Co nabízí nová aplikace pro studentské hodnocení? Dotazníky je možné vyplnit už jen do 16. června

Komfortnost vyplňování dotazníků, autorizované podpisy komentářů a šíření aplikace na další fakulty Univerzity Karlovy přibližují tvůrci nové podoby aplikace dr. Ondřej Tichý a Bc. Martin Roček.

Kurzy letního semestru je možné hodnotit do 16. června na https://hodnoceni.ff.cuni.cz.

 

Co aplikace pro hodnocení umožňuje studentům a vyučujícím nově?

OT: Nová evaluační aplikace nabízí nové, moderní rozhraní, které lépe funguje s novějšími prohlížeči včetně prohlížečů na mobilních zařízeních, a přináší tedy studentům i učitelům, jak doufáme, komfortnější prostředí. Zároveň je postavena na nových technologiích, díky kterým je bezpečnější a je možné ji snáze rozšiřovat. Právě kvůli rozšiřování a modulárnímu použití na více fakultách bylo nutné aplikaci naprogramovat znovu, prioritou bylo tedy dokončení technického řešení a funkce pro administrátory, nové funkce pro studenty a akademiky se nyní budou postupně objevovat každý semestr.

MR: Vyučujícím aplikace nově nabízí možnost pokládat vlastní otázky jednodušším způsobem – například místo komplikovaného nastavování filtrů nyní stačí vybrat ze seznamu předmětů.

Studentům nabízí aplikace nově kromě možnosti textovou odpověď skrýt také to, po čem někteří volali: tedy svou odpověď autorizovaně podepsat. Lépe je nyní tak také řešen překlad aplikace do angličtiny a překlady otázek do znakového jazyka.

Dřív byla velkým tématem anonymita hodnocení – nyní si ale studenti prosadili, že mohou – pokud chtějí – komentář autorizovaně podepsat. Co tomuto vývoji říkáte, není to rozpor?

MR: Nejde podle nás o rozpor, ale o změnu, která dává studentům svobodnou volbu a také větší zodpovědnost. Mohou se nyní sami rozhodnout, zda jejich odpověď zůstane anonymní (to je výchozí nastavení, není třeba nic zaškrtávat), nebo zda bude podepsána jejich jménem (je třeba zaškrtnout možnost „Podepsat odpověď“), a tím jednak získá v očích vyučujícího a fakulty na váze: jednak umožní vyučujícímu o komentáři dále komunikovat (vyučující se např. často chtěli zeptat na doplnění nebo upřesnění, což nebylo možné).

OT: Tato novinka není jen vyplnění přání některých studentů. Myslím si, že zároveň smysluplně řeší poměrně častou praxi, kdy se studenti sami podepisovali přímo do komentáře. V těchto případech ale nebylo zaručeno, že jde skutečně o odpověď daného studenta, což nyní je. Upozornil bych rád také na možnost odpověď podepsat, ale zároveň ji skrýt. Díky tomu uvidí podepsanou odpověď vyučující a jeho nadřízení, ale ne již běžní uživatelé.

S jakými dalšími fakultami Univerzity Karlovy aplikaci sdílíme? Která z nich má nejodlišnější požadavky?

MR: V tuto chvíli je aplikace nasazena kromě Filozofické fakulty také na Fakultě sociálních věd, Přírodovědecké fakultě, Pedagogické fakultě a Evangelické teologické fakultě UK. Všem těmto fakultám poskytujeme technickou podporu, hodnocení ETF, FSV a PedF dokonce běží přímo na serverech FF.

OT: Všechny fakulty mají svá specifika, která často vycházejí již z různého využívání SISu. Např. ETF nerozvrhuje v SIS. Protože evaluační aplikace vytváří dotazníky primárně podle rozvrhu, musí si sama pro tuto fakultu rozvrh „vygenerovat“. FSV je zase zvyklá na jiný styl prezentace výsledků hodnocení, z aplikace se tedy výsledky exportují a kolegové z FSV si je zpracovávají sami. Podobně PřF potřebuje z výsledků spočítat podklady pro vlastní soutěž o cenu Studentského velemloka pro nejlepší pedagogy. PedF nás zase v minulém kole překvapila požadavkem na možnost odpovědi „nevím“ na škále hodnocení, která by se nepočítala do průměru hodnocení. Věříme, že tyto specifické požadavky nakonec povedou i k inovacím hodnocení u nás na FF.

Přečtěte si další rozhovory, které ke studentskému hodnocení vycházejí téměř každý semestr:

Změny musejí zrát, říká o dopadech studentského hodnocení doc. Radek Chlup

O dopadu výsledků hodnocení a důležitosti jejich návaznosti hovoří doc. Radek Chlup z Ústavu filosofie a religionistiky FF UK, který působí také jako koordinátor fakultních akreditací.

[30. 5. 2017]

Na všechny komentáře vždycky odpovídám, jsem za ně rád

Co si dr. Jan Chromý, předseda Akademického senátu FF UK, myslí o způsobu realizace hodnocení studentských kurzů? Proč mají někteří studenti pocit, že nejsou schopni posoudit kvalitu výuky?

[18. 1. 2017]

Výsledky studentského hodnocení kurzů je třeba náležitě interpretovat

„Je prakticky pravidlem, že v těch nejkvalitnějších oborech, které nejlépe učí studenty kriticky myslet, hodnotí studenti podrobně a velice přísně,“ říká ke studentskému hodnocení kurzů doc. Pultrová, předsedkyně Studijní komise.

[9. 5. 2016]

Náročné předměty mívají často nejlepší hodnocení

O důležitosti výsledků hodnocení a o specifikách evaluací na malých oborech jsme mluvili s dr. Renatou Landgráfovou, proděkankou pro studium.

[20. 1. 2016]

Účastí v hodnocení studenti pomáhají udržet jeho legitimitu

O anonymitě dotazníků i dopadech hodnocení prozrazuje v rozhovoru víc proděkan Ondřej Tichý.

[30. 5. 2015]

Studentské hodnocení by mělo podnítit diskusi

Mgr. Kateřina Volná, vedoucí studijního oddělení, a dr. Eva Lehečková, proděkanka pro studium, odpovídají na otázky o evaluacích kurzů končícího zimního semestru. Proč jsou letos evaluace spuštěny dříve? V čem jsou jiné? A proč jsou tak důležité?

[18. 12. 2014]

Výsledky evaluací nezůstávají viset v prostoru

„Výpovědní hodnota evaluací roste semestr za semestrem,“ říká k několikaletému průběhu evaluací děkan Filozofické fakulty UK doc. Michal Stehlík.

[14. 1. 2014]

 


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK