Aktuality

knihy

Oznámení pro čtenáře: omezení výpůjčních služeb v pátek 11. července

10.7.2014

Automatizované knihovny FF UK nebudou v pátek 11.7. poskytovat výpůjční služby. Pro případné páteční prezenční studium je vhodné ověřit, zda je konkrétní knihovna otevřena.

student

Byly zveřejněny výsledky přijímacích zkoušek

7.7.2014

Individuální výsledky všech kol přijímacích zkoušek pro studium v akademickém roce 2014/2015 jsou přístupné po přihlášení do informačního systému.

cermak

Do čela Akademického senátu FF UK byl zvolen prof. Jan Čermák

4.7.2014

Do čela Akademického senátu FF UK byl pro období 2014–2016 zvolen prof. Jan Čermák. Ve svém projevu vyzvedl důležitost etické politiky, vzájemnosti, věcnosti, bezpředsudečnosti a úcty.

cyrilometodejska tradice_obalka

V září vyjde kolektivní monografie o cyrilometodějské tradici

4.7.2014

Monografie Cyrilometodějská tradice v 19. a 20. století, období rozkvětu i snah o umlčení vycházející ve Vydavatelství FF UK vznikla jako jeden z výstupů loňských oslav 1150. výročí příchodu věrozvěstů na Velkou Moravu.

platos

Uzavření bufetu: probíhá výběr nového provozovatele

2.7.2014

Bufet v hlavní budově FF UK je v době od 1. 7. do 30. 9. 2014 uzavřen. Po tuto dobu probíhá výběr nového provozovatele.

20140629_114733

Filozofická fakulta UK se poprvé představila na Festivalu fantazie

1.7.2014

FF UK se letos zúčastnila chotěbořského Festivalu fantazie, největšího českého festivalu popkultury (zejména sci-fi, fantasy a hororu). Letošní, 19. ročník probíhá od 27. 6. do 6. 7. 2014.

IFORUM-15266-version1-24hodin_text

Středoškolští studenti mohou absolvovat odbornou stáž na FF UK

26.6.2014

Na podzim 2014 proběhne na FF UK třetí ročník odborných stáží pro studenty středních škol. Vybraní studenti budou moci strávit celkem 24 hodin na některé z kateder nebo v některém z ústavů.

liboc

V archeoparku se vzpomínalo na římského císaře Augusta

24.6.2014

Klasičtí archeologové z FF UK v sobotu 21. června uspořádali v archeoparku v Liboci popularizační akci k dvoutisíciletému výročí úmrtí prvního římského císaře Augusta.

knihy

V rámci programu Norské fondy byla vyhlášena Výzva pro podávání žádostí o přípravné návštěvy

24.6.2014

Do nové grantové výzvy je možné přihlašovat projekty týkající se krátkodobé mobility od 1 do 5 dnů pro zaměstnance a pedagogické pracovníky z ČR do Norska, Lichtenštejnska a na Island.

20140619IMG_4292

Cena Kateřiny Krausové byla udělena po dvacáté

23.6.2014

Cena Kateřiny Krausové je každoročně udělována za nejlepší diplomovou práci v oboru španělské filologie. Laureátkou jubilejního ročníku se stala Mgr. Katarína Zatlkajová.

Tiskové zprávy

Mezinárodní letní škola 2014 – Aktuální otázky v lingvistice znakových jazyků

1.7.2014

Na konci srpna 2014 proběhne v prostorách Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze první ročník odborné lingvistické letní školy pro slyšící i neslyšící odborníky, studenty, pedagogy a tlumočníky znakových jazyků. Cílem projektu je podpořit studenty a absolventy v realizaci vlastních výzkumů a pozvednout rozvoj výzkumu znakového jazyka obecně. Hlavními tématy jsou kognitivní lingvistika, korpusy znakových […]

Vyjádření k podobě rigorózního řízení na Filozofické fakultě UK

16.5.2014

Vedení Univerzity Karlovy a FF UK zveřejnilo vyjádření k článku v Lidových novinách ze dne 16. 5. 2014, jenž zpochybňuje kvalitu rigorózní práce současného ministra školství Marcela Chládka.

