VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

04

Zálohování finančních prostředků na řešení VZ a grantových projektů

Řešitelům výzkumných záměrů,

řešitelům grantových projektů

věc: zálohování finančních prostředků na řešení VZ a grantových projektů

Praha, dne 2. března 2001

S účinností od dnešního dne bude fakulta zálohovat finanční prostředky na řešení výzkumných záměrů a grantových projektů takto:

 1. Výzkumné záměry:

  1. Investiční prostředky budou zálohovány ve výši 100% částky, která byla na rok 2001 přidělena.

  2. Neinvestiční prostředky budou zálohovány do 30% částky, která byla přidělena na rok 2001.

  3. Podmínkou zálohování je rozpis celoroční dotace na jednotlivé dílčí participanty (resp. týmy participantů), který navrhnou řešitelé výzkumných záměrů, a to nejpozději do 9. března 2001. Rovněž musí být podepsány na hospodářském oddělení fakulty podpisové vzory těchto pracovníků. Toto opatření se netýká VZ č. 112100006, který řeší jen jedno pracoviště.

 2. Ostatní grantové projekty:

  1. Investiční prostředky zálohovány zatím nebudou.

  2. Neinvestiční prostředky budou zálohovány do výše 30% částky, která byla na rok 2001 přidělena.

  3. Podmínkou zálohování grantových projektů je uzavření smlouvy o řešení, která musí být podepsána institucí, která finanční prostředky poskytne.

Upozorňuji, že všechny objednávky na zboží (práce apod.), které mají být uhrazeny z investičních prostředků, musí být předem konzultovány s tajemníkem fakulty, který objednávky podepisuje. Podle toho, jak budou postupně na účet fakulty převáděny finanční prostředky na řešení výzkumných záměrů a dalších projektů, budou uvolňovány další částky na řešení.

S pozdravem

Doc. RNDr. Petr Kolář, CSc.

děkan FF UK