Aktuality

pero

Výzva k podávání přihlášek pro dva zahraniční postdoktorandy prostřednictvím Univerzity Karlovy

3.8.2015

V rámci partnerství Platformy CEFRES přijme UK dva vysoce kvalitní zahraniční postdoktoranty, kteří se stanou součástí CEFRESu. Uzávěrka pro posílání přihlášek je 28. srpna 2015.

web

Pracovníci Ústavu etnologie FF UK editorovali reprezentativní mezinárodní monografii

3.8.2015

Kolektivní monografie Genesis of Creativity and the Origin of the Human Mind (Karolinum Press, 2015) zahrnuje studie předních zahraničních paleoantropologů, antropologů a archeologů.

85cf5be7af1193f5bed4f3590f33b597

Film není jen to, na co se chodí do kina

24.7.2015

Studentky Katedry filmových studií FF UK se před lety rozhodly založit muzeum českého filmu. Výsledkem práce širšího týmu a ochutnávkou muzea je interaktivní výstava NaFilM, která právě pobíhá v Museu Montanelli.

Foto 1

Předsedkyní Evropských maturit je v roce 2015 doc. Bozděchová z FF UK

23.7.2015

V červnu a na počátku července 2015 probíhaly v 11 zemích EU tzv. Evropské maturity, kterým v letošním školním roce předsedá Česká republika.

knihy

Vyhlášení vnitřní soutěže o rozvojové prostředky na roky 2016–2018

21.7.2015

Soutěž o rozvojové prostředky na roky 2016–2018 nahrazuje projekty Fondu rozvoje vysokých škol. V roce 2015 se bude soutěžit o prostředky na tři následující roky, a proto nebude v dalších dvou letech soutěž vyhlášena.

hus1

Na návštěvu výstavy Jan Hus a pražská univerzita zbývá ještě měsíc

21.7.2015

600 let od smrti mistra Jana Husa uplynulo již začátkem července, akce k uctění jeho památky ale zdaleka nekončí. Do konce srpna je možné v Křížové chodbě Karolina navštívit výstavu o jeho působení na pražské univerzitě.

DSC_7592

Mluví jinak anglicky Kanaďan, Australan nebo Fin? FF UK hostila konferenci o výslovnosti angličtiny

20.7.2015

Na konci května proběhl na FF UK čtvrtý ročník mezinárodní konference EPIP4 (English Pronunciation: Issues & Practices), o jehož pořádání byl požádán Fonetický ústav FF UK.

IMG_0942

Součástí Festivalu fantazie letos byla linie MatFFyzExpo. FF UK nabídla program zaměřený na mytologii a jazykovědu

15.7.2015

20. ročník Festivalu fantazie, největšího festivalu popkultury v ČR, se konal 1.–12. července 2015 v Chotěboři. S desetidenní sérií pořadů se letos zapojily i tři fakulty UK: MFF UK, FF UK a FTVS UK.

20150629IMG_3494

Byl zveřejněn záznam přednášky Andreje Zubova

13.7.2015

Beseda s prof. Zubovem, ruským historikem, religionistou a politologem, se konala 29. června 2015 u příležitosti prezentace překladu II. dílu knihy Dějiny Ruska 20. století.

smuteni_fotografie

Zemřel prof. Vladimír Kašík, emeritní profesor historie FF UK

10.7.2015

Prof. Kašík zemřel dne 23. června 2015 ve věku 90 let. Byl členem Vědecké rady FF UK, jejím proděkanem a členem Vědecké rady UK. V 60. letech náležel mezi profilující osobnosti FF UK.

Tiskové zprávy

Počítačová simulace o období protektorátu jde do škol

26.5.2015

Žáci i veřejnost mohou „zažít“ atmosféru po atentátu na Heydricha Tým Univerzity Karlovy a Akademie věd ČR vydává první díl z řady mezinárodně úspěšných počítačových simulací o soudobých dějinách. Simulace ukazují žákům středních škol významné okamžiky českých a československých dějin a umožňují jim „prožít“ dobové události z pohledů různých osob. První díl simulace nazvaný Československo 38–89: […]

Vyjádření děkanky Filozofické fakulty UK doc. Mirjam Friedové k současnému dění na Ústavu etnologie FF UK

6.5.2015

S ohledem na aktuální situaci na Ústavu etnologie FF UK, která vyvrcholila uspořádáním tzv. okupační stávky částí studentů oboru, považuji za vhodné informovat akademickou obec a zainteresovanou veřejnost o pozadí celé záležitosti. Po svém nástupu do funkce jsem zjistila, že řešení problémů, které na Ústavu etnologie delší dobu panovaly a ohrožovaly jeho personální a provozní způsobilost, nesnese dalšího odkladu. […]