Na Filozofické fakultě UK se koná významná konference o právu a politice

22.4.2014

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze společně s Nejvyšším soudem České republiky pořádá v úterý 6. května 2014 konferenci Společnost, právo a politika. Konference proběhne v hlavní budově Filozofické fakulty UK (nám. Jana Palacha 2) a vystoupí zde řada odborníků z různých profesí, které s právem souvisejí. Záštitu nad akcí převzaly předsedkyně Nejvyššího soudu ČR JUDr. Iva Brožová a děkanka […]

Přijímací řízení pro obor Japonská studia

11.4.2014

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze dodatečně vypisuje přijímací řízení pro bakalářský studijní obor Japonská studia. Pro akademický rok 2014/2015 se počítá s přijetím 15 studentů. Přihlášky je možné podávat do 6. června 2014. Japonská studia nabízejí studentům efektivní zvládnutí moderního japonského jazyka. Součástí studijního programu je i získání všestranného rozhledu v oblasti japonské literatury, dějin, kultury […]

Mluvící hlavy

3.4.2014

Od 3. března 2014 začala Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze na svém oficiálním YouTube kanálu postupně zveřejňovat několikaminutová videa projektu Mluvící hlavy. V tomto studentském videoprojektu hovoří význační profesoři a docenti Filozofické fakulty UK na témata z oblasti humanitních věd. Tématem postupně uveřejňovaného bloku (březen–duben 2014) jsou díla české a světové literatury a základní pojmy z filozofie. Každé krátké video […]

Nový objev českých egyptologů v archeologické koncesi v Abúsíru

24.3.2014

Archeologické práce Českého egyptologického ústavu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze pokračují od března tohoto roku v jižní části jeho archeologické koncese v Abúsíru nedaleko Káhiry. Práce se v současnosti zaměřují zejména na zpracování unikátních archeologických souborů z uplynulého roku. Vrcholem loňské sezony byl objev mastaby lékaře Horního a Dolního Egypta, Šepseskafancha. Tento výzkum byl […]

Den vědy na Filozofické fakultě UK v Praze

19.3.2014

Ve středu 26. března 2014 bude od 13.30 do 23.30 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze probíhat Den vědy 2014. Tématem třetího ročníku je „Svět jako fikce, fikce jako svět“. Hlavní program se uskuteční v hlavní budově na nám. Jana Palacha 2, večerní koncert proběhne ve studentském Klubu K4 v Celetné 20. Akce je otevřena široké veřejnosti […]

Pietní setkání za oběti ukrajinského Majdanu

5.3.2014

Ve čtvrtek 6. března 2014 pořádají studenti Ústavu filosofie a religionistiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze ve spolupráci se studenty Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze pietní setkání k uctění památky obětí násilných zásahů proti demonstrujícím na kyjevském náměstí Nezávislosti. Setkání se uskuteční před hlavní budovou Filozofické fakulty UK u posmrtné masky Jana Palacha od 19.30 hodin. […]

Debata kandidátů na pozici ředitele ÚSTR

14.2.2014

V úterý 18. února 2014 pořádá Spolek studentů historie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze panelovou debatu kandidátů na pozici ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR). Debata proběhne v místnosti č. 200 v hlavní budově FF UK, nám. Jana Palacha 2, od 19:00. Debatu bude moderovat doc. Michal Stehlík, bývalý děkan FF UK a bývalý člen Rady […]

Výstava fotografií Civilizace na Nilu

19.1.2014

V úterý 21. ledna 2014 bude v 17.00 hodin v přízemí hlavní budovy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze zahájena výstava „Civilizace na Nilu: nejnovější české archeologické objevy v Egyptě a Súdánu“, kterou pořádá Český egyptologický ústav Filozofické fakulty UK. Fotografická výstava představuje úspěchy, kterých na archeologických koncesích v Egyptě a Súdánu dosáhl v letech […]

Úřední deska

Opatření děkana č. 10/2014 - Pravidla pro evidenci, odevzdávání, obhajování a zveřejňování závěrečných prací

23.6.2014

 Čl. 1 Úvodní ustanovení Toto opatření navazuje na ustanovení čl. 7 odst. 5, čl. 10 odst. 8 a čl. 18a Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze, v platném znění (dále jen „SZŘ UK“), ustanovení čl. 6a Rigorózního řádu Univerzity Karlovy v Praze, v platném znění (dále jen „RŘ UK“ a „univerzita“), Rigorózní řád Filozofické fakulty Univerzity Karlovy […]

Výsledky prvních kol dvoukolových přijímacích zkoušek

5.6.2014

Průběžně zveřejňované výsledky prvních kol dvoukolových přijímacích zkoušek jsou dostupné po přihlášení do informačního systému. Celkové výsledky prvních kol dvoukolových přijímacích zkoušek budou zveřejněny 6. června 2014.

