VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Pravidla pro zaměstnávání akademických pracovníků po dovršení 70 let věku

V Praze dne 31.5. 2005

ROZHODNUTÍ

Rozšířené kolegium děkana schválilo na svém zasedání dne 31. května 2005 pravidla pro zaměstnávání akademických pracovníků po dovršení 70 let věku, kteří pobírají starobní důchod:

  1. Pracovníkovi, který v kalendářním roce dovrší 70 let věku, může být pracovní poměr prodloužen pouze jednou, a to maximálně do konce následujícího školního roku.

  2. Další prodloužení pracovního poměru lze povolit pouze ve výjimečných případech a za předpokladu, že na místo obsazené tímto pracovníkem bude vypsán konkurz.

  3. Vedení fakulty doporučuje požádat pro zasloužilé akademické pracovníky o statut emeritního profesora, případně místo pracovního poměru uzavřít smlouvu formou dohody o činnosti konané mimo pracovní poměr

  4. Stanovená pravidla vstupují v platnost dnem jejich schválení kolegiem děkana.

Prof. PhDr. Jaroslav Vacek, CSc.

Děkan FF UK