Aktuality

_SO1

Studentské hodnocení by mělo podnítit diskusi

18.12.2014

Mgr. Kateřina Volná, vedoucí studijního oddělení, a dr. Eva Lehečková, proděkanka pro studium, odpovídají na otázky o evaluacích kurzů končícího zimního semestru. Proč jsou letos evaluace spuštěny dříve? V čem jsou jiné? A proč jsou tak důležité?

globus

Katedra sociologie FF UK publikovala českou zprávu Světového projektu o Internetu za rok 2014

18.12.2014

Výzkumný tým Katedry sociologie FF UK zveřejnil první výsledky z české větve mezinárodního výzkumu o užívání Internetu World Internet Project.

smuteni_fotografie

Zemřel přední český anglista prof. Zdeněk Stříbrný

15.12.2014

Ústav anglofonních literatur a kultur a Ústav anglického jazyka a didaktiky FF UK s hlubokým zármutkem oznamují, že dne 11. 12. 2014 zemřel prof. Zdeněk Stříbrný.

hl-budova

Ocenění lettonistiky na FF UK

15.12.2014

Lotyšská akademie věd dne 27. listopadu 2014 zvolila za svého zahraničního člena Mgr. Pavla Štolla, Ph.D., vedoucího semináře baltistiky Ústavu východoevropských studií FF UK.

IFORUM-15379-version1-michna_text

Na předvánočním koncertu zazní rekonstruovaná Loutna česká A. V. Michny

12.12.2014

Objev neznámého tisku houslového partu Adama Václava Michny z Otradovic, který učinil doc. Daněk z Ústavu hudební vědy FF UK, se stal podkladem k rekonstrukci tohoto významného díla českého baroka.

Obr.priloha z 14 svatých pomocníků

Vychází kniha o středověkém kultu Čtrnácti svatých Pomocníků

12.12.2014

V edici Fontes vychází kniha Petra Hlaváčka o fenoménu pozdně středověkého kultu, který ovlivnil spirituální klima střední Evropy v 13.–16. století a vzbuzoval výrazný zájem aristokratických a intelektuálních společenských elit.

IFORUM-15479-version1-_abc_5400_full

Cenu prof. Matějčka letos obdržely tři studentky psychologie

10.12.2014

Nadace prof. Matějčka každoročně uděluje v období adventu ceny za nejlepší diplomové práce v oblasti dětské a vývojové psychologie. První místo získala Mgr. Lucie Matějovská za výzkum diagnostiky dyslexie u dětí.

rad1

Dr. Hartlová z Ústavu germánských studií FF UK získala švédský královský Řád polární hvězdy

9.12.2014

Ocenění udělil překladatelce a skandinavistce PhDr. Dagmar Hartlové švédský král Karel XVI. Gustav. Prestižní ocenění získala na základě zásluh o Švédsko a švédskou kulturu.

Halik

Proběhlo slavnostní setkání s laureáty Templetonovy ceny

9.12.2014

UK a Templetonova nadace pořádaly setkání s laureáty Templetonovy ceny 8. prosince 2014 v Karolinu. S přednáškami vystoupili prof. Taylor a prof. Halík, držitelé Templetonovy ceny za roky 2007 a 2014.

knihy

Podání průběžných a závěrečných zpráv vnitřních grantů 2013 a 2014

8.12.2014

Termín pro podání průběžných a závěrečných zpráv byl stanoven na 7. 1. 2015.

Tiskové zprávy

Vyjádření ke jmenování doc. Marka Jakoubka ředitelem Ústavu etnologie FF UK

20.11.2014

V poslední době zazněly různé výhrady ke jmenování doc. Marka Jakoubka ředitelem Ústavu etnologie FF UK a od Muzea romské kultury jsem obdržela žádost o revizi výběrového řízení. Žádosti o revizi výběrového řízení nemohu vyhovět. Dle zákona o vysokých školách je výběr zaměstnanců fakulty plně v kompetenci děkana. Výběrové řízení na pozici ředitele Ústavu etnologie FF UK […]

K výročí sametové revoluce pořádá Filozofická fakulta UK konferenci, diskusi a happening

7.11.2014

K 25. výročí sametové revoluce připravila FF UK ve spolupráci s dalšími institucemi množství akcí. Zájemci mohou navštívit mezinárodní vědeckou konferenci Kontexty 17. listopadu, zúčastnit se veřejné panelové diskuse Kam kráčíš, (česká) demokracie? či happeningu k 25. výročí založení Studentské rady FF UK. Uskuteční se rovněž slavnostní shromáždění k 75. a 25. výročí událostí 17. listopadu […]

