Účastí v hodnocení studenti pomáhají udržet jeho legitimitu

O anonymitě dotazníků i dopadech hodnocení prozrazuje v rozhovoru víc proděkan Ondřej Tichý.

IMG_1029

Mgr. Ondřej Tichý, Ph.D., proděkan FF UK pro informační zdroje

Studenti se často ptají na anonymitu hodnocení. Můžete prosím popsat, jakým způsobem je zajišťována?
Někteří studenti nejsou o anonymnosti evaluací zcela přesvědčení a znejišťuje je např. to, že se SIS pozná, zda již hodnotili, či to, že jsme v minulých letech losovali z účastníků evaluací výherce cen.

Princip anonymizace je přitom velmi jednoduchý a každý ho zná např. z voleb. Existuje seznam studentů, kteří mohou v daném semestru něco hodnotit. Evaluační aplikace je pochopitelně musí identifikovat, aby jim mohla nabídnout příslušné předměty k hodnocení a aby nemohl hodnotit úplně kdokoliv.

Jakmile je však dotazník odeslán, neukládá se u jednotlivých odpovědí žádná jednoznačná identifikace studenta, pouze se v seznamu studentů zaznamená, že dotyčný již daný předmět hodnotil, aby nemohl hodnotit znovu.

Vyučující, vedoucí i vedení fakulty tak pracují se zcela anonymními informacemi a ani administrátor aplikace nemůže autora konkrétního dotazníku jednoznačně identifikovat.

Výjimkou jsou samozřejmě případy, kdy se student v textové odpovědi sám záměrně či nezáměrně identifikuje. Jednou z plánovaných funkcí aplikace je možnost, aby student svůj textový komentář mohl odanonymizovat. Tím např. umožní vyučujícímu, aby v debatě zahájené komentářem studenta bylo možné pokračovat. Taková možnost bude samozřejmě zcela v rukou dotyčného studenta.

Na závěr této odpovědi bych ještě zopakoval nabídku, kterou jsme učinili již několikrát: Pokud někdo anonymitě evaluací stále nevěří, rádi mu předvedeme přímo databázi aplikace.

Kdo a jak pracuje s výsledky studentského hodnocení?  banner_evaluace_03

S výsledky pracují primárně vyučující hodnocených kurzů. Z jejich reakcí víme, že nejpřínosnější jsou pro ně textové komentáře, které nejlépe prozradí, v čem je daný předmět dobrý, v čem méně a co mu případně chybí. Je však třeba si uvědomit, že ač je názor studentů důležitý, není jediným faktorem, který rozhoduje o budoucnosti a podobě předmětů. Nelze tedy čekat, že od příštího semestru bude vše jinak, protože jsem to tak popsal v evaluacích.

Hodnocení čte vedoucí katedry a vedení fakulty. Pokud je vytrvale špatné, ptají se pedagoga či vedoucího, co s tím.

Evaluacemi se dále zabývá studijní komise při reakreditacích. Když má předmět setrvale špatné hodnocení, komise se ptá garanta oboru, zda má předmět v akreditaci zůstat, či zda se nemá koncepčně změnit. Konečně, prostou účastí v hodnocení studenti pomáhají udržet jeho legitimitu, která může být potřeba tam, kde je zrovna něco zásadně špatně, a hlas studentů by měl být slyšet především. Je to prostě jako u voleb – máte někdy třeba dojem, že to k ničemu není, ale kdyby k nim lidé přestali chodit, byl by to teprva mazec.

A nezapomeňte, tak jako není od věci motivovat studenty pochvalou, když se jim něco povede, tak mohou studenti motivovat své vyučující (když se jim kurz povede).

graf_eva2015

Návratnost dotazníků od akad. roku 2008/2009

S dlouhodobými trendy hodnocení pracuje především studijní komise a zajišťující základní součást (katedra/ústav) při (re)akreditaci. S výsledky pracují „ručně“ – tedy pročítají komentáře, ale sledují také, zda u některých kurzů či pedagogů není setrvale nízké kvantitativní hodnocení.

Aplikace v tuto chvíli neumožňuje jednoduše vybrat kurz a sledovat vývoj kvantitativního hodnocení v čase, ale plánujeme tuto funkci zavést. Bohužel to vzhledem k proměnám studijních plánů a vzájemnému zajišťování kurzů není tak jednoduché, jak jsme si původně představovali.

Pro účely studentského hodnocení na FF UK byla vyvinuta elektronická evaluační aplikace a výhradně elektronicky se hodnotí od akademického roku 2011/2012. Jak se tato aplikace osvědčila?

Aplikace má myslím velký úspěch už jenom v tom, co některé fakulty a školy, s nimiž o problematice hodnocení hovoříme, považovali za obtížné či nemožné – tedy převést hodnocení do elektronické podoby a přitom neztratit vysokou návratnost.

Připomněl bych, že některé školy kvůli nízké návratnosti elektronického hodnocení dokonce přešly zpět k papírovému hodnocení (jehož četné nevýhody popisujeme v Často kladených otázkách) – a stalo se to před lety i FF UK. V roce 2011/12 jsme se rozhodli jít opačným směrem a myslím, že se nám to vyplatilo (finančně i věcně).

Důkazem toho je snad i fakt, že o naši aplikaci mají zájem i další fakulty UK – tento semestr o nasazení uvažují či ho již testují FSV, HTF a ETF UK, několik dalších fakult o nasazení aplikace v tuto chvíli jedná.

Přicházejí evaluace letního semestru s nějakou novinkou? Chystá se něco nového do budoucna?

V tomto semestru jsme se soustředili na vychytávání chyb souvisejících s novými funkcemi z minulého semestru a se zaváděním aplikace mimo naši fakultu, pro kterou byla vyvinuta. V dalších letech však očekáváme řadu nových funkcí, právě i proto, že se nám rozšiřuje uživatelská základna. Zmiňoval jsem již např. pohledy na vývoj hodnocení, možnost „autorizovaně“ podepsat komentář, ale promýšlíme např. možnosti, kterými umožnit pokračování slibně nastartované komunikace, kterou někdy u komentáře studenta a odpovědi vyučujícího pozorujeme a na kterou se nás někdy vyučující ptají.

Doufáme, že i díky zapojení více fakult budeme moci aplikaci dále rozvíjet.

Závěrem bych rád poděkoval za skvělou a dlouhodobou spolupráci hlavnímu programátorovi aplikace, kterým je již od počátku Vojta Kaláb.

Hodnotit kurzy letního semestru 2014/2015 je možné do 7. června 2015. Návratnost dotazníků můžete sledovat na stránkách Anonymní studentské hodnocení výuky.

Newsletter FF UK

Newsletter FF UK