Aktuality

IFORUM-15328-version1-afotobig

Služba Ptejte se knihovny zprostředkovala odpovědi na více než sto otázek

1.9.2014

V polovině února 2014 se Knihovna FF UK připojila k projektu Ptejte se knihovny. Cílem služby je poskytnout široké veřejnosti odpovědi na stručné konkrétní dotazy v podobě faktografických či bibliografických informací.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ústav bohemistických studií FF UK získal dvě mezinárodní ocenění

29.8.2014

V průběhu letošního léta obdržel Ústav bohemistických studií FF UK za svou práci v souvislosti s Letní školou slovanských studií dvě významná mezinárodní ocenění.

lingol

Mezinárodní lingvistická olympiáda prověřila analytické myšlení středoškolských studentů

29.8.2014

Národní soutěž Česká lingvistická olympiáda organizovaná studenty FF UK a MFF UK umožňuje už tři roky těm nejlepším účast v mezinárodním kole.

konference

V září proběhne mezinárodní doktorská škola francouzské filologie

28.8.2014

Mezinárodní doktorská škola nazvaná „Analyse de texte – Intertextualité“ spoluorganizovaná Ústavem románských studií FF UK se bude konat ve dnech 4. 9.–5. 9. 2014.

cisl-if

Letní škola znakových jazyků přetlumočí neslyšícím i koncert kapely Traband

28.8.2014

V pondělí 25. srpna odstartoval na FF UK první ročník Mezinárodní letní školy znakových jazyků. Ve čtvrtek a v pátek se škola otevírá široké veřejnosti.

gl1

Zemřel britský lingvista Geoffrey Leech, čestný doktor UK

27.8.2014

Dne 19. srpna 2014 zemřel nečekaně emeritní profesor Lancaster University Geoffrey Leech, který se nesmazatelně zapsal do vývoje současné lingvistiky.

IFORUM-15323-version1-_abc_7724_full

O Letní školu slovanských studií mají zájem i studenti z Peru, Mongolska či Mexika

27.8.2014

58. běh Letní školy slovanských studií byl slavnostně zakončen ve Velké aule Karolina 21. srpna. Do Prahy se na ni sjelo 142 účastníků ze 37 zemí.

smuteni_fotografie

Zemřela významná představitelka české byzantologie a neogrecistiky prof. Růžena Dostálová

26.8.2014

Ve věku 90 let zemřela významná představitelka české byzantologie a neogrecistiky, prof. PhDr. Růžena Dostálová, CSc., která se podstatnou měrou zasloužila o znovuzavedení novořečtiny jako studijního oboru na FF UK.

20140813IMG_6969

Letní škola FF UK zabavila a poučila třicet dětí

15.8.2014

Tři desítky dětí ve věku od 8 do 12 let se zúčastnily prázdninové Sofiiny letní školy, kterou pořádala Filozofická fakulta UK. Malí „badatelé“ se dozvěděli, jak se staví pyramidy, co obnáší práce archeologů nebo jak se dělá rádio.

archeo

Studenti Filozofické fakulty UK odkrývají pohřebiště z doby bronzové

5.8.2014

Studenti pravěké a středověké archeologie Filozofické fakulty UK se v rámci odborné praxe podílejí na záchraně ohrožené archeologické lokality ve Vojenicích na Podorlicku.

Tiskové zprávy

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze spolupořádá mezinárodní konferenci Škola vs. paměť

2.9.2014

Hlavní program konference Škola vs. paměť? Konflikt, identita, soužití (střední Evropa) bude probíhat od pátku do soboty 10.–11. října 2014 v prostorách Lichtenštejnského paláce (U Sovových mlýnů 506/4, Praha 1). Pořadateli konference, konané pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, jsou Ústav pro studium totalitních režimů a Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Registrace na konferenci […]

Mezinárodní letní škola 2014 – Aktuální otázky v lingvistice znakových jazyků

1.7.2014

Na konci srpna 2014 proběhne v prostorách Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze první ročník odborné lingvistické letní školy pro slyšící i neslyšící odborníky, studenty, pedagogy a tlumočníky znakových jazyků. Cílem projektu je podpořit studenty a absolventy v realizaci vlastních výzkumů a pozvednout rozvoj výzkumu znakového jazyka obecně. Hlavními tématy jsou kognitivní lingvistika, korpusy znakových […]

Vyjádření k podobě rigorózního řízení na Filozofické fakultě UK

16.5.2014

Vedení Univerzity Karlovy a FF UK zveřejnilo vyjádření k článku v Lidových novinách ze dne 16. 5. 2014, jenž zpochybňuje kvalitu rigorózní práce současného ministra školství Marcela Chládka.