Poskytování informací

30.5.2014

Žádosti o informace dle zákona 106/1999 Sb. a jejich vyřízení Rok 2014 Žádost p. Augustina z 7. 2. 2014 a její vyřízení: 140207 dotaz augustin A, 140207 dotaz augustin B Rok 2013 Souhrnná zpráva za FF UK: 13 rok 2013 Rok 2012 Souhrnná zpráva za FF UK: 12 rok 2012 A (2), 12 rok 2012 B Informace za celou Univerzitu […]

Dlouhodobý záměr

30.5.2014

Dlouhodobý záměr FF UK 2011-2021 Dlouhodobý záměr FF UK 2001-2011 2013/2014 Druhá Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK na akademický rok 2013/14 Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK pro akademický rok 2013/2014 2012/2013 Hodnocení Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK pro akademický rok 2012/2013 – schváleno AS FF UK 14. 11. 2013 Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK pro […]

Poplatky za studium

30.5.2014

Pro akademický rok 2013/2014 aktuální výši poplatků stanovuje Opatření děkana č. 6/2013 – Poplatky spojené se studiem pro akademický rok 2013/2014. VÝŠE POPLATKŮ SOUVISEJÍCÍ S TRVÁNÍM STUDIA Jeho výši stanovuje fakulta v rozmezí určeném Univerzitou Karlovou. Jsou to dva druhy poplatků v řádově zcela odlišné výši: za delší studium a za další studium. Výše poplatků za DELŠÍ STUDIUM:  […]

Řízení ke jmenování profesorem

30.5.2014

Profesorem pro určitý obor se může stát uchazeč, který se úspěšně habilitoval na základě habilitační práce, je význačnou a uznávanou vědeckou osobností ve svém oboru a je autorem významných vědeckých nebo uměleckých publikací. Požadovaná délka pedagogické činnosti je nejméně 5 let působení na vysoké škole; tím se rozumí soustavná přednášková činnost (přednášky, semináře, cvičení atd.) především v pregraduálním a doktorském […]

Habilitační řízení

30.5.2014

DOCENTEM pro určitý obor se může stát uchazeč, který v habilitačním řízení prokáže pedagogickou a vědeckou způsobilost a má pedagogickou praxi. Součástí habilitačního řízení je obhajoba habilitační práce a habilitační přednáška. Požadovaná délka pedagogické činnosti je nejméně 3 roky působení na vysoké škole v ČR nebo v zahraničí. Výkon pedagogické činnosti se požaduje v plném rozsahu […]

Pokyny při obhajobách disertačních prací

30.5.2014

Pokyny Pokyny k odevzdání disertační práce Vzor zápisu z obhajoby disertační práce Sdělení proděkana pro vědu a výzkum 1/2011 k proplácení cestovních náhrad vedoucím a oponentům disertačních prací Sdělení proděkana pro vědu a výzkum 2/2011 k ohlašování zahraničních stáží Přihláška Přihláška k obhajobě disertační práce Upozornění Práce se podává nejpozději 6 měsíců před uplynutím maximální […]

Harmonogram akademického roku 2013/2014

30.5.2014

Zahájení akademického roku 1. 10. 2013 Slavnostní zahájení ak. roku FF UK v aule 1. 10. 2013 v 9:00 Den otevřených dveří 11. 1. 2014 Rektorský den 14. 5. 2014 Konec akademického roku 30. 9. 2014 BAKALÁŘSKÉ A MAGISTERSKÉ STUDIUM Imatrikulace 9. a 10. 10. 2013 od do Výuka v zimním semestru 1. 10. 2013 […]

Státní závěrečné zkoušky

30.5.2014

TERMÍNY Termíny kontrol splnění a termíny přihlášení stanovuje Harmonogram akademického roku. Pro zimní semestr akademického roku 2013/2014 jsou termíny následující: SZK UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (PED – PSY část) proběhnou ve dnech 6. 5.  a 7. 5. 2014. Závaznou přihlášku k SZK je třeba podat do 3. 4. 2014. Termín kontroly splnění před SZK je pak stanoven do 25. 4. 2014. […]