Aktuality

IMG_0215

Klasický archeolog prof. Bouzek obdržel zlatou medaili UK

22.5.2015

Do 23. května probíhá mezinárodní konference Contacts, Migrations and Climate Change, kterou pořádá Ústav pro klasickou archeologii FF UK. Ve čtvrtek 21. května předal rektor UK panu prof. Janu Bouzkovi zlatou medaili.

20150521IMG_2414

Profesorce Palkové byl udělen čestný titul emeritní profesor UK

21.5.2015

Prof. Zdena Palková, dřívější dlouholetá ředitelka Fonetického ústavu FF UK, se významně zasloužila o rozvoj ústavu i fonetiky jako vědního oboru. Předání dekretu proběhlo v rámci zasedání Vědecké rady FF UK 21. května 2015.

budova_small

Proděkankou pro studium FF UK byla jmenována dr. Landgráfová

19.5.2015

Děkanka FF UK jmenovala Mgr. Renatu Landgráfovou, Ph.D., proděkankou pro studium Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze s účinností od 18. května 2015.

korejska-nabozenstvi-obalka

Edice Dálný východ se představuje publikací Korejská náboženství

18.5.2015

Edice sdružuje autory, kteří se regionem dlouhodobě akademicky zabývají v rámci orientalistických pracovišť na FF UK i jiných domácích a zahraničních akademických institucích.

IMG_0944

Publikace autorů z FF UK uspěly v soutěži vysoce kvalitních monografií

14.5.2015

V soutěži vysoce kvalitních monografií na Univerzitě Karlově se na prvních deseti příčkách umístily tři publikace odborníků z FF UK.

untitled

Kalendář Českého egyptologického ústavu FF UK získal čtyři ocenění

14.5.2015

Fotografický kalendář nazvaný Nesmrtelnost ukrytá v kameni vytvořený fotografem Martinem Frouzem a studiem N.A.F. Praha pro Český egyptologický ústav FF UK byl oceněn v soutěži „Kalendář roku 2015“.

logo-egypt-skp-2015-1

Svět knihy 2015: divadelní představení arabistů, stánek Vydavatelství FF UK a nové publikace

12.5.2015

21. mezinárodní knižní veletrh a literární festival Svět knihy Praha 2015 se koná od čtvrtka 14. května do neděle 17. května na Výstavišti Praha – Holešovice.

Program

Rektorský sportovní den

11.5.2015

Ve středu 13. května se koná Rektorský sportovní den. V tento den může být omezen provoz pracovišť FF UK (viz webové stránky jednotlivých pracovišť).

IMG_0943

Pozvánka na květnové zasedání Akademického senátu FF UK

11.5.2015

10. zasedání AS FF UK se koná ve čtvrtek 14. května 2015 od 13:30 v místnosti č. 104 (1. patro hlavní budovy FF UK).

Tiskové zprávy

Vyjádření děkanky Filozofické fakulty UK doc. Mirjam Friedové k současnému dění na Ústavu etnologie FF UK

6.5.2015

S ohledem na aktuální situaci na Ústavu etnologie FF UK, která vyvrcholila uspořádáním tzv. okupační stávky částí studentů oboru, považuji za vhodné informovat akademickou obec a zainteresovanou veřejnost o pozadí celé záležitosti. Po svém nástupu do funkce jsem zjistila, že řešení problémů, které na Ústavu etnologie delší dobu panovaly a ohrožovaly jeho personální a provozní způsobilost, nesnese dalšího odkladu. […]

Psychosociální klima porodnic: Výzkum potvrdil vysokou spokojenost žen s péčí krajských porodnic na Vysočině

7.4.2015

Všech pět krajských nemocnic na Vysočině spolupracovalo na pilotním projektu hodnocení porodnic v regionu, který provedli odborníci z Katedry psychologie FF UK v Praze a Lékařské fakulty UK v Plzni. Z výsledků jasně vyplývá, že maminky jsou s péčí v porodnicích Kraje Vysočina velmi spokojeny. Úplnou spokojenost s porodní péčí na Vysočině vyjádřilo 62 % žen, s péčí na […]

