Aktuality

namesti-opensquare-300x198

Nový kulturní festival Open Square přilákal tisícovky návštěvníků

22.10.2014

V sobotu 18. října proběhl na nám. Jana Palacha první ročník kulturního festivalu Open Square. Společně jej uspořádaly Česká filharmonie, FF UK, Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy a Uměleckoprůmyslové museum.

10629315_10203218010907500_9182027485335354796_o

Na FF UK bude přednášet Joseph Yu-shek Cheng, jeden ze zakladatelů hongkongského hnutí Occupy Central

22.10.2014

Ústav politologie a Ústav dálného východu FF UK zvou na přednášku prof. Chenga z City University of Hong Kong. Po přednášce bude následovat diskuse. Akce se uskuteční v pondělí 27. října ve Velké aule FF UK od 20:00.

pczs

Pražské centrum židovských studií FF UK pořádá svou třetí výroční konferenci

21.10.2014

První část konference, sympozium na téma „Židovská Praha pozdní renesance a její reflexe: nové pohledy“, se koná ve čtvrtek 23. října. Druhá část ve formátu kolokvia proběhne ve čtvrtek 6. listopadu.

ff

Děkanské volno

20.10.2014

Na pondělí 27. října 2014 je pro akademickou obec a zaměstnance fakulty vyhlášeno děkanské volno.

foto_hundak; 2014; open; square;

Mezinárodní den archeologie oslavily v Celetné stovky rodin s dětmi

20.10.2014

Letos poprvé se do mezinárodních oslav archeologie a nadšení z objevování zapojila i Filozofická fakulta UK. Pro zvídavé děti a jejich rodiče připravily ústavy fakulty, které se archeologickému bádání věnují, bohatý program.

pless

Experiment prokázal, že slovní popis zhoršuje vizuální vzpomínky

17.10.2014

Experimentální laboratoř PLESS na Katedře psychologie FF UK ve spolupráci s dalšími laboratořemi z celého světa prokázala existenci verbal overshadowing efektu.

tema1

Čtvrtý magisterský cyklus Erasmus Mundus TEMA zahájil, tentokrát v Praze

17.10.2014

FF UK, člen konsorcia programu, na počátku 4. ročníku hostila setkání, jehož se zúčastnilo na čtyři desítky studentů a učitelů, pocházejících z pěti kontinentů.

Nam_JP_02

Palachovo náměstí se v sobotu otevře veřejnosti

16.10.2014

V sobotu 18. října se uskuteční první ročník kulturního festivalu Open Square (Otevřené Palachovo náměstí). Vstup na všechny programy dne je se slevou nebo zcela volný.

IFORUM-15379-version1-michna_text

Doc. Daněk nalezl neznámý tisk s hudbou Adama Václava Michny

15.10.2014

Při přípravě knihy o hudebním tisku v Čechách v raném novověku nalezl pracovník Ústavu hudební vědy FF UK doc. PhDr. Petr Daněk, PhD., kolekci vzácných hudebních tisků, mimo jiné s hudbou Adama Václava Michny.

Anti-war_congress_(Moscow,_2014-03-19)_photo_17

Profesor Zubov bude na FF UK přednášet o dějinách Ruska

14.10.2014

Profesor Andrej Zubov, známý ruský historik, religionista a politolog, vystoupí ve středu 15. října 2014 od 16.00 ve Velké aule FF UK s přednáškou Dějiny Ruska jako součást dějin Evropy. Událost bude přenášena on-line.

Tiskové zprávy

Profesor Zubov promluví na Filozofické fakultě UK o dějinách Ruska

24.9.2014

Ve středu 15. října 2014 od 16:00 vystoupí ve Velké aule FF UK profesor Andrej Zubov, známý ruský historik, religionista a politolog, s přednáškou „Dějiny Ruska jako součást dějin Evropy“. Profesor Zubov je nejen vynikajícím odborníkem, ale také veřejně angažovaným intelektuálem: letos na jaře byl pro svou kritiku Putinovy anexe Krymu propuštěn ze Státního institutu mezinárodních […]

