru pro reakci skupiny Home Credit na publikační činnost projektu Sinopsis.

Proběhne konference Beyond 1989 – Hopes and Disillusions after Revolutions

4.12.2019

Srdečně zveme na mezinárodní konferenci Beyond 1989 – Hopes and Disillusions after Revolutions (A Global Approach), která se uskuteční tento pátek a sobotu (6.–7. 12.) a spolupořádá ji Filozofická fakulta UK.

Doktorand Filozofické fakulty UK Jakub Sláma získal Cenu Josefa Hlávky pro nejlepší studenty a absolventy

2.12.2019

Prestižní ocenění, na něž byl navržen za vynikající diplomovou práci na téma Sémantická dědičnost při sufixaci od polysémních slov, převzal doktorand Ústavu českého jazyka a teorie komunikace a Ústavu anglického jazyka a didaktiky 16. listopadu na zámku v Lužanech.

Academia Europaea má novou členku z FF UK. Stala se jí dr. Lenka Hlávková z Ústavu hudební vědy

2.12.2019

Na základě nominace zahraničních kolegů byla PhDr. Lenka Hlávková, Ph.D., přijata za členku prestižní evropské vědecké asociace Academia Europaea. V rozhovoru hovoří o tom, co takové členství obnáší i jakými výzkumnými projekty se v současnosti zabývá.

Vyjádření vedení Filozofické fakulty UK k projektu Sinopsis

2.12.2019

Projekt Sinopsis, jehož náplní je podávat informace a komentáře o dění v současné Číně, je realizován neziskovou organizací AcaMedia, z. ú., a nemá žádný právní vztah k Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.

Cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy za vynikající vzdělávací činnost na vysoké škole za rok 2019 získal dr. Tomáš Gráf z Ústavu anglického jazyka a didaktiky FF UK

29.11.2019

Ocenění převzal z rukou ministra Roberta Plagy a náměstka pro vysoké školy, vědu a výzkum Pavla Dolečka ve středu 27. listopadu v prostorách Senátu Parlamentu ČR. Didaktik anglického jazyka byl mimo jiné oceněn za úspěšné propojování výuky s vlastní výzkumnou činností, do které zapojuje i své studenty.

Na FF UK proběhla historicky první konference České asociace kognitivní lingvistiky (CALC)

28.11.2019

Padesát účastníků vyslechlo během 21. a 22. listopadu 2019 celkem 23 příspěvků zaměřených od kognitivně-gramatických analýz přes psycholingvistická zkoumání až ke kulturně-kognitivním přístupům k jazyku.

Ústav pro archeologii FF UK pořádá výstavu fotografií studentky Lucie Novotné s názvem „ArchaeoCentrum pohledem fotografa“

28.11.2019

Vernisáž výstavy se uskuteční v úterý 10. prosince od 17 hodin ve 3. patře hlavní budovy FF UK. Fotografie vznikly během projektu „ArchaeoCentrum Čechy-Bavorsko, chránit a sdílet společný kulturní prostor“, jehož cílem je zřízení instituce, která bude seznamovat veřejnost se společným kulturním a přírodním dědictvím na území projektu.

Filozofická fakulta UK se počtvrté zapojila do Týdne otevřeného přístupu

27.11.2019

Mezinárodní událost, která tento rok proběhla v Kampusu Hybernská ve dnech 21.–27. října, propaguje okamžitý, trvalý, bezplatný a svobodný přístup k výsledkům vědeckého výzkumu pro všechny bez rozdílu. Fakulta se zapojila díky podpoře a koordinaci Ústřední knihovny Univerzity Karlovy, která zajistila bohatý program přednášek a nově také webinářů.

Tiskové zprávy

Před sto lety oficiálně ukončila první světovou válku. Výročí podpisu Versailleské mírové smlouvy si historici připomenou na mezinárodní konferenci

16.9.2019

Vědeckou konferenci s názvem „The Frustrated Peace? The Versailles Treaty and its Political, Social and Economic Impact on Europe“ pořádá Ústav světových dějin FF UK a Historický ústav AV ČR ve dnech 26. a 27. září v Černínském paláci. Jejím cílem bude představit nové pohledy na význam smlouvy, která měla zásadní vliv na poválečné uspořádání Evropy a světa.

Na Filozofické fakultě UK začíná jedinečný mezinárodní projekt zaměřený na téma migrace a modernity

11.9.2019

Univerzita Karlova je připravila společně se čtyřmi dalšími prestižními evropskými univerzitami – Universidade do Porto, Freie Universität Berlin, Université Paul-Valéry Montpellier 3 a University of Kent.

Český egyptologický ústav FF UK bude udělovat ochrannou známku Prověřeno v poušti

13.8.2019

Novou ochrannou známku budou moci získat výrobky a technologie, které obstojí v extrémních podmínkách české archeologické koncese v egyptském Abúsíru a expedic v Súdánu.

Usnesení Vědecké rady FF UK ve věci plagiátorství prof. Martina Kováře

22.2.2019

Vědecká rada Filozofické fakulty Univerzity Karlovy se plně ztotožňuje se stanoviskem Etické komise FF UK ve věci plagiátorství prof. Martina Kováře. Vědecká rada FF UK děkuje Etické komisi FF UK za profesionálně odvedenou práci.

Vyjádření ředitele Ústavu světových dějin FF UK k závěrečné zprávě Etické komise FF UK

18.2.2019

Nález etické komise v plagiátorské kauze prof. Martina Kováře považuji za zásadní dokument nejen pro Ústav světových dějin FF UK, ale i pro fakultu a univerzitu.

Závěrečné vyjádření Filozofické fakulty UK k obvinění prof. Martina Kováře z plagiátorství

14.2.2019

Etická komise FF UK potvrdila, že se prof. Martin Kovář dopustil plagiátorství. Vedení FF UK se závěry komise souhlasí.

Dvoudenní program sedmi institucí připomene v Praze 50 let od sebeupálení Jana Palacha

7.1.2019

Ve dnech 16. a 17. ledna 2019 uspořádá sedm významných institucí na několika místech Prahy akci „Jan Palach – naše svědomí“. Jejím prostřednictvím si připomene významný čin tehdejšího studenta FF UK, který zůstává nejen celospolečensky platný, ale také výsostně aktuální.

V Kampusu Hybernská začíná festival 100 ROKŮ SATIRY

19.10.2018

Měsíční festival pořádaný ke stému výročí vzniku Československa nabídne přednášky, debaty, divadelní představení a koncerty, estrádní vystoupení, exkurse nebo slam poetry. Součástí je i soutěž o nejlepší satirickou báseň určená studentům SŠ. Festival pořádá Filozofická fakulta UK a Sametové posvícení.

FF UK se poprvé připojí k oslavám Evropského dne jazyků

10.9.2018

U příležitosti Evropského dne jazyků, který se z iniciativy Rady Evropy slaví každoročně dne 26. 9., pořádá Filozofická fakulta v prostoru Kampusu Hybernská celodenní festival. Rozsahem a pestrostí nabídky se letos jedná o největší oslavu tohoto dne v Praze.

Výběrová řízení

Výběrové řízení ze dne 2. 12. 2019 – Ústav asijských studií / Job offer from 2 December 2019 – Institute of Asian Studies

3.12.2019

FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici akademický pracovník – lektor/ka. Obor a zaměření: japonský jazyk. Přihlášky je nutno podat do 31. 12. 2019. / Field and specialization: Japanese language. Applications by 31. 12. 2019.

Filozofická fakulta UK vypisuje výběrové řízení na pozici Technik / technička oddělení investic

2.12.2019

Volná pracovní pozice Technik / technička oddělení investic

Výběrové řízení ze dne 13. 11. 2019 – Katedra pedagogiky

13.11.2019

FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici akademický pracovník – docent /profesor. Obor a zaměření: srovnávací pedagogika a teorie školy. Přihlášky je nutno podat do 19. 12. 2019.

Výběrové řízení ze dne 13. 11. 2019 – Jazykové centrum / Job offer from 13 November 2019 – Language centre

13.11.2019

FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici akademický pracovník – LEKTOR. Obor a zaměření: španělský jazyk. Přihlášky je nutno podat do 15. 12. 2019. / Field and specialization: Spanish language. Applications by 15. 12. 2019.