Psychosociální klima porodnic: Výzkum potvrdil vysokou spokojenost žen s péčí krajských porodnic na Vysočině

7.4.2015

Všech pět krajských nemocnic na Vysočině spolupracovalo na pilotním projektu hodnocení porodnic v regionu, který provedli odborníci z Katedry psychologie FF UK v Praze a Lékařské fakulty UK v Plzni. Z výsledků jasně vyplývá, že maminky jsou s péčí v porodnicích Kraje Vysočina velmi spokojeny. Úplnou spokojenost s porodní péčí na Vysočině vyjádřilo 62 % žen, s péčí na […]

Děkanka FF UK podepsala memorandum o spolupráci s univerzitou Ajn Šams v Káhiře

25.3.2015

Doc. Mirjam Friedová, děkanka Filozofické fakulty UK v Praze, podepsala 18. března 2015 s rektorem státní univerzity Ajn Šams v Káhiře Memorandum of Understanding. Doc. Friedová se setkala s tamními studenty bohemistiky a předala jim podstatný knižní dar, na němž se podílela FF UK a prof. Tomáš Zima, rektor Univerzity Karlovy. Návštěva univerzity proběhla za přítomnosti J. E. […]

Den vědy FF UK láká na zavedené vědce i mladé badatele

17.3.2015

Filozofická fakulta UK v Praze pořádá již čtvrtý ročník úspěšného Dne vědy FF UK. Letošní podtitul, „Poznávání bez hranic“, naznačuje mezioborové přesahy a šíři témat přednášek rozdělených do čtyř sekcí. Veškerý program se koná ve středu 25. března 2015 v hlavní budově FF UK na nám. Jana Palach. Vstup na akci je zdarma. V hlavní sekci „Vidí věci […]

Vyjádření děkanky Filozofické fakulty UK k událostem v Paříži 7. ledna 2015

9.1.2015

Jednoznačně odsuzuji vraždy novinářů časopisu Charlie Hebdo, policistů a dalších osob, k nimž došlo v Paříži 7. ledna 2015, a vyjadřuji hlubokou soustrast všem pozůstalým. Takovéto kruté kriminální činy nelze nijak ospravedlnit a zasluhují co nejpřísnější postih. Je však také důležité zdůraznit, že vinu za ně nelze paušálně svalovat na islám či jiné náboženství nebo světonázor, na […]

Vzpomínkové akce u příležitosti sebeupálení studenta FF UK Jana Palacha

8.1.2015

Stejně jako každý rok si i letos Univerzita Karlova připomíná výročí sebeupálení studenta Jana Palacha. V pátek 16. ledna to bude na den přesně 46 let.  Celý týden proto budou na Filozofické fakultě UK probíhat vzpomínkové akce, letos na téma Obrazy Jana Palacha v umění. Studentská rada FF UK připravila v souvislosti s Janem Palachem […]

Česká expedice objevila hrobku doposud neznámé staroegyptské královny

4.1.2015

Pyramidová nekropole v Abúsíru (EAR), kde již takřka 55 let provádí Český egyptologický ústav FF UK archeologický výzkum, opět prokázala, že jde o jednu z nejvýznamnějších lokalit v Egyptě. Členové expedice ČEgÚ FF UK v průběhu podzimu prozkoumali hrobku, která je součástí nevelkého pohřebiště rozkládajícího se na jihovýchod od zádušního komplexu panovníka Raneferefa. Na pohřebišti […]

Vyjádření ke jmenování doc. Marka Jakoubka ředitelem Ústavu etnologie FF UK

20.11.2014

V poslední době zazněly různé výhrady ke jmenování doc. Marka Jakoubka ředitelem Ústavu etnologie FF UK a od Muzea romské kultury jsem obdržela žádost o revizi výběrového řízení. Žádosti o revizi výběrového řízení nemohu vyhovět. Dle zákona o vysokých školách je výběr zaměstnanců fakulty plně v kompetenci děkana. Výběrové řízení na pozici ředitele Ústavu etnologie FF UK […]

K výročí sametové revoluce pořádá Filozofická fakulta UK konferenci, diskusi a happening

7.11.2014

K 25. výročí sametové revoluce připravila FF UK ve spolupráci s dalšími institucemi množství akcí. Zájemci mohou navštívit mezinárodní vědeckou konferenci Kontexty 17. listopadu, zúčastnit se veřejné panelové diskuse Kam kráčíš, (česká) demokracie? či happeningu k 25. výročí založení Studentské rady FF UK. Uskuteční se rovněž slavnostní shromáždění k 75. a 25. výročí událostí 17. listopadu […]

Úřední deska