Velmi si cením, když student věnuje čas a pozornost formulaci slovního hodnocení, říká proděkanka pro studium

Studentské hodnocení kurzů zimního semestru je možné vyplňovat ještě do 27. ledna. Na novinky v aplikaci, vývoj vyhodnocování a zkušenosti s hodnocením jsme se ptali dr. Hany Pazlarové, proděkanky pro studium akademicky působící na Katedře sociální práce.

Každý semestr studentského hodnocení přináší novinky. Jaké jsou ty aktuální? Co přibylo, co ubylo – a proč?

Letos jsme zkrátili základní otazník – místo sedmi otázek je jich jen šest, a povinná pro odeslání dotazníku je pouze jedna. Snažíme se tak vyjít vstříc požadavkům na snadnost hodnocení – je elektronické a studenti ho mohou provádět i přímo z mobilu. Vycházeli jsme při tom z doporučení jedné z fakultních komisí, která nyní hodnocení také podrobně sleduje. Přibyly drobné grafické vychytávky a upravili jsme možnost nahlašování neúplných údajů, prostě pokračujeme v tom, aby aplikace byla uživatelsky co nejpřívětivější.

Studentské hodnocení kurzů probíhá už desátým rokem. Jak hodnotíte vývoj práce s výsledky?

Každé vedení fakulty si hledá cestu k tomu, jak s výsledky nakládat. Pro naše vedení, které je nyní ve funkci necelý rok, je důležité spolupracovat i s nově ustavenými komisemi. Obě evaluační komise – fakultní i studentská – se výsledky i průběhem evaluací zabývají a formulují svoje doporučení, která už se např. projevila v aktuálně probíhajících evaluacích. Evaluace jsou také pravidelně diskutovány na zasedání Akademického senátu FF UK. Kromě fakultní úrovně si myslím, že důležité jsou evaluace jako zpětná vazba pro vedoucí kateder a ústavů – ti by s výsledky měli více pracovat jak mezi pedagogy, tak i se studenty. Ale trvá to, že vedení děkana Stehlíka, děkanky Friedové i současného děkana Pullmanna se bezprostředně zabývá zejména extrémy – tedy případy, kdy se dlouhodobě opakuje nízké hodnocení. Do budoucna se chceme ještě více zaměřit na sledování vývoje některých ukazatelů v čase.

A jaké s výsledky evaluací vy sama máte zkušenosti? Ze studijní komise, kde již delší dobu působíte, nebo z většinově komise, která je nově ustavená k posouzení evaluací?

Jako pro vyučující je pro mě hodnocení vždycky zajímavou zpětnou vazbou. Možná jsem měla štěstí, ale komentáře byly zatím v naprosté většině konstruktivní. Velmi si cením, když student věnuje čas a pozornost formulaci slovního hodnocení, přestože by mohl jen zaškrtnout čísla a jít dál.

Ve studijní komisi s výsledky evaluací dlouhodobě pracujeme. Jsou pro nás nedílnou součástí diskusí nad nově vznikajícími akreditacemi. Velmi nízko hodnocené předměty se často v nových akreditacích už neobjeví, nebo jsou zásadně koncepčně upravené. S evaluacemi počítáme jako s cenným zdrojem informací i do připravovaného systému vnitřního hodnocení fakulty.

Odborně působíte na Katedře sociální práce. Je studentské hodnocení středně velkého oboru něčím specifické?

Myslím, že smysl evaluací je stejný u všech oborů. Určité specifikum snad vidím v tom, že na našem oboru, kde už se odpovědi počítají ve stovkách, nemohou mít studenti pochybnosti o skutečné anonymitě hodnocení, což může zvyšovat jejich ochotu se vyjádřit. Na druhé straně nám vyučujícím dává vyšší počet hodnocení přesnější představu o názoru studentů na daný předmět.

 

Přečtěte si další rozhovory, které ke studentskému hodnocení vycházejí téměř každý semestr:

Co nabízí nová aplikace pro studentské hodnocení? Dotazníky je možné vyplnit už jen do 16. června

Komfortnost vyplňování dotazníků, autorizované podpisy komentářů a šíření aplikace na další fakulty Univerzity Karlovy přibližují tvůrci nové podoby aplikace dr. Ondřej Tichý a Bc. Martin Roček.

[11. 6. 2018]

Změny musejí zrát, říká o dopadech studentského hodnocení doc. Radek Chlup

O dopadu výsledků hodnocení a důležitosti jejich návaznosti hovoří doc. Radek Chlup z Ústavu filosofie a religionistiky FF UK, který působí také jako koordinátor fakultních akreditací.

[30. 5. 2017]

Na všechny komentáře vždycky odpovídám, jsem za ně rád

Co si dr. Jan Chromý, předseda Akademického senátu FF UK, myslí o způsobu realizace hodnocení studentských kurzů? Proč mají někteří studenti pocit, že nejsou schopni posoudit kvalitu výuky?

[18. 1. 2017]

Výsledky studentského hodnocení kurzů je třeba náležitě interpretovat

„Je prakticky pravidlem, že v těch nejkvalitnějších oborech, které nejlépe učí studenty kriticky myslet, hodnotí studenti podrobně a velice přísně,“ říká ke studentskému hodnocení kurzů doc. Pultrová, předsedkyně Studijní komise.

[9. 5. 2016]

Náročné předměty mívají často nejlepší hodnocení

O důležitosti výsledků hodnocení a o specifikách evaluací na malých oborech jsme mluvili s dr. Renatou Landgráfovou, proděkankou pro studium.

[20. 1. 2016]

Účastí v hodnocení studenti pomáhají udržet jeho legitimitu

O anonymitě dotazníků i dopadech hodnocení prozrazuje v rozhovoru víc proděkan Ondřej Tichý.

[30. 5. 2015]

Studentské hodnocení by mělo podnítit diskusi

Mgr. Kateřina Volná, vedoucí studijního oddělení, a dr. Eva Lehečková, proděkanka pro studium, odpovídají na otázky o evaluacích kurzů končícího zimního semestru. Proč jsou letos evaluace spuštěny dříve? V čem jsou jiné? A proč jsou tak důležité?

[18. 12. 2014]

Výsledky evaluací nezůstávají viset v prostoru

„Výpovědní hodnota evaluací roste semestr za semestrem,“ říká k několikaletému průběhu evaluací děkan Filozofické fakulty UK doc. Michal Stehlík.

[14. 1. 2014]

 


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK