Aplikaci pro hodnocení výuky pro fakulty UK vyvíjí od roku 2016. Co o studentských evaluacích říká Martin Roček?

Do studentského hodnocení kurzů zimního semestru je možné se zapojit do neděle 2. února 2020 prostřednictvím unikátní elektronické aplikace, která je vyvíjena na FF UK, ale už několik let ji používají i další fakulty univerzity. O její rozvoj a udržování se stará  Mgr. Martin Roček, student FF UK. Ptali jsme se ho na jeho podíl na technické stránce aplikace a také na jeho zkušenosti z pozice hodnotícího studenta.

 

Jak a kdy jste se do vývoje aplikace zapojil?

Doktor Ondřej Tichý, dřívější proděkan pro informační zdroje, mne koncem roku 2016 oslovil, zda bych byl ochotný aktualizovat po technologické stránce aplikaci používanou od roku 2012, do čehož jsem se s radostí pustil. Nicméně brzy se ukázalo, že kód původní aplikace je zastaralý a poměrně špatně udržitelný, a tak bylo rozhodnuto vytvořit aplikaci zcela novou. Od konce roku 2016 jsem tedy vývojářem současné aplikace pro hodnocení výuky..

Letošní hodnocení začalo, běží, za pár dnů skončí… Přináší aplikace pro studenty nějaké novinky a vylepšení?

Pro studenty samotné aplikace v tomto semestru mnoho novinek nepřináší. Jednou z drobných novinek je e-mail, který je upozorní na reakce pedagogů poté, co skončí období hodnocení výuky a kontroly výsledků. Ale správci aplikace nyní mají více možností než v minulých letech: vidí, kolik z odeslaných mailů studenti opravdu otevřeli – a také můžou lépe filtrovat, komu maily s upozorněním k hodnocení posílat, a komu ne.

Vystudoval jste historii, nyní jste doktorand v oboru latinská medievistika a novolatinská studia. Jsou podle vás rozdíly v hodnocení kurzů oborů větších a menších? Co třeba anonymita hodnocení – není na malých oborech trochu diskutabilní?

To je záludná otázka a popravdě nevím. Očekával bych třeba vyšší návratnost, ale zdá se podobná, stejně tak hodnocení kurzů, lze setkat jak s lepšími, tak horšími.

Co vás osobně jako studenta nejvíc motivuje k tomu, abyste dotazníky s hodnocením vyplňoval?

Poskytnout pedagogovi zpětnou vazbu. Vyučující si nemusí být jistý, jestli látka, kterou přednesl, byla všem studentům srozumitelná. Zároveň jsou dotazníky jedním z míst, kde můžete vyučujícím předat své připomínky – ačkoliv já v tomto směru asi stále víc preferuji osobní kontakt s vyučujícím.

 

foto: archiv Martina Ročka

 

Přečtěte si další rozhovory, které ke studentskému hodnocení pravidelně vycházejí:

Evaluace jsou spíše semafor než skalpel, říká o studentském hodnocení kurzů proděkan pro informační zdroje

Na vývoj hodnoticí aplikace a zkušenosti s hodnocením jsme se ptali dr. Jana Sládka, proděkana pro informační zdroje, který jako akademik působí na Katedře sociologie.

[28. 5. 2019]

Velmi si cením, když student věnuje čas a pozornost formulaci slovního hodnocení, říká proděkanka pro studium

Na novinky v aplikaci, vývoj vyhodnocování a zkušenosti s hodnocením jsme se ptali dr. Hany Pazlarové, proděkanky pro studium akademicky působící na Katedře sociální práce.

[25. 1. 2019]

Co nabízí nová aplikace pro studentské hodnocení? Dotazníky je možné vyplnit už jen do 16. června

Komfortnost vyplňování dotazníků, autorizované podpisy komentářů a šíření aplikace na další fakulty Univerzity Karlovy přibližují tvůrci nové podoby aplikace dr. Ondřej Tichý a Bc. Martin Roček.

[11. 6. 2018]

Změny musejí zrát, říká o dopadech studentského hodnocení doc. Radek Chlup

O dopadu výsledků hodnocení a důležitosti jejich návaznosti hovoří doc. Radek Chlup z Ústavu filosofie a religionistiky FF UK, který působí také jako koordinátor fakultních akreditací.

[30. 5. 2017]

Na všechny komentáře vždycky odpovídám, jsem za ně rád

Co si dr. Jan Chromý, předseda Akademického senátu FF UK, myslí o způsobu realizace hodnocení studentských kurzů? Proč mají někteří studenti pocit, že nejsou schopni posoudit kvalitu výuky?

[18. 1. 2017]

Výsledky studentského hodnocení kurzů je třeba náležitě interpretovat

„Je prakticky pravidlem, že v těch nejkvalitnějších oborech, které nejlépe učí studenty kriticky myslet, hodnotí studenti podrobně a velice přísně,“ říká ke studentskému hodnocení kurzů doc. Pultrová, předsedkyně Studijní komise.

[9. 5. 2016]

Náročné předměty mívají často nejlepší hodnocení

O důležitosti výsledků hodnocení a o specifikách evaluací na malých oborech jsme mluvili s dr. Renatou Landgráfovou, proděkankou pro studium.

[20. 1. 2016]

Účastí v hodnocení studenti pomáhají udržet jeho legitimitu

O anonymitě dotazníků i dopadech hodnocení prozrazuje v rozhovoru víc proděkan Ondřej Tichý.

[30. 5. 2015]

Studentské hodnocení by mělo podnítit diskusi

Mgr. Kateřina Volná, vedoucí studijního oddělení, a dr. Eva Lehečková, proděkanka pro studium, odpovídají na otázky o evaluacích kurzů končícího zimního semestru. Proč jsou letos evaluace spuštěny dříve? V čem jsou jiné? A proč jsou tak důležité?

[18. 12. 2014]

Výsledky evaluací nezůstávají viset v prostoru

„Výpovědní hodnota evaluací roste semestr za semestrem,“ říká k několikaletému průběhu evaluací děkan Filozofické fakulty UK doc. Michal Stehlík.

[14. 1. 2014]

 


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK