Aktuality

dobrovolnici

Proběhlo slavnostní předání prvních certifikátů pro dobrovolníky a dobrovolnice FF UK

28.5.2015

Dobrovolnictví na FF UK je nový projekt, který probíhá od začátku akademického roku 2014/2015. Dosud se zapojilo celkem 50 studentů a studentek FF UK, kteří pomáhají při organizaci fakultních akcí.

IMG_konf

Proč jsme Západ? Česko, Evropa a Západ mezi minulostí a budoucností

28.5.2015

Konference, kterou připravilo Collegium Europaeum, společné badatelské pracoviště FF UK a Filosofického ústavu AV ČR, ve spolupráci se vzdělávacím centrem Ace Academy, se uskuteční v úterý 9. června 2015.

IMG_8159

Bylo spuštěno on-line hodnocení organizace přijímacího řízení

28.5.2015

Od 27. 5. 2015 mají uchazeči možnost hodnotit organizaci přijímacího řízení pro akademický rok 2015/2016 prostřednictvím on-line formuláře.

shel

Další ocenění za překlad dětské poezie nejen pro děti

28.5.2015

Kniha Jen jestli si nevymejšlíš amerického spisovatele a muzikanta Shela Silversteina získala po Magnesii Liteře a Výroční ceně Albatrosu také Zlatou stuhu za překlad.

Atentat_pozvanka_nahled

Počítačová simulace o období protektorátu jde do škol

26.5.2015

Žáci i veřejnost mohou „zažít“ atmosféru po atentátu na Heydricha. Tým Univerzity Karlovy a Akademie věd ČR vydává první díl z řady mezinárodně úspěšných počítačových simulací o soudobých dějinách.

IMGP7133

Jak získat peníze na expedici? Studenti zkusili uspořádat sbírku

26.5.2015

Studenti z Ústavu pro klasickou archeologii FF UK se pokoušejí prostřednictvím veřejné sbírky získat peníze na expedici v Šerabádském okrese v Uzbekistánu, kam by chtěli vyrazit na podzim.

IMG_0215

Klasický archeolog prof. Bouzek obdržel zlatou medaili UK

22.5.2015

Do 23. května probíhá mezinárodní konference Contacts, Migrations and Climate Change, kterou pořádá Ústav pro klasickou archeologii FF UK. Ve čtvrtek 21. května předal rektor UK panu prof. Janu Bouzkovi zlatou medaili.

20150521IMG_2414

Profesorce Palkové byl udělen čestný titul emeritní profesor UK

21.5.2015

Prof. Zdena Palková, dřívější dlouholetá ředitelka Fonetického ústavu FF UK, se významně zasloužila o rozvoj ústavu i fonetiky jako vědního oboru. Předání dekretu proběhlo v rámci zasedání Vědecké rady FF UK 21. května 2015.

budova_small

Proděkankou pro studium FF UK byla jmenována dr. Landgráfová

19.5.2015

Děkanka FF UK jmenovala Mgr. Renatu Landgráfovou, Ph.D., proděkankou pro studium Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze s účinností od 18. května 2015.

korejska-nabozenstvi-obalka

Edice Dálný východ se představuje publikací Korejská náboženství

18.5.2015

Edice sdružuje autory, kteří se regionem dlouhodobě akademicky zabývají v rámci orientalistických pracovišť na FF UK i jiných domácích a zahraničních akademických institucích.

Tiskové zprávy

Počítačová simulace o období protektorátu jde do škol

26.5.2015

Žáci i veřejnost mohou „zažít“ atmosféru po atentátu na Heydricha Tým Univerzity Karlovy a Akademie věd ČR vydává první díl z řady mezinárodně úspěšných počítačových simulací o soudobých dějinách. Simulace ukazují žákům středních škol významné okamžiky českých a československých dějin a umožňují jim „prožít“ dobové události z pohledů různých osob. První díl simulace nazvaný Československo 38–89: […]

Vyjádření děkanky Filozofické fakulty UK doc. Mirjam Friedové k současnému dění na Ústavu etnologie FF UK

6.5.2015

S ohledem na aktuální situaci na Ústavu etnologie FF UK, která vyvrcholila uspořádáním tzv. okupační stávky částí studentů oboru, považuji za vhodné informovat akademickou obec a zainteresovanou veřejnost o pozadí celé záležitosti. Po svém nástupu do funkce jsem zjistila, že řešení problémů, které na Ústavu etnologie delší dobu panovaly a ohrožovaly jeho personální a provozní způsobilost, nesnese dalšího odkladu. […]

