VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

24_priloha

Vyjádření proděkana Rychlíka k habilitaci dr. Bílka

Vážený pan

Prof. PhDr. Jaroslav Vacek, CSc.

Děkan FF UK

Praha 3.2. 2004

Věc: tvrzení studenta 4. ročníku Kryštofa Chamonikolase o odmítnutí habilitace p.dr. Bílka

Spectabilis, vážený pane děkane,

Přešetřil jsem tvrzení p. Kryštofa Chamonikolase ohledně údajného odmítnutí habilitace p. dr. Petra Bílka, resp. Zbytečných průtahů v habilitačním řízení. Oznamuji Vám, že tvrzení je zcela nepravdivé. Podle evidence oddělení vědy p. dr. Bílek podal žádost o zahájení habilitačního řízení dne 14. dubna 2003. VR schválila složení habilitační komise a zahájila habilitační řízení dne 22. května 2003. Již 26. května byla práce zaslána posuzovatelům, přičemž dva ze tří oponentů dodali posudky koncem července a třetí dokonce již v červnu. Předseda komise si vyzvedl materiály třetí týden v srpnu. Pan dr. Bílek habilitační práci obhájil před vědeckou radou FF UK dne 18. prosince 2003.

Jestliže uvážíme, že při stanovení pořadí habilitací a profesur bylo nutné přednostně zařadit k projednání řízení v oborech, u kterých končila akreditace, pak je zřejmé, že k obhajobě došlo v době velmi krátké: uskutečnila se již na pátém zasedání VR od zahájení řízení (zasedání se konají jednou za měsíc, avšak v červenci a srpnu vědecká rada nezasedá). Připomínám, že RUK počítá se lhůtou jednoho roku jako lhůtou přiměřenou.

S pozdravem

Prof. PhDr. Rychlík, DrSc.

proděkan pro vědu