VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Sdělení děkana k čerpání finančních prostředků na rok 2005

V Praze dne 17. ledna 2005

Vedoucím základních součástí

Řešitelům grantů

Věc: Sdělení děkana k čerpání finančních prostředků na rok 2005

Do doby schválení rozpočtu na rok 2005 povoluji čerpání grantových prostředků přidělených na rok 2005 v plné výši po předložení potvrzení o jejich přidělení.

Provozní prostředky pracovišť lze čerpat do výše 25% rozpočtu předchozího roku.

Prof. PhDr. Jaroslav Vacek, CSc.

děkan FF UK