Aktuality

knihy

Proběhne workshop pro žadatele o granty Evropské výzkumné rady

26.8.2015

Technologické centrum AV ČR ve spolupráci s Univerzitou Karlovou pořádá ve dnech 15.–16. října 2015 workshop pro žadatele o granty ERC na téma Jak napsat konkurenceschopný návrh projektu.

knihy

Knižní novinky Vydavatelství FF UK: srpen

26.8.2015

Přinášíme výběr z nejnovějších titulů z produkce Vydavatelství FF UK. Všechny uvedené knihy a časopisy lze zakoupit se slevou ve fakultním e-shopu nebo v Knihovně Jana Palacha.

budova25

Prohlášení FF k podpoře Univerzity Karlovy uprchlíkům

25.8.2015

FF UK se připojuje k podpoře Univerzity Karlovy uprchlíkům ze zemí, v nichž dochází k soustavnému porušování lidských práv a svobod, k útlaku, šikaně nebo represím.

Hrad

Bylo vypsáno výběrové řízení na dvě pozice referent/ka grantového oddělení

25.8.2015

Přihlášky s požadovanými náležitostmi je možné zasílat do 17. 9. 2015.

20150420IMG_8124

Mezinárodní konference na FF UK představí Jana Zábranu nejen jako básníka

25.8.2015

Ve dnech 6. a 7. listopadu se v Ústavu translatologie FF UK uskuteční mezinárodní konference Jan Zábrana – básník, překladatel, čtenář. Registrace je otevřena do 15. září 2015.

20150725IMG_4722

Letní škola slovanských studií po padesáté deváté

21.8.2015

Ve Velké aule Karolina proběhlo 20. srpna 2015 slavnostní zakončení 59. běhu Letní školy slovanských studií. Pro 139 studentů z 36 zemí se tak uzavřel měsíc studia českého jazyka, literatury, kultury i historie na UK.

20150420IMG_8213

Filozofická fakulta UK přijímá středoškoláky na stáž

21.8.2015

V rámci projektu 24 hodin s FF UK mají středoškolští studenti opět možnost absolvovat odbornou stáž. Již čtvrtý ročník stáží se uskuteční od poloviny října do začátku ledna, přihlášku s motivačním dopisem lze podat do 7. září.

DSC_9430

Z lístků do Centrálního katalogu UK: Knihovna FF UK dokončila retrokonverzi

19.8.2015

Během dvouletého projektu bylo zpracováno 400 000 lístkových záznamů, které tvořily téměř třetinu evidovaného fondu knihovny a před zahájením projektu byly uživatelům prakticky nedostupné.

smuteni_fotografie

Zemřel prof. Milan Hrala, přední český rusista10.7.2015

19.8.2015

Prof. Hrala zemřel dne 13. července 2015 ve věku 84 let. Rusista, překladatel z ruštiny a profesor ruské literatury od počátku své profesní dráhy působil jako pedagog a badatel na FF UK v Praze.

knihy

V září proběhne národní informační den o grantech Evropské výzkumné rady (ERC)

18.8.2015

Setkání je určeno jak potenciálním žadatelům o ERC granty, tak zástupcům vedení jednotlivých institucí a projektovým manažerům. Akci pořádá Technologické centrum AV ČR ve spolupráci s UK ve středu 23. 9. 2015.

Tiskové zprávy

Prohlášení FF k podpoře Univerzity Karlovy uprchlíkům

25.8.2015

FF UK se připojuje k podpoře Univerzity Karlovy uprchlíkům ze zemí, v nichž dochází k soustavnému porušování lidských práv a svobod, k útlaku, šikaně nebo represím. Rozhodnutí odpustit uprchlíkům, kteří získají azyl a právo pobytu na území ČR, školné v placených studijních programech v anglickém jazyce bylo učiněno v souladu s humanistickou tradicí, z níž FF UK vyrůstá a na níž spočívá. Náš […]

Filozofická fakulta UK hostila debatu o šikaně v církvi s řádovou sestrou Jeannine Gramick

12.8.2015

Ve středu 12. 8. 2015 se na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy uskutečnila debata s americkou řádovou sestrou Jeannine Gramick. Akci, která je součástí festivalu Prague Pride, pořádal spolek sdružující homosexuální křesťany Logos. Na půdu Filozofické fakulty UK byla přesunuta z Akademické farnosti při kostele Nejsvětějšího Salvátora v Praze. Jeannine Gramick, původně univerzitní profesorka matematiky, je zakladatelkou […]

Výuková hra Univerzity Karlovy a Akademie věd zvítězila v prestižní mezinárodní soutěži

