Aktuality

IMG_8239

Knihovna Celetná: pokračování seriálu o Knihovně FF UK

7.10.2015

Knihovna Celetná je po Knihovně Jana Palacha druhou nejvyužívanější oborovou knihovnou FF UK. V posledních měsících zde probíhá aktualizace fondu reflektující zejména potřeby uživatelů z řad akademické obce.

knihy

Byla vyhlášena grantová soutěž GA UK na rok 2016

7.10.2015

Termín interní uzávěrky na FF UK byl stanoven na 6. listopadu 2015.

student

Děkanské volno 21. října

6.10.2015

Z důvodu konání Valné hromady Studentského fondu vyhlašuje děkanka FF UK na středu 21. října od 16:00 děkanské volno pro akademickou obec.

budova25

Děkanka FF UK vyhlašuje soutěž o Vnitřní granty FF UK na rok 2016

1.10.2015

Soutěž je otevřena pro všechny magisterské a doktorandské studenty FF UK od 1. 10 – 31. 10. 2015. Podporovány budou jak výzkumné projekty jednotlivých studentů, tak týmové projekty, jednoleté i dvouleté.

stribrna_medaile

Ing. Gregorovi byla udělena stříbrná pamětní medaile FF UK

30.9.2015

Medaili Ing. Gregor obdržel u příležitosti ukončení působení ve funkci proděkana pro rozvoj FF UK za mimořádný přínos k rozvoji fakulty v letech 2006–2015.

knihy

Prodloužení lhůty pro zveřejnění výsledků Vnitřní soutěže FF UK o rozvojové prostředky na léta 2016–2018

29.9.2015

Lhůta pro zveřejnění výsledků byla prodloužena do 15. října 2015.

zahajeni

Slavnostní zahájení akademického roku 2015/2016

29.9.2015

Nový akademický rok 2015/2016 slavnostně zahájí děkanka FF UK doc. Mirjam Friedová v pondělí 5. října od 9:00 ve Velké aule. K účasti srdečně zveme všechny členy akademické obce FF UK a její zaměstnance.

FF_vystava_Vietnam

V říjnu bude představena výstava Češi ve Vietnamu – Vietnam v Čechách

26.9.2015

Výstava představí v historické perspektivě kontakty mezi Čechami a Vietnamem. Vernisáž výstavy se uskuteční ve čtvrtek 1. října od 16:00 v přízemí hlavní budovy FF UK.

budova25

Druhé setkání děkanky s akademickou obcí

25.9.2015

Děkanka FF UK doc. Friedová zve na diskusní setkání s akademickou obcí, které se uskuteční v pátek 9. října 2015 ve Velké aule fakulty od 16:15 do 18:00.

michal-logo

Na internetu je dostupný korpus mediálních textů o Národním parku Šumava

22.9.2015

Na webové adrese sumava-corpus.narra.eu je od pondělí 14. 9. 2015 veřejně dostupný rozsáhlý korpus téměř 7000 textů týkajících se Šumavy a zejména jejího národního parku.

Tiskové zprávy

2. ročník festivalu Open Square

7.10.2015

Čtyři instituce, jedno náměstí. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Česká filharmonie, Uměleckoprůmyslové museum v Praze a Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy   pořádají 2. ročník festivalu Open Square Koncerty, výstavy, hudební workshopy, divadla, komentovaná procházka urban walk, prezentace oborů FF UK, debaty a přednášky. Velké kulturní a akademické instituce sídlící na legendárním pražském náměstí Jana […]

Prohlášení FF k podpoře Univerzity Karlovy uprchlíkům

25.8.2015

FF UK se připojuje k podpoře Univerzity Karlovy uprchlíkům ze zemí, v nichž dochází k soustavnému porušování lidských práv a svobod, k útlaku, šikaně nebo represím. Rozhodnutí odpustit uprchlíkům, kteří získají azyl a právo pobytu na území ČR, školné v placených studijních programech v anglickém jazyce bylo učiněno v souladu s humanistickou tradicí, z níž FF UK vyrůstá a na níž spočívá. Náš […]

Filozofická fakulta UK hostila debatu o šikaně v církvi s řádovou sestrou Jeannine Gramick