Výběrové řízení ze dne 13. 11. 2019 – Jazykové centrum / Job offer from 13 November 2019 – Language centre

13.11.2019

FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici akademický pracovník – LEKTOR. Obor a zaměření: francouzský jazyk. Přihlášky je nutno podat do 15. 12. 2019. / Field and specialization: French language. Applications by 15. 12. 2019.

Visiting Professor in Historical Sciences

8.11.2019

The Faculty of Arts, Charles University (Prague) invites applications for the position of a Visiting professor in Historical Sciences. The application deadline is January 31, 2020.

Interní výběrové řízení na pozici vedoucí Katedry divadelní vědy

1.11.2019

Děkan Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje interní výběrové řízení na pozici vedoucí Katedry divadelní vědy. Podávání přihlášek je možné do 2. 12. 2019.

Interní výběrové řízení na pozici vedoucí Katedry sociální práce

1.11.2019

Děkan Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje interní výběrové řízení na pozici vedoucí Katedry sociální práce. Podávání přihlášek je možné do 2. 12. 2019.

Filozofická fakulta UK vypisuje výběrové řízení na pozici AV technik(čka)

29.10.2019

Volná pracovní pozice AV technik(čka).

Úřední deska


Zápisy

Starší zápisy najdete po kliknutí na odkaz „Další zápisy“ u příslušné položky.

Zápisy z jednání kolegia děkana

2019-10-22 Zápis jednání širšího kolegia děkana.pdf
2019-10-08 Zápis z jednání užšího kolegia děkana.pdf
2019-10-01 Zápis z jednání širšího kolegia děkana.pdf

2018-12-18 Zápis z jednání užšího kolegia děkana.pdf
2018-12-11 Zápis z jednání širšího kolegia děkana.pdf
2018-12-04 Zápis z jednání užšího kolegia děkana.pdf

Další zápisy »

Zápisy z porad děkana s vedoucími základních součástí

2019-10-24 Zápis ze setkání děkana s vedoucími ZS.pdf
2019-05-30 Zápis ze setkání děkana s vedoucími ZS.pdf
2019-04-25 Zápis ze setkání děkana s vedoucími ZS.pdf

2018_09_25 Příloha k zápisu Přijímat_lze_do_PREHLED_ZS.xlsx
2018-11-22 Zápis z porady děkana s vedoucími základních součástí.pdf
2018-10-25 Zápis z porady děkana s vedoucími základních součástí.pdf

Další zápisy »

Zápisy ze zasedání Akademického senátu FF UK

2019-10-10 Zápis ze zasedání Akademického senátu.docx
2019-09-12 Zápis ze zasedání Akademického senátu.docx
2019-06-13 Zápis ze zasedání Akademického senátu.docx

2018-12-13 Zápis ze zasedání Akademického senátu.docx
2018-11-08 Zápis ze zasedání Akademického senátu.docx
2018-10-11 Zápis ze zasedání Akademického senátu.docx

Další zápisy »

Zápisy z jednání předsednictva Akademického senátu FF UK

2019-12-05-PAS.doc
2019-11-07-PAS.doc
2019-10-05-PAS.docx

2018-12-06-PAS.doc
2018-10-04-PAS.doc
2018-09-06-PAS.docx

Další zápisy »

Zápisy ze zasedání Vědecké rady

2019-10-17 Zápis ze zasedání vědecké rady FF UK (návrh).pdf
2019-09-19 Zápis ze zasedání vědecké rady FF UK.pdf
2019-06-20 Zápis ze zasedání vědecké rady FF UK.pdf

2018-12-13 Zápis ze zasedání vědecké rady FF UK.pdf
2018-11-15 Zápis ze zasedání vědecké rady FF UK.pdf
2018-10-18 Zápis ze zasedání vědecké rady.pdf

Další zápisy »

Zápisy z jednání koncepčního grémia děkana


Další zápisy »

Zápisy z jednání komisí fakulty

Newsletter FF UK

Newsletter FF UK