VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Sdělení k čerpání finančních prostředků

V Praze dne 6.2. 2006

vedoucím základních součástí

řešitelům projektů VaV

Věc: Sdělení k čerpání finančních prostředků

Z důvodu zajištění plynulosti financování grantů a dalších projektů fakulty v roce 2006 budou související výdaje zálohovány po předložení potvrzení o jejich přidělení.

Provozní prostředky pracovišť na první čtvrtletí 2006 lze čerpat do výše 25ti % rozpočtu roku 2005.

PhDr. Michal Stehlík Ph.D.

děkan FF UK