Stipendijní komise

Stipendijní komise

Stipendií je celá řada. Některá studentům rozděluje univerzita (sociální, ubytovací stipendia), jiná jsou rozdělována na fakultě na základě podmínek stanovených vedením fakulty (prospěchová, doktorandská stipendia), o některá si student sám žádá (účelová, na projekty) – a právě pro rozhodnutí o těchto druzích stipendia je důležité stanovisko stipendijní komise.

Stipendia na základě žádosti studentů se udělují:

a) na aktivity, které student uskutečnil a které komisi zpětně vykazuje, většinou jde o jednorázové studijní cesty – účelová stipendia (popisformuláře)

b) na budoucí dlouhodobější projekty, podmínky jejichž udělení stanovuje děkan – projektová účelová stipendia, vnitřní granty

Působnost a pravomoce

Stanovisko stipendijní komise je nezbytným podkladem pro AS FF UK při projednávání podmínek pro přiznávání stipendií na fakultě, při projednávání návrhů na změny předpisů týkajících se stipendií a při projednávání žádostí studentů o účelová stipendia.

Kontakty

seznam členů

Email: stipendijni@ff.cuni.cz