Věda a výzkum

Možnosti – jízdenky a letenky

Jízdenky a letenky

 • je třeba s dostatečným předstihem (alespoň 1 měsíc) objednat skrze objednávkovou aplikaci Zahraničního oddělení
 • POZOR: Objednávky dopravy a ubytování pro služební cesty zaměstnanců a výjezdy akademiků, které se uskuteční do 31.12. 2017 je třeba zadat do objednávkové aplikace ZO do 10. 11. 2017. Objednávky na cesty, které uskuteční v roce 2018 lze zadávat do aplikace až od 1. 1. 2018.
 • do aplikace je nuté zadat následující informace:

  • celé jméno cestujícího tak, jak je uvedeno v pase či jiném identifikačním dokladu, s nímž bude cestovat
  • odkud/kam chce jet/letět a přesná data odjezdu tam/zpět
  • informaci o tom, kdo a případně jak bude jízdenku/letenku hradit
  • u zámořských letů je třeba uvádět datum narození cestujícího
  • případné další požadavky (max. výše ceny, preferované časy apod.)
 • Zahraniční oddělení pro nakupování jízdenek a letenek využívá  České dráhy, Fly United, Asianu a OK Tours. Fakulta neobjednává jízdenky a zejména letenky přes jiné portály a weby, jelikož každou transakci je třeba podložit fakturou a např. nízkonákladové společnosti faktury nevystavují.