Prof. Tomáš Halík převezme mezinárodní ocenění

5.11.2014

Profesor Tomáš Halík, který se v květnu letošního roku stal prvním českým nositelem prestižní Templetonovy ceny, obdrží v listopadu další významná mezinárodní akademická ocenění. Dne 6. listopadu 2014 bude jménem prof. Tomáše Halíka pojmenována nová přednášková aula Univerzity v Oxfordu a dne 13. listopadu obdrží čestný doktorát teologie od jedné z nejstarších německých univerzit, Univerzity […]

Slovakistika na Univerzitě Karlově v Praze slaví dvacáté výročí

31.10.2014

24. října 2014 se u příležitosti 20. výročí založení oboru slovakistika na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze uskutečnilo mezinárodní setkání „Podoby vysokoškolskej slovakistiky mimo Slovenska“. Seminář s podporou děkanátu fakulty zorganizovala Katedra středoevropských studií FF UK ve spolupráci se Slovensko-českým klubem. Záštitu nad setkáním převzali velvyslanec Slovenské republiky v ČR pan Peter Weiss a […]

Filozofická fakulta UK představila nové projekty a akce. Všechny ve znamení prestižní Templetonovy ceny

29.10.2014

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy představila nové projekty a informovala o dvou úspěšných akcích, které proběhly v uplynulých měsících a jež FF UK chystá i v příštím roce. Připravované projekty navazují na udělení Templetonovy ceny Tomáši Halíkovi, profesoru Filozofické fakulty UK. Přednášky prof. Halíka na univerzitách v Erfurtu, které bude provázet udělení čestného doktorátu, zahájení mezinárodního […]

Profesor Zubov promluví na Filozofické fakultě UK o dějinách Ruska

24.9.2014

Ve středu 15. října 2014 od 16:00 vystoupí ve Velké aule FF UK profesor Andrej Zubov, známý ruský historik, religionista a politolog, s přednáškou „Dějiny Ruska jako součást dějin Evropy“. Profesor Zubov je nejen vynikajícím odborníkem, ale také veřejně angažovaným intelektuálem: letos na jaře byl pro svou kritiku Putinovy anexe Krymu propuštěn ze Státního institutu mezinárodních […]

Univerzita Karlova obnoví arménská studia na Filozofické fakultě UK

16.9.2014

Rektor Univerzity Karlovy, profesor Tomáš Zima, se dnes sešel s velvyslancem Arménské republiky Jeho Exelencí panem Tigranem Serianianem. Oba představitelé hovořili o rozvoji vzájemné spolupráce. V průběhu setkání byla podepsána smlouva o obnovení výuky arménského jazyka na Univerzitě Karlově. Aktivity směřující k obnovení arménských studií na Ústavu východoevropských studií FF UK probíhají již od roku […]

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze spolupořádá mezinárodní konferenci Škola vs. paměť

2.9.2014

Hlavní program konference Škola vs. paměť? Konflikt, identita, soužití (střední Evropa) bude probíhat od pátku do soboty 10.–11. října 2014 v prostorách Lichtenštejnského paláce (U Sovových mlýnů 506/4, Praha 1). Pořadateli konference, konané pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, jsou Ústav pro studium totalitních režimů a Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Registrace na konferenci […]

Mezinárodní letní škola 2014 – Aktuální otázky v lingvistice znakových jazyků

1.7.2014

Na konci srpna 2014 proběhne v prostorách Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze první ročník odborné lingvistické letní školy pro slyšící i neslyšící odborníky, studenty, pedagogy a tlumočníky znakových jazyků. Cílem projektu je podpořit studenty a absolventy v realizaci vlastních výzkumů a pozvednout rozvoj výzkumu znakového jazyka obecně. Hlavními tématy jsou kognitivní lingvistika, korpusy znakových […]

Vyjádření k podobě rigorózního řízení na Filozofické fakultě UK

16.5.2014

Vedení Univerzity Karlovy a FF UK zveřejnilo vyjádření k článku v Lidových novinách ze dne 16. 5. 2014, jenž zpochybňuje kvalitu rigorózní práce současného ministra školství Marcela Chládka.

Úřední deska