Aktuality

DSC_0173.preview

Studentský divadelní soubor zve na reprízu nové hry

20.11.2014

Studentský divadelní soubor InCognito (ergo sum) jako první soubor nastudoval hru Passacaglia současné autorky Marly Rubinchik. Repríza se uskuteční v pondělí 24. listopadu.

20141119IMG_1601_web

Filozofická fakulta UK věnovala Mensa gymnáziu knižní dar

19.11.2014

Vedení Mensa gymnázia převzalo od Filozofické fakulty UK soubor publikací Vydavatelství FF UK a výběr publikací Matematicko-fyzikální fakulty UK. Předání daru bylo počátečním krokem k navázání užší spolupráce.

IFORUM-15442-version1-_msmt1_full_web

Jednu z osmi Cen ministra školství získala studentka FF UK

19.11.2014

Mezi laureáty Ceny ministra školství, mládeže a tělovýchovy patří Bc. Barbora Kukrechtová z FF UK, která byla na cenu navržena za svou bakalářskou práci Německé dopisy Karla Havlíčka v českých překladech.

plakát-myslitel-web

Studenti historie FF UK vydávají vlastní časopis

19.11.2014

V úterý 11. listopadu 2014 vyšlo první číslo časopisu OBSCURA. Časopis si klade za cíl dát prostor studentským esejím a jiným kratším textům a umožnit tak diskusi nad dějinami z pohledu studentů historie.

cs3889_3

Tým Univerzity Karlovy a Akademie věd soupeří se simulacemi MIT a americké armády

13.11.2014

Simulace Československo 38-89 odborníků z Filozofické a Matematicko-fyzikální fakulty UK a Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR soupeří ve finále prestižní mezinárodní soutěže o ocenění nejlepší výuková hra roku 2014.

img_cs03

Mezinárodní sinologické centrum při UK zve na konferenci Science as Knowledge, Ideal and Practice in 20C China

13.11.2014

Mezinárodní konfrence pořádaná 14.–15. listopadu 2014 dokumentuje různé vnímání vědy v Číně v době rychlé modernizace na začátku 20. století.

Rychlík

Prof. Rychlík získal významná ocenění

11.11.2014

Prof. Jan Rychlík z Ústavu českých dějin FF UK během svého pobytu v Bulharsku a Makedonii obdržel titul doctor honoris causa a převzal pamětní zlatou medaili Univerzity sv. Klimenta Ochridského v Sofii.

vlajka

Na Albertově se uskuteční slavnostní shromáždění k připomenutí událostí 17. listopadu

11.11.2014

Vzpomínka na 75. a 25. výročí událostí 17. listopadu 1939 a 1989 proběhne za účasti prezidentů středoevropských států v pondělí 17. listopadu 2014 ve 14:30 hodin na Albertově 6 (před Přírodovědeckou fakultou UK).

foto001

Výstava „1989?“ ukáže kontext listopadových událostí ve střední Evropě

10.11.2014

V průběhu listopadu bude v Praze k vidění výstava, která diváky provede událostmi, jež způsobily pád komunistického režimu ve střední Evropě.

hlava

Sbírka odlitků antické plastiky FF UK se znovu ocitla na cestách

6.11.2014

Část odlitků ze sbírky Ústavu pro klasickou archeologii FF UK se po dvou letech stěhuje z Muzea Ústí nad Labem na státní zámek Duchcov, kde má ve spolupráci s Národním památkovým ústavem vzniknout nová expozice.

Tiskové zprávy

Vyjádření ke jmenování doc. Marka Jakoubka ředitelem Ústavu etnologie FF UK

20.11.2014

V poslední době zazněly různé výhrady ke jmenování doc. Marka Jakoubka ředitelem Ústavu etnologie FF UK a od Muzea romské kultury jsem obdržela žádost o revizi výběrového řízení. Žádosti o revizi výběrového řízení nemohu vyhovět. Dle zákona o vysokých školách je výběr zaměstnanců fakulty plně v kompetenci děkana. Výběrové řízení na pozici ředitele Ústavu etnologie FF UK […]

K výročí sametové revoluce pořádá Filozofická fakulta UK konferenci, diskusi a happening

