VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

03

Přijímání účetních dokladů v r. 2001

vedoucím základních součástí

Filozofické fakulty UK

řešitelům vědeckých grantů a vědeckých záměrů

Praha, dne 12. ledna 2001

Č.j. 3/SD/2001

věc: přijímání účetních dokladů v r. 2001

Upozorňuji vedoucí základních pracovišť, resp. řešitele vědeckých grantů a výzkumných záměrů, že v níže uvedených dnech, nebude ekonomické oddělení fakulty přijímat žádné účetní doklady.

Jedná se o tyto dny:

27. srpna – 30. srpna 2001

29. října 2001 – 1. listopadu 2001

26. listopadu – 30. listopadu 2001

Toto řešení je nezbytné k tomu, aby bylo možné k určitému datu kompletně zaúčtovat všechny předané faktury a jiné účetní doklady a připravit vedoucím základních součástí resp. řešitelům grantů a výzkumných záměrů přesný přehled čerpání přidělených finančních prostředků. Kromě toho budou na konci každého měsíce zveřejňovány průběžné informativní měsíční přehledy čerpání na domovských stránkách fakulty. Protože tyto průběžné přehledy nemohou zohlednit účetní doklady, které byly odevzdány až v posledních dnech každého měsíce a jsou ke dni měsíční uzávěrky ještě ve stadiu zpracování, je třeba v určitých termínech příjem faktur a jiných účetních dokladů dočasně zastavit, zúčtovat všechny odevzdané účetní doklady a připravit řešitelům přesný přehled o stavu jejich účtů.

Upozorňuji rovněž, že poslední účetní doklady, které mají být zúčtovány v roce 2001, je třeba předat ekonomickému oddělení fakulty nejpozději ve středu 19. prosince 2001 do 15. hod. Tento den je rovněž posledním termínem pro vyúčtování záloh poskytnutých v hotovosti. Pro poskytování záloh platí opatření děkana č. 10 z roku 2000. Přijímání zálohových faktur (tzv. pro forma faktura) končí v pátek dne 30. listopadu 2001.

Upozorňuji rovněž vedoucí základních součástí, resp. řešitele grantů a výzkumných záměrů, že přidělené prostředky je třeba čerpat pokud možno rovnoměrně a nelze předkládat jejich větší část k zaúčtování až po polovině prosince, jako tomu bylo v řadě případů letos.

Doc. RNDr. Petr Kolář, CSC.

děkan FF UK