Děkanka FF UK podepsala memorandum o spolupráci s univerzitou Ajn Šams v Káhiře

25.3.2015

Doc. Mirjam Friedová, děkanka Filozofické fakulty UK v Praze, podepsala 18. března 2015 s rektorem státní univerzity Ajn Šams v Káhiře Memorandum of Understanding. Doc. Friedová se setkala s tamními studenty bohemistiky a předala jim podstatný knižní dar, na němž se podílela FF UK a prof. Tomáš Zima, rektor Univerzity Karlovy. Návštěva univerzity proběhla za přítomnosti J. E. […]

Den vědy FF UK láká na zavedené vědce i mladé badatele

17.3.2015

Filozofická fakulta UK v Praze pořádá již čtvrtý ročník úspěšného Dne vědy FF UK. Letošní podtitul, „Poznávání bez hranic“, naznačuje mezioborové přesahy a šíři témat přednášek rozdělených do čtyř sekcí. Veškerý program se koná ve středu 25. března 2015 v hlavní budově FF UK na nám. Jana Palach. Vstup na akci je zdarma. V hlavní sekci „Vidí věci […]

Vyjádření děkanky Filozofické fakulty UK k událostem v Paříži 7. ledna 2015

9.1.2015

Jednoznačně odsuzuji vraždy novinářů časopisu Charlie Hebdo, policistů a dalších osob, k nimž došlo v Paříži 7. ledna 2015, a vyjadřuji hlubokou soustrast všem pozůstalým. Takovéto kruté kriminální činy nelze nijak ospravedlnit a zasluhují co nejpřísnější postih. Je však také důležité zdůraznit, že vinu za ně nelze paušálně svalovat na islám či jiné náboženství nebo světonázor, na […]

Vzpomínkové akce u příležitosti sebeupálení studenta FF UK Jana Palacha

8.1.2015

Stejně jako každý rok si i letos Univerzita Karlova připomíná výročí sebeupálení studenta Jana Palacha. V pátek 16. ledna to bude na den přesně 46 let.  Celý týden proto budou na Filozofické fakultě UK probíhat vzpomínkové akce, letos na téma Obrazy Jana Palacha v umění. Studentská rada FF UK připravila v souvislosti s Janem Palachem […]

Česká expedice objevila hrobku doposud neznámé staroegyptské královny

4.1.2015

Pyramidová nekropole v Abúsíru (EAR), kde již takřka 55 let provádí Český egyptologický ústav FF UK archeologický výzkum, opět prokázala, že jde o jednu z nejvýznamnějších lokalit v Egyptě. Členové expedice ČEgÚ FF UK v průběhu podzimu prozkoumali hrobku, která je součástí nevelkého pohřebiště rozkládajícího se na jihovýchod od zádušního komplexu panovníka Raneferefa. Na pohřebišti […]

Vyjádření ke jmenování doc. Marka Jakoubka ředitelem Ústavu etnologie FF UK

20.11.2014

V poslední době zazněly různé výhrady ke jmenování doc. Marka Jakoubka ředitelem Ústavu etnologie FF UK a od Muzea romské kultury jsem obdržela žádost o revizi výběrového řízení. Žádosti o revizi výběrového řízení nemohu vyhovět. Dle zákona o vysokých školách je výběr zaměstnanců fakulty plně v kompetenci děkana. Výběrové řízení na pozici ředitele Ústavu etnologie FF UK […]

K výročí sametové revoluce pořádá Filozofická fakulta UK konferenci, diskusi a happening

7.11.2014

K 25. výročí sametové revoluce připravila FF UK ve spolupráci s dalšími institucemi množství akcí. Zájemci mohou navštívit mezinárodní vědeckou konferenci Kontexty 17. listopadu, zúčastnit se veřejné panelové diskuse Kam kráčíš, (česká) demokracie? či happeningu k 25. výročí založení Studentské rady FF UK. Uskuteční se rovněž slavnostní shromáždění k 75. a 25. výročí událostí 17. listopadu […]

Prof. Tomáš Halík převezme mezinárodní ocenění

5.11.2014

Profesor Tomáš Halík, který se v květnu letošního roku stal prvním českým nositelem prestižní Templetonovy ceny, obdrží v listopadu další významná mezinárodní akademická ocenění. Dne 6. listopadu 2014 bude jménem prof. Tomáše Halíka pojmenována nová přednášková aula Univerzity v Oxfordu a dne 13. listopadu obdrží čestný doktorát teologie od jedné z nejstarších německých univerzit, Univerzity […]

Úřední deska