5.8.2015

Výuková simulace Československo 38–89: Atentát, kterou vyvinuli odborníci z Filozofické a Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze ve spolupráci s Ústavem pro soudobé dějiny Akademie věd ČR, získala první cenu v prestižní soutěži Games Learning Society Showcase 2015, pořádané v americkém Madisonu. Mezinárodní organizace Games Learning Society sdružuje vědce, herní vývojáře a vůdčí osobnosti průmyslu, které […]

Beseda s Jeannine Gramick se uskuteční na Filozofické fakultě UK

4.8.2015

Jedním ze stěžejních úkolů univerzit je umožňovat svobodnou konfrontaci různých názorů, a podstatně tak přispívat k rozvoji celospolečenské demokratické diskuse. Proto se Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze rozhodla spolku Logos Česká republika poskytnout prostor pro besedu s americkou řeholnicí Jeannine Gramick na téma O šikaně v církvi a mimo ni. Beseda se uskuteční ve středu 12. srpna od […]

Počítačová simulace o období protektorátu jde do škol

26.5.2015

Žáci i veřejnost mohou „zažít“ atmosféru po atentátu na Heydricha Tým Univerzity Karlovy a Akademie věd ČR vydává první díl z řady mezinárodně úspěšných počítačových simulací o soudobých dějinách. Simulace ukazují žákům středních škol významné okamžiky českých a československých dějin a umožňují jim „prožít“ dobové události z pohledů různých osob. První díl simulace nazvaný Československo 38–89: […]

Vyjádření děkanky Filozofické fakulty UK doc. Mirjam Friedové k současnému dění na Ústavu etnologie FF UK

6.5.2015

S ohledem na aktuální situaci na Ústavu etnologie FF UK, která vyvrcholila uspořádáním tzv. okupační stávky částí studentů oboru, považuji za vhodné informovat akademickou obec a zainteresovanou veřejnost o pozadí celé záležitosti. Po svém nástupu do funkce jsem zjistila, že řešení problémů, které na Ústavu etnologie delší dobu panovaly a ohrožovaly jeho personální a provozní způsobilost, nesnese dalšího odkladu. […]

Psychosociální klima porodnic: Výzkum potvrdil vysokou spokojenost žen s péčí krajských porodnic na Vysočině

7.4.2015

Všech pět krajských nemocnic na Vysočině spolupracovalo na pilotním projektu hodnocení porodnic v regionu, který provedli odborníci z Katedry psychologie FF UK v Praze a Lékařské fakulty UK v Plzni. Z výsledků jasně vyplývá, že maminky jsou s péčí v porodnicích Kraje Vysočina velmi spokojeny. Úplnou spokojenost s porodní péčí na Vysočině vyjádřilo 62 % žen, s péčí na […]

Děkanka FF UK podepsala memorandum o spolupráci s univerzitou Ajn Šams v Káhiře

25.3.2015

Doc. Mirjam Friedová, děkanka Filozofické fakulty UK v Praze, podepsala 18. března 2015 s rektorem státní univerzity Ajn Šams v Káhiře Memorandum of Understanding. Doc. Friedová se setkala s tamními studenty bohemistiky a předala jim podstatný knižní dar, na němž se podílela FF UK a prof. Tomáš Zima, rektor Univerzity Karlovy. Návštěva univerzity proběhla za přítomnosti J. E. […]

Den vědy FF UK láká na zavedené vědce i mladé badatele

17.3.2015

Filozofická fakulta UK v Praze pořádá již čtvrtý ročník úspěšného Dne vědy FF UK. Letošní podtitul, „Poznávání bez hranic“, naznačuje mezioborové přesahy a šíři témat přednášek rozdělených do čtyř sekcí. Veškerý program se koná ve středu 25. března 2015 v hlavní budově FF UK na nám. Jana Palach. Vstup na akci je zdarma. V hlavní sekci „Vidí věci […]

Vyjádření děkanky Filozofické fakulty UK k událostem v Paříži 7. ledna 2015

9.1.2015

Jednoznačně odsuzuji vraždy novinářů časopisu Charlie Hebdo, policistů a dalších osob, k nimž došlo v Paříži 7. ledna 2015, a vyjadřuji hlubokou soustrast všem pozůstalým. Takovéto kruté kriminální činy nelze nijak ospravedlnit a zasluhují co nejpřísnější postih. Je však také důležité zdůraznit, že vinu za ně nelze paušálně svalovat na islám či jiné náboženství nebo světonázor, na […]

Úřední deska