Aktuality

budova_small

Vyjádření vedení FF UK k postupu prezidenta republiky ve věci jmenování profesorů

6.5.2015

Vedení Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze vyjadřuje zásadní nesouhlas s postupem prezidenta Miloše Zemana, který odmítl podepsat jmenovací dekrety tří nových profesorů, mezi nimi i doc. PhDr. Jiřího Fajta, Ph.D.

diskuse1

Proběhl přednáškový den Evropa a islám v dějinách. Je jejich vztah novou otázkou?

6.5.2015

Spolek studentů historie FF UK pozval odborníky působící na FF UK i dalších institucích, aby 23. dubna přednášeli o vztahu Evropy a islámu. Program zakončila debata o křížových výpravách.

IFORUM-15653-version1-ondrejova_text

Má antický svět i dnes schopnost lidi kultivovat?

5.5.2015

„Jsou-li lidé kultivovatelní, tak je antika v tom jednou z nejlepších,“ říká v rozhovoru docentka Iva Ondřejová z Ústavu pro klasickou archeologii FF UK.

IMG_9058

Knihovna FF UK: první díl seriálu o fakultních knihovnách

4.5.2015

Cyklus článků postupně představí jednotlivé fakultní knihovny. V prvním díle se podrobněji seznámíme s Knihovnou FF UK od jejího založení až po současnost a s projekty, na nichž se knihovna podílí.

min.php

Zemřel pedagog Jiří Pelikán

4.5.2015

Katedra pedagogiky FF UK s lítostí oznamuje, že 29. dubna 2015 ve věku 82 let zemřel doc. PhDr. Jiří Pelikán, CSc.

hl-budova

Oborový žebříček QS: devět oborů Univerzity Karlovy poprvé v první dvoustovce

29.4.2015

V nejnovějším vydání oborového žebříčku QS se mezi nejlepšími světovými institucemi umístilo 15 oborů UK. Do první dvoustovky proniklo devět z nich.

AKTUALITY-912-version1-_vol9260_600_413

UK oslavila 25 let spolupráce s Univerzitou v Heidelbergu

29.4.2015

Univerzita Karlova si připomíná 25 let úspěšné spolupráce s německou Univerzitou v Heidelbergu. V rámci oslav, kterých se účastní nejvyšší představitelé obou univerzit, se hovoří o rozvoji a prohloubení vzájemné spolupráce. Při této příležitosti byla podepsána aktualizovaná dohoda o spolupráci. FF UK s Univerzitou v Heidelbergu dlouhodobě spolupracuje (egyptologie, asijská studia, tibetologie, indologie, historie, lingvistika, německá […]

UISK

Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK byl přijat za člena mezinárodní odborné organizace iSchools

29.4.2015

Prestižní mezinárodní odborná organizace iSchools sdružuje přední akademické instituce zabývající se výzkumem a vzděláváním v oblasti informační vědy.

Obálka1

Já chci být archeologem! Autorům z Ústavu pro archeologii FF UK vyšla kniha pro děti

29.4.2015

Jak vypadá takový archeologický výzkum? Autory knihy, jejímž cílem je popularizovat obor archeologie mezi školní mládeží, jsou dr. Zuzana Bláhová-Sklenářová a doc. Miroslav Popelka.

knihy

Jarní měsíce ve znamení knižních novinek

28.4.2015

Přinášíme žebříček nejprodávanějších titulů Vydavatelství FF UK za měsíce březen a duben. Výsledky shrnují prodej titulů v širší knihkupecké síti a na e-shopu FF UK.

Tiskové zprávy

Vyjádření děkanky Filozofické fakulty UK doc. Mirjam Friedové k současnému dění na Ústavu etnologie FF UK

6.5.2015

S ohledem na aktuální situaci na Ústavu etnologie FF UK, která vyvrcholila uspořádáním tzv. okupační stávky částí studentů oboru, považuji za vhodné informovat akademickou obec a zainteresovanou veřejnost o pozadí celé záležitosti. Po svém nástupu do funkce jsem zjistila, že řešení problémů, které na Ústavu etnologie delší dobu panovaly a ohrožovaly jeho personální a provozní způsobilost, nesnese dalšího odkladu. […]

Psychosociální klima porodnic: Výzkum potvrdil vysokou spokojenost žen s péčí krajských porodnic na Vysočině

7.4.2015

Všech pět krajských nemocnic na Vysočině spolupracovalo na pilotním projektu hodnocení porodnic v regionu, který provedli odborníci z Katedry psychologie FF UK v Praze a Lékařské fakulty UK v Plzni. Z výsledků jasně vyplývá, že maminky jsou s péčí v porodnicích Kraje Vysočina velmi spokojeny. Úplnou spokojenost s porodní péčí na Vysočině vyjádřilo 62 % žen, s péčí na […]

