Evaluace jsou spíše semafor než skalpel, říká o studentském hodnocení kurzů proděkan pro informační zdroje

Hodnocení kurzů letního semestru mohou studenti vyplnit on-line do 9. 6. 2019. Na vývoj hodnoticí aplikace a zkušenosti s hodnocením jsme se ptali dr. Jana Sládka, proděkana pro informační zdroje, který jako akademik působí na Katedře sociologie.

Co nového přináší aplikace pro studentské hodnocení v tomto semestru? Jak hodnotíte technický vývoj aplikace?

Snažíme se neustále zvyšovat komfort pro studenty, ale zlepšujeme i analytické funkce aplikace. Vždy vycházíme ze zpětné vazby, kterou se snažíme systematicky sledovat. Musím říci, že kolega Roček, který aplikaci vyvíjí, je v tomto velkou posilou, zájem o tuto aplikaci projevují i jiné fakulty.

Které další fakulty Univerzity Karlovy naši aplikaci v současné době používají? Mají na podobu aplikace nějaké zvláštní požadavky, odlišné od těch fakultních?

Především FSV a PřF, tam je dlouhodobá spolupráce. Úplné odlišnosti neregistrujeme, snažíme se aplikaci vyvíjet jako celek a moc to nerozmělňovat. Do budoucna ale přemýšlíme, jak organizačně vyřešit provoz a vývoj aplikace. Zájem dalších fakult si to žádá.

Odborně působíte na Katedře sociologie FF UK. Změnilo se vaše vnímání evaluací poté, co jste se kromě vyučujícího stal také proděkanem?

Evaluace a evaluační komise, to byla první věc, ve které jsem se ještě jako student Ph.D. angažoval. Později jsem i vedl evaluační komisi FF UK. Netušil jsem pochopitelně, že mě jednou budou zajímat jako proděkana.

Jako student jsem tenkrát především, a to je asi postižení profesí, řešil podobu dotazníku, resp. znění jednotlivých otázek. Byl jsem i u přechodu z papíru na aplikaci. Nyní jako proděkan vidím jinou věc, ale tu už jsem zahlédl i dříve.

Jde o to, jak se s evaluacemi pracuje. Tady razím dvě teze. Zaprvé je to spíše semafor než skalpel, který může přesně najít nějaký problém. Myslím, že i pro mne jako vyučujícího mi to spíše ukáže, jestli v nějakém kurzu nemám nějaký závažný problém spíš, než mi to ukáže nějakou jednotlivost.

Druhá teze je, že evaluace jsou prostředek k diskusi mezi studenty a učiteli. Vidím, že počet setkávání učitelů a studentů nad nimi roste. Odtud pak jedině vede cesta k nějakým organizačním změnám a zlepšení kvality studia. Přesvědčit studenty o tom, že jejich názor má váhu, a tedy evaluace má smysl vyplnit, to vidím jako nejdůležitější faktor pro zvýšení návratnosti. Práce na propagaci evaluací si moc cením a je potřebná, nicméně nemůže a nemá suplovat reálné dopady.

Často je zmiňována nezastupitelná role slovních komentářů. Jaké máte zkušenosti s jejich vyhodnocováním ze strany pedagogů?

Mám s tím dobrou zkušenost a stojím si za tím, že aplikace je komfortní v tom, že umožňuje reakci učitele, a dokonce mají učitelé i studenti možnost komentáře skrýt. I když jsem pro co největší transparentnost a svobodu slova, chápu, že někteří to mají jinak, a respektuji to.

Pro mne jako pedagoga je to klíčové, daleko více informativní než průměry ze škál. Často potom náměty z komentářů probírám se studenty. V hodinách, i neformálně. I když na to druhé mám teď mnohem méně času, než bych si přál.

Lidsky chápu nevoli i některých pedagogů, a není to jen generační. V neformálních post-evaluačních diskusích s kolegy pedagogy vidím něco, co dobře znám jako aktivní muzikant. Odehrajete koncert, všichni tleskají, je radost. Cestou z pódia ale někde zaslechnete, že ten kytarista teda hrál nic moc. Dlouho mi trvalo nezapomenout na ty všechny ostatní, kterým se to líbilo. Negativní zpětná vazba je v pořádku, může být inspirací, ale přijde mi, že máme tendenci to občas zveličovat. Ale to přeci k povolání učitele patří – zpětnou vazbu dávat i přijímat.

Přečtěte si další rozhovory, které ke studentskému hodnocení vycházejí téměř každý semestr:

Velmi si cením, když student věnuje čas a pozornost formulaci slovního hodnocení, říká proděkanka pro studium

Na novinky v aplikaci, vývoj vyhodnocování a zkušenosti s hodnocením jsme se ptali dr. Hany Pazlarové, proděkanky pro studium akademicky působící na Katedře sociální práce.

[25. 1. 2019]

Co nabízí nová aplikace pro studentské hodnocení? Dotazníky je možné vyplnit už jen do 16. června

Komfortnost vyplňování dotazníků, autorizované podpisy komentářů a šíření aplikace na další fakulty Univerzity Karlovy přibližují tvůrci nové podoby aplikace dr. Ondřej Tichý a Bc. Martin Roček.

[11. 6. 2018]

Změny musejí zrát, říká o dopadech studentského hodnocení doc. Radek Chlup

O dopadu výsledků hodnocení a důležitosti jejich návaznosti hovoří doc. Radek Chlup z Ústavu filosofie a religionistiky FF UK, který působí také jako koordinátor fakultních akreditací.

[30. 5. 2017]

Na všechny komentáře vždycky odpovídám, jsem za ně rád

Co si dr. Jan Chromý, předseda Akademického senátu FF UK, myslí o způsobu realizace hodnocení studentských kurzů? Proč mají někteří studenti pocit, že nejsou schopni posoudit kvalitu výuky?

[18. 1. 2017]

Výsledky studentského hodnocení kurzů je třeba náležitě interpretovat

„Je prakticky pravidlem, že v těch nejkvalitnějších oborech, které nejlépe učí studenty kriticky myslet, hodnotí studenti podrobně a velice přísně,“ říká ke studentskému hodnocení kurzů doc. Pultrová, předsedkyně Studijní komise.

[9. 5. 2016]

Náročné předměty mívají často nejlepší hodnocení

O důležitosti výsledků hodnocení a o specifikách evaluací na malých oborech jsme mluvili s dr. Renatou Landgráfovou, proděkankou pro studium.

[20. 1. 2016]

Účastí v hodnocení studenti pomáhají udržet jeho legitimitu

O anonymitě dotazníků i dopadech hodnocení prozrazuje v rozhovoru víc proděkan Ondřej Tichý.

[30. 5. 2015]

Studentské hodnocení by mělo podnítit diskusi

Mgr. Kateřina Volná, vedoucí studijního oddělení, a dr. Eva Lehečková, proděkanka pro studium, odpovídají na otázky o evaluacích kurzů končícího zimního semestru. Proč jsou letos evaluace spuštěny dříve? V čem jsou jiné? A proč jsou tak důležité?

[18. 12. 2014]

Výsledky evaluací nezůstávají viset v prostoru

„Výpovědní hodnota evaluací roste semestr za semestrem,“ říká k několikaletému průběhu evaluací děkan Filozofické fakulty UK doc. Michal Stehlík.

[14. 1. 2014]

 


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK