VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Opatření číslo 4/2006

Opatření číslo 4/2006 – k přiznávání účelových stipendií studentům doktorských studijních programů podle čl. 5, odst. 1a Stipendijního řádu UK.

 1. Stipendium je přiznáváno studentům studujícím poprvé v  doktorském studijním programu v prezenční formě studia.

 2. Stipendium lze přiznat studentovi pokud odstudovaná doba dosáhne 1094 dní včetně a zároveň jestliže:

  1. student předloží disertační práci, kterou oba oponentské posudky doporučují k obhajobě, výše stipendia činí 25 000,- Kč

  2. nebo složí státní doktorskou zkoušku, výše stipendia činí 10 000,- Kč.

 3. Stipendium podle bodu 2b) lze přiznat, splňuje-li student současně minimálně dvě z následujících kritérií:

  1. podílí se na řešení grantů a výzkumných záměrů,

  2. publikoval od zahájení doktorského studia vlastní práce v souhrnném rozsahu minimálně 30 normostran,

  3. absolvoval zahraniční stáž v celkovém rozsahu minimálně 3 měsíců (90 dnů).

 4. Stipendium podle bodu 2.a) nemůže být vyplaceno, pokud jsou posudky odevzdány v době, kdy student již nestuduje v prezenční formě studia.

 5. Toto opatření platí od data vydání.

 6. Ruší se opatření děkana č. 7/2004 a  č.2/2005.

V Praze dne 6. 3. 2006

PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.

děkan