Děkanka FF UK podepsala memorandum o spolupráci s univerzitou Ajn Šams v Káhiře

25.3.2015

Doc. Mirjam Friedová, děkanka Filozofické fakulty UK v Praze, podepsala 18. března 2015 s rektorem státní univerzity Ajn Šams v Káhiře Memorandum of Understanding. Doc. Friedová se setkala s tamními studenty bohemistiky a předala jim podstatný knižní dar, na němž se podílela FF UK a prof. Tomáš Zima, rektor Univerzity Karlovy. Návštěva univerzity proběhla za přítomnosti J. E. […]

Den vědy FF UK láká na zavedené vědce i mladé badatele

17.3.2015

Filozofická fakulta UK v Praze pořádá již čtvrtý ročník úspěšného Dne vědy FF UK. Letošní podtitul, „Poznávání bez hranic“, naznačuje mezioborové přesahy a šíři témat přednášek rozdělených do čtyř sekcí. Veškerý program se koná ve středu 25. března 2015 v hlavní budově FF UK na nám. Jana Palach. Vstup na akci je zdarma. V hlavní sekci „Vidí věci […]

Vyjádření děkanky Filozofické fakulty UK k událostem v Paříži 7. ledna 2015

9.1.2015

Jednoznačně odsuzuji vraždy novinářů časopisu Charlie Hebdo, policistů a dalších osob, k nimž došlo v Paříži 7. ledna 2015, a vyjadřuji hlubokou soustrast všem pozůstalým. Takovéto kruté kriminální činy nelze nijak ospravedlnit a zasluhují co nejpřísnější postih. Je však také důležité zdůraznit, že vinu za ně nelze paušálně svalovat na islám či jiné náboženství nebo světonázor, na […]

Vzpomínkové akce u příležitosti sebeupálení studenta FF UK Jana Palacha

8.1.2015

Stejně jako každý rok si i letos Univerzita Karlova připomíná výročí sebeupálení studenta Jana Palacha. V pátek 16. ledna to bude na den přesně 46 let.  Celý týden proto budou na Filozofické fakultě UK probíhat vzpomínkové akce, letos na téma Obrazy Jana Palacha v umění. Studentská rada FF UK připravila v souvislosti s Janem Palachem […]

Česká expedice objevila hrobku doposud neznámé staroegyptské královny

4.1.2015

Pyramidová nekropole v Abúsíru (EAR), kde již takřka 55 let provádí Český egyptologický ústav FF UK archeologický výzkum, opět prokázala, že jde o jednu z nejvýznamnějších lokalit v Egyptě. Členové expedice ČEgÚ FF UK v průběhu podzimu prozkoumali hrobku, která je součástí nevelkého pohřebiště rozkládajícího se na jihovýchod od zádušního komplexu panovníka Raneferefa. Na pohřebišti […]

Vyjádření ke jmenování doc. Marka Jakoubka ředitelem Ústavu etnologie FF UK

20.11.2014

V poslední době zazněly různé výhrady ke jmenování doc. Marka Jakoubka ředitelem Ústavu etnologie FF UK a od Muzea romské kultury jsem obdržela žádost o revizi výběrového řízení. Žádosti o revizi výběrového řízení nemohu vyhovět. Dle zákona o vysokých školách je výběr zaměstnanců fakulty plně v kompetenci děkana. Výběrové řízení na pozici ředitele Ústavu etnologie FF UK […]

K výročí sametové revoluce pořádá Filozofická fakulta UK konferenci, diskusi a happening

7.11.2014

K 25. výročí sametové revoluce připravila FF UK ve spolupráci s dalšími institucemi množství akcí. Zájemci mohou navštívit mezinárodní vědeckou konferenci Kontexty 17. listopadu, zúčastnit se veřejné panelové diskuse Kam kráčíš, (česká) demokracie? či happeningu k 25. výročí založení Studentské rady FF UK. Uskuteční se rovněž slavnostní shromáždění k 75. a 25. výročí událostí 17. listopadu […]

Prof. Tomáš Halík převezme mezinárodní ocenění

5.11.2014

Profesor Tomáš Halík, který se v květnu letošního roku stal prvním českým nositelem prestižní Templetonovy ceny, obdrží v listopadu další významná mezinárodní akademická ocenění. Dne 6. listopadu 2014 bude jménem prof. Tomáše Halíka pojmenována nová přednášková aula Univerzity v Oxfordu a dne 13. listopadu obdrží čestný doktorát teologie od jedné z nejstarších německých univerzit, Univerzity […]

Úřední deska