Na Filozofické fakultě UK se koná významná konference o právu a politice

22.4.2014

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze společně s Nejvyšším soudem České republiky pořádá v úterý 6. května 2014 konferenci Společnost, právo a politika. Konference proběhne v hlavní budově Filozofické fakulty UK (nám. Jana Palacha 2) a vystoupí zde řada odborníků z různých profesí, které s právem souvisejí. Záštitu nad akcí převzaly předsedkyně Nejvyššího soudu ČR JUDr. Iva Brožová a děkanka […]

Přijímací řízení pro obor Japonská studia

11.4.2014

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze dodatečně vypisuje přijímací řízení pro bakalářský studijní obor Japonská studia. Pro akademický rok 2014/2015 se počítá s přijetím 15 studentů. Přihlášky je možné podávat do 6. června 2014. Japonská studia nabízejí studentům efektivní zvládnutí moderního japonského jazyka. Součástí studijního programu je i získání všestranného rozhledu v oblasti japonské literatury, dějin, kultury […]

Mluvící hlavy

3.4.2014

Od 3. března 2014 začala Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze na svém oficiálním YouTube kanálu postupně zveřejňovat několikaminutová videa projektu Mluvící hlavy. V tomto studentském videoprojektu hovoří význační profesoři a docenti Filozofické fakulty UK na témata z oblasti humanitních věd. Tématem postupně uveřejňovaného bloku (březen–duben 2014) jsou díla české a světové literatury a základní pojmy z filozofie. Každé krátké video […]

Nový objev českých egyptologů v archeologické koncesi v Abúsíru

24.3.2014

Archeologické práce Českého egyptologického ústavu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze pokračují od března tohoto roku v jižní části jeho archeologické koncese v Abúsíru nedaleko Káhiry. Práce se v současnosti zaměřují zejména na zpracování unikátních archeologických souborů z uplynulého roku. Vrcholem loňské sezony byl objev mastaby lékaře Horního a Dolního Egypta, Šepseskafancha. Tento výzkum byl […]

Den vědy na Filozofické fakultě UK v Praze

19.3.2014

Ve středu 26. března 2014 bude od 13.30 do 23.30 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze probíhat Den vědy 2014. Tématem třetího ročníku je „Svět jako fikce, fikce jako svět“. Hlavní program se uskuteční v hlavní budově na nám. Jana Palacha 2, večerní koncert proběhne ve studentském Klubu K4 v Celetné 20. Akce je otevřena široké veřejnosti […]

Pietní setkání za oběti ukrajinského Majdanu

5.3.2014

Ve čtvrtek 6. března 2014 pořádají studenti Ústavu filosofie a religionistiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze ve spolupráci se studenty Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze pietní setkání k uctění památky obětí násilných zásahů proti demonstrujícím na kyjevském náměstí Nezávislosti. Setkání se uskuteční před hlavní budovou Filozofické fakulty UK u posmrtné masky Jana Palacha od 19.30 hodin. […]

Debata kandidátů na pozici ředitele ÚSTR

14.2.2014

V úterý 18. února 2014 pořádá Spolek studentů historie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze panelovou debatu kandidátů na pozici ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR). Debata proběhne v místnosti č. 200 v hlavní budově FF UK, nám. Jana Palacha 2, od 19:00. Debatu bude moderovat doc. Michal Stehlík, bývalý děkan FF UK a bývalý člen Rady […]

Úřední deska

Bezpečnost, zdraví a požární ochrana – studenti

21.7.2014

Seznam dokumentů, s nimiž se seznámí studenti při nástupu do studia  1) Poučení o bezpečnosti a o požární ochraně (DOC)      Poučení o bezpečnosti a o požární ochraně (PDF) 2) Instruction on Safety and Fire Protection (DOC)      Instruction on Safety and Fire Protection (PDF) 3) Požární poplachová směrnice Požární poplachová směrnice Hlavní budova Požární poplachová směrnice Šporkův palác 4) Evakuační […]

Opatření děkana č. 11/2014 - Termíny pro předkládání dokladů a zúčtování záloh v závěru roku 2014

17.7.2014

Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Přehledy o čerpání prostředků V době od 6. října do 10. října 2014 bude zastaven příjem veškerých požadavků na čerpání finančních prostředků, a to bez výjimky (tyto požadavky nebude přijímat ani podatelna FF). V tomto termínu zajistí ekonomické oddělení zpracování všech do té doby předložených a schválených podkladů, a to jak […]

Opatření děkana č. 10/2014 - Pravidla pro evidenci, odevzdávání, obhajování a zveřejňování závěrečných prací

23.6.2014

 Čl. 1 Úvodní ustanovení Toto opatření navazuje na ustanovení čl. 7 odst. 5, čl. 10 odst. 8 a čl. 18a Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze, v platném znění (dále jen „SZŘ UK“), ustanovení čl. 6a Rigorózního řádu Univerzity Karlovy v Praze, v platném znění (dále jen „RŘ UK“ a „univerzita“), Rigorózní řád Filozofické fakulty Univerzity Karlovy […]

Výsledky prvních kol dvoukolových přijímacích zkoušek

5.6.2014

Průběžně zveřejňované výsledky prvních kol dvoukolových přijímacích zkoušek jsou dostupné po přihlášení do informačního systému. Celkové výsledky prvních kol dvoukolových přijímacích zkoušek budou zveřejněny 6. června 2014.

Poskytování informací

30.5.2014

Žádosti o informace dle zákona 106/1999 Sb. a jejich vyřízení Rok 2014 Žádost p. Augustina z 7. 2. 2014 a její vyřízení: 140207 dotaz augustin A, 140207 dotaz augustin B Žádost p. Pelíška z 8. 7. 2014 a její vyřízení: 140714 zadost pelisek a vyzva doplneni Žádost SCIO z 24. 7. 2014 a její vyřízení: Žádost SCIO, Odpověď na žádost Stížnost společnosti […]

Dlouhodobý záměr

30.5.2014

Dlouhodobý záměr FF UK 2011-2021 Dlouhodobý záměr FF UK 2001-2011 2013/2014 Druhá Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK na akademický rok 2013/14 Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK pro akademický rok 2013/2014 2012/2013 Hodnocení Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK pro akademický rok 2012/2013 – schváleno AS FF UK 14. 11. 2013 Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK pro […]

Poplatky za studium

30.5.2014

Pro akademický rok 2013/2014 aktuální výši poplatků stanovuje Opatření děkana č. 6/2013 – Poplatky spojené se studiem pro akademický rok 2013/2014. VÝŠE POPLATKŮ SOUVISEJÍCÍ S TRVÁNÍM STUDIA Jeho výši stanovuje fakulta v rozmezí určeném Univerzitou Karlovou. Jsou to dva druhy poplatků v řádově zcela odlišné výši: za delší studium a za další studium. Výše poplatků za DELŠÍ STUDIUM:  […]

Řízení ke jmenování profesorem

30.5.2014

Profesorem pro určitý obor se může stát uchazeč, který se úspěšně habilitoval na základě habilitační práce, je význačnou a uznávanou vědeckou osobností ve svém oboru a je autorem významných vědeckých nebo uměleckých publikací. Požadovaná délka pedagogické činnosti je nejméně 5 let působení na vysoké škole; tím se rozumí soustavná přednášková činnost (přednášky, semináře, cvičení atd.) především v pregraduálním a doktorském […]

Habilitační řízení

30.5.2014

DOCENTEM pro určitý obor se může stát uchazeč, který v habilitačním řízení prokáže pedagogickou a vědeckou způsobilost a má pedagogickou praxi. Součástí habilitačního řízení je obhajoba habilitační práce a habilitační přednáška. Požadovaná délka pedagogické činnosti je nejméně 3 roky působení na vysoké škole v ČR nebo v zahraničí. Výkon pedagogické činnosti se požaduje v plném rozsahu […]

Pokyny při obhajobách disertačních prací

30.5.2014

Pokyny Pokyny k odevzdání disertační práce Vzor zápisu z obhajoby disertační práce Sdělení proděkana pro vědu a výzkum 1/2011 k proplácení cestovních náhrad vedoucím a oponentům disertačních prací Sdělení proděkana pro vědu a výzkum 2/2011 k ohlašování zahraničních stáží Přihláška Přihláška k obhajobě disertační práce Upozornění Práce se podává nejpozději 6 měsíců před uplynutím maximální […]