12.8.2015

Ve středu 12. 8. 2015 se na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy uskutečnila debata s americkou řádovou sestrou Jeannine Gramick. Akci, která je součástí festivalu Prague Pride, pořádal spolek sdružující homosexuální křesťany Logos. Na půdu Filozofické fakulty UK byla přesunuta z Akademické farnosti při kostele Nejsvětějšího Salvátora v Praze. Jeannine Gramick, původně univerzitní profesorka matematiky, je zakladatelkou […]

Výuková hra Univerzity Karlovy a Akademie věd zvítězila v prestižní mezinárodní soutěži

5.8.2015

Výuková simulace Československo 38–89: Atentát, kterou vyvinuli odborníci z Filozofické a Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze ve spolupráci s Ústavem pro soudobé dějiny Akademie věd ČR, získala první cenu v prestižní soutěži Games Learning Society Showcase 2015, pořádané v americkém Madisonu. Mezinárodní organizace Games Learning Society sdružuje vědce, herní vývojáře a vůdčí osobnosti průmyslu, které […]

Beseda s Jeannine Gramick se uskuteční na Filozofické fakultě UK

4.8.2015

Jedním ze stěžejních úkolů univerzit je umožňovat svobodnou konfrontaci různých názorů, a podstatně tak přispívat k rozvoji celospolečenské demokratické diskuse. Proto se Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze rozhodla spolku Logos Česká republika poskytnout prostor pro besedu s americkou řeholnicí Jeannine Gramick na téma O šikaně v církvi a mimo ni. Beseda se uskuteční ve středu 12. srpna od […]

Počítačová simulace o období protektorátu jde do škol

26.5.2015

Žáci i veřejnost mohou „zažít“ atmosféru po atentátu na Heydricha Tým Univerzity Karlovy a Akademie věd ČR vydává první díl z řady mezinárodně úspěšných počítačových simulací o soudobých dějinách. Simulace ukazují žákům středních škol významné okamžiky českých a československých dějin a umožňují jim „prožít“ dobové události z pohledů různých osob. První díl simulace nazvaný Československo 38–89: […]

Vyjádření děkanky Filozofické fakulty UK doc. Mirjam Friedové k současnému dění na Ústavu etnologie FF UK

6.5.2015

S ohledem na aktuální situaci na Ústavu etnologie FF UK, která vyvrcholila uspořádáním tzv. okupační stávky částí studentů oboru, považuji za vhodné informovat akademickou obec a zainteresovanou veřejnost o pozadí celé záležitosti. Po svém nástupu do funkce jsem zjistila, že řešení problémů, které na Ústavu etnologie delší dobu panovaly a ohrožovaly jeho personální a provozní způsobilost, nesnese dalšího odkladu. […]

Psychosociální klima porodnic: Výzkum potvrdil vysokou spokojenost žen s péčí krajských porodnic na Vysočině

7.4.2015

Všech pět krajských nemocnic na Vysočině spolupracovalo na pilotním projektu hodnocení porodnic v regionu, který provedli odborníci z Katedry psychologie FF UK v Praze a Lékařské fakulty UK v Plzni. Z výsledků jasně vyplývá, že maminky jsou s péčí v porodnicích Kraje Vysočina velmi spokojeny. Úplnou spokojenost s porodní péčí na Vysočině vyjádřilo 62 % žen, s péčí na […]

Děkanka FF UK podepsala memorandum o spolupráci s univerzitou Ajn Šams v Káhiře

25.3.2015

Doc. Mirjam Friedová, děkanka Filozofické fakulty UK v Praze, podepsala 18. března 2015 s rektorem státní univerzity Ajn Šams v Káhiře Memorandum of Understanding. Doc. Friedová se setkala s tamními studenty bohemistiky a předala jim podstatný knižní dar, na němž se podílela FF UK a prof. Tomáš Zima, rektor Univerzity Karlovy. Návštěva univerzity proběhla za přítomnosti J. E. […]

Den vědy FF UK láká na zavedené vědce i mladé badatele

17.3.2015

Filozofická fakulta UK v Praze pořádá již čtvrtý ročník úspěšného Dne vědy FF UK. Letošní podtitul, „Poznávání bez hranic“, naznačuje mezioborové přesahy a šíři témat přednášek rozdělených do čtyř sekcí. Veškerý program se koná ve středu 25. března 2015 v hlavní budově FF UK na nám. Jana Palach. Vstup na akci je zdarma. V hlavní sekci „Vidí věci […]

Úřední deska