Psychosociální klima porodnic: Výzkum potvrdil vysokou spokojenost žen s péčí krajských porodnic na Vysočině

7.4.2015

Všech pět krajských nemocnic na Vysočině spolupracovalo na pilotním projektu hodnocení porodnic v regionu, který provedli odborníci z Katedry psychologie FF UK v Praze a Lékařské fakulty UK v Plzni. Z výsledků jasně vyplývá, že maminky jsou s péčí v porodnicích Kraje Vysočina velmi spokojeny. Úplnou spokojenost s porodní péčí na Vysočině vyjádřilo 62 % žen, s péčí na […]

Děkanka FF UK podepsala memorandum o spolupráci s univerzitou Ajn Šams v Káhiře

25.3.2015

Doc. Mirjam Friedová, děkanka Filozofické fakulty UK v Praze, podepsala 18. března 2015 s rektorem státní univerzity Ajn Šams v Káhiře Memorandum of Understanding. Doc. Friedová se setkala s tamními studenty bohemistiky a předala jim podstatný knižní dar, na němž se podílela FF UK a prof. Tomáš Zima, rektor Univerzity Karlovy. Návštěva univerzity proběhla za přítomnosti J. E. […]

Den vědy FF UK láká na zavedené vědce i mladé badatele

17.3.2015

Filozofická fakulta UK v Praze pořádá již čtvrtý ročník úspěšného Dne vědy FF UK. Letošní podtitul, „Poznávání bez hranic“, naznačuje mezioborové přesahy a šíři témat přednášek rozdělených do čtyř sekcí. Veškerý program se koná ve středu 25. března 2015 v hlavní budově FF UK na nám. Jana Palach. Vstup na akci je zdarma. V hlavní sekci „Vidí věci […]

Vyjádření děkanky Filozofické fakulty UK k událostem v Paříži 7. ledna 2015

9.1.2015

Jednoznačně odsuzuji vraždy novinářů časopisu Charlie Hebdo, policistů a dalších osob, k nimž došlo v Paříži 7. ledna 2015, a vyjadřuji hlubokou soustrast všem pozůstalým. Takovéto kruté kriminální činy nelze nijak ospravedlnit a zasluhují co nejpřísnější postih. Je však také důležité zdůraznit, že vinu za ně nelze paušálně svalovat na islám či jiné náboženství nebo světonázor, na […]

Vzpomínkové akce u příležitosti sebeupálení studenta FF UK Jana Palacha

8.1.2015

Stejně jako každý rok si i letos Univerzita Karlova připomíná výročí sebeupálení studenta Jana Palacha. V pátek 16. ledna to bude na den přesně 46 let.  Celý týden proto budou na Filozofické fakultě UK probíhat vzpomínkové akce, letos na téma Obrazy Jana Palacha v umění. Studentská rada FF UK připravila v souvislosti s Janem Palachem […]

Česká expedice objevila hrobku doposud neznámé staroegyptské královny

4.1.2015

Pyramidová nekropole v Abúsíru (EAR), kde již takřka 55 let provádí Český egyptologický ústav FF UK archeologický výzkum, opět prokázala, že jde o jednu z nejvýznamnějších lokalit v Egyptě. Členové expedice ČEgÚ FF UK v průběhu podzimu prozkoumali hrobku, která je součástí nevelkého pohřebiště rozkládajícího se na jihovýchod od zádušního komplexu panovníka Raneferefa. Na pohřebišti […]

Vyjádření ke jmenování doc. Marka Jakoubka ředitelem Ústavu etnologie FF UK

20.11.2014

V poslední době zazněly různé výhrady ke jmenování doc. Marka Jakoubka ředitelem Ústavu etnologie FF UK a od Muzea romské kultury jsem obdržela žádost o revizi výběrového řízení. Žádosti o revizi výběrového řízení nemohu vyhovět. Dle zákona o vysokých školách je výběr zaměstnanců fakulty plně v kompetenci děkana. Výběrové řízení na pozici ředitele Ústavu etnologie FF UK […]

K výročí sametové revoluce pořádá Filozofická fakulta UK konferenci, diskusi a happening

7.11.2014

K 25. výročí sametové revoluce připravila FF UK ve spolupráci s dalšími institucemi množství akcí. Zájemci mohou navštívit mezinárodní vědeckou konferenci Kontexty 17. listopadu, zúčastnit se veřejné panelové diskuse Kam kráčíš, (česká) demokracie? či happeningu k 25. výročí založení Studentské rady FF UK. Uskuteční se rovněž slavnostní shromáždění k 75. a 25. výročí událostí 17. listopadu […]

Úřední deska