7.11.2014

K 25. výročí sametové revoluce připravila FF UK ve spolupráci s dalšími institucemi množství akcí. Zájemci mohou navštívit mezinárodní vědeckou konferenci Kontexty 17. listopadu, zúčastnit se veřejné panelové diskuse Kam kráčíš, (česká) demokracie? či happeningu k 25. výročí založení Studentské rady FF UK. Uskuteční se rovněž slavnostní shromáždění k 75. a 25. výročí událostí 17. listopadu […]

Prof. Tomáš Halík převezme mezinárodní ocenění

5.11.2014

Profesor Tomáš Halík, který se v květnu letošního roku stal prvním českým nositelem prestižní Templetonovy ceny, obdrží v listopadu další významná mezinárodní akademická ocenění. Dne 6. listopadu 2014 bude jménem prof. Tomáše Halíka pojmenována nová přednášková aula Univerzity v Oxfordu a dne 13. listopadu obdrží čestný doktorát teologie od jedné z nejstarších německých univerzit, Univerzity […]

Slovakistika na Univerzitě Karlově v Praze slaví dvacáté výročí

31.10.2014

24. října 2014 se u příležitosti 20. výročí založení oboru slovakistika na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze uskutečnilo mezinárodní setkání „Podoby vysokoškolskej slovakistiky mimo Slovenska“. Seminář s podporou děkanátu fakulty zorganizovala Katedra středoevropských studií FF UK ve spolupráci se Slovensko-českým klubem. Záštitu nad setkáním převzali velvyslanec Slovenské republiky v ČR pan Peter Weiss a […]

Filozofická fakulta UK představila nové projekty a akce. Všechny ve znamení prestižní Templetonovy ceny

29.10.2014

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy představila nové projekty a informovala o dvou úspěšných akcích, které proběhly v uplynulých měsících a jež FF UK chystá i v příštím roce. Připravované projekty navazují na udělení Templetonovy ceny Tomáši Halíkovi, profesoru Filozofické fakulty UK. Přednášky prof. Halíka na univerzitách v Erfurtu, které bude provázet udělení čestného doktorátu, zahájení mezinárodního […]

Profesor Zubov promluví na Filozofické fakultě UK o dějinách Ruska

24.9.2014

Ve středu 15. října 2014 od 16:00 vystoupí ve Velké aule FF UK profesor Andrej Zubov, známý ruský historik, religionista a politolog, s přednáškou „Dějiny Ruska jako součást dějin Evropy“. Profesor Zubov je nejen vynikajícím odborníkem, ale také veřejně angažovaným intelektuálem: letos na jaře byl pro svou kritiku Putinovy anexe Krymu propuštěn ze Státního institutu mezinárodních […]

Univerzita Karlova obnoví arménská studia na Filozofické fakultě UK

16.9.2014

Rektor Univerzity Karlovy, profesor Tomáš Zima, se dnes sešel s velvyslancem Arménské republiky Jeho Exelencí panem Tigranem Serianianem. Oba představitelé hovořili o rozvoji vzájemné spolupráce. V průběhu setkání byla podepsána smlouva o obnovení výuky arménského jazyka na Univerzitě Karlově. Aktivity směřující k obnovení arménských studií na Ústavu východoevropských studií FF UK probíhají již od roku […]

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze spolupořádá mezinárodní konferenci Škola vs. paměť

2.9.2014

Hlavní program konference Škola vs. paměť? Konflikt, identita, soužití (střední Evropa) bude probíhat od pátku do soboty 10.–11. října 2014 v prostorách Lichtenštejnského paláce (U Sovových mlýnů 506/4, Praha 1). Pořadateli konference, konané pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, jsou Ústav pro studium totalitních režimů a Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Registrace na konferenci […]

Mezinárodní letní škola 2014 – Aktuální otázky v lingvistice znakových jazyků

1.7.2014

Na konci srpna 2014 proběhne v prostorách Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze první ročník odborné lingvistické letní školy pro slyšící i neslyšící odborníky, studenty, pedagogy a tlumočníky znakových jazyků. Cílem projektu je podpořit studenty a absolventy v realizaci vlastních výzkumů a pozvednout rozvoj výzkumu znakového jazyka obecně. Hlavními tématy jsou kognitivní lingvistika, korpusy znakových […]

Vyjádření k podobě rigorózního řízení na Filozofické fakultě UK

16.5.2014

Vedení Univerzity Karlovy a FF UK zveřejnilo vyjádření k článku v Lidových novinách ze dne 16. 5. 2014, jenž zpochybňuje kvalitu rigorózní práce současného ministra školství Marcela Chládka.

Úřední deska