Univerzita Karlova obnoví arménská studia na Filozofické fakultě UK

16.9.2014

Rektor Univerzity Karlovy, profesor Tomáš Zima, se dnes sešel s velvyslancem Arménské republiky Jeho Exelencí panem Tigranem Serianianem. Oba představitelé hovořili o rozvoji vzájemné spolupráce. V průběhu setkání byla podepsána smlouva o obnovení výuky arménského jazyka na Univerzitě Karlově. Aktivity směřující k obnovení arménských studií na Ústavu východoevropských studií FF UK probíhají již od roku […]

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze spolupořádá mezinárodní konferenci Škola vs. paměť

2.9.2014

Hlavní program konference Škola vs. paměť? Konflikt, identita, soužití (střední Evropa) bude probíhat od pátku do soboty 10.–11. října 2014 v prostorách Lichtenštejnského paláce (U Sovových mlýnů 506/4, Praha 1). Pořadateli konference, konané pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, jsou Ústav pro studium totalitních režimů a Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Registrace na konferenci […]

Mezinárodní letní škola 2014 – Aktuální otázky v lingvistice znakových jazyků

1.7.2014

Na konci srpna 2014 proběhne v prostorách Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze první ročník odborné lingvistické letní školy pro slyšící i neslyšící odborníky, studenty, pedagogy a tlumočníky znakových jazyků. Cílem projektu je podpořit studenty a absolventy v realizaci vlastních výzkumů a pozvednout rozvoj výzkumu znakového jazyka obecně. Hlavními tématy jsou kognitivní lingvistika, korpusy znakových […]

Vyjádření k podobě rigorózního řízení na Filozofické fakultě UK

16.5.2014

Vedení Univerzity Karlovy a FF UK zveřejnilo vyjádření k článku v Lidových novinách ze dne 16. 5. 2014, jenž zpochybňuje kvalitu rigorózní práce současného ministra školství Marcela Chládka.

Na Filozofické fakultě UK se koná významná konference o právu a politice

22.4.2014

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze společně s Nejvyšším soudem České republiky pořádá v úterý 6. května 2014 konferenci Společnost, právo a politika. Konference proběhne v hlavní budově Filozofické fakulty UK (nám. Jana Palacha 2) a vystoupí zde řada odborníků z různých profesí, které s právem souvisejí. Záštitu nad akcí převzaly předsedkyně Nejvyššího soudu ČR JUDr. Iva Brožová a děkanka […]

Přijímací řízení pro obor Japonská studia

11.4.2014

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze dodatečně vypisuje přijímací řízení pro bakalářský studijní obor Japonská studia. Pro akademický rok 2014/2015 se počítá s přijetím 15 studentů. Přihlášky je možné podávat do 6. června 2014. Japonská studia nabízejí studentům efektivní zvládnutí moderního japonského jazyka. Součástí studijního programu je i získání všestranného rozhledu v oblasti japonské literatury, dějin, kultury […]

Mluvící hlavy

3.4.2014

Od 3. března 2014 začala Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze na svém oficiálním YouTube kanálu postupně zveřejňovat několikaminutová videa projektu Mluvící hlavy. V tomto studentském videoprojektu hovoří význační profesoři a docenti Filozofické fakulty UK na témata z oblasti humanitních věd. Tématem postupně uveřejňovaného bloku (březen–duben 2014) jsou díla české a světové literatury a základní pojmy z filozofie. Každé krátké video […]

Nový objev českých egyptologů v archeologické koncesi v Abúsíru

24.3.2014

Archeologické práce Českého egyptologického ústavu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze pokračují od března tohoto roku v jižní části jeho archeologické koncese v Abúsíru nedaleko Káhiry. Práce se v současnosti zaměřují zejména na zpracování unikátních archeologických souborů z uplynulého roku. Vrcholem loňské sezony byl objev mastaby lékaře Horního a Dolního Egypta, Šepseskafancha. Tento výzkum byl […]

Den vědy na Filozofické fakultě UK v Praze

19.3.2014

Ve středu 26. března 2014 bude od 13.30 do 23.30 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze probíhat Den vědy 2014. Tématem třetího ročníku je „Svět jako fikce, fikce jako svět“. Hlavní program se uskuteční v hlavní budově na nám. Jana Palacha 2, večerní koncert proběhne ve studentském Klubu K4 v Celetné 20. Akce je otevřena široké veřejnosti […]

Úřední deska

Opatření děkana č. 19/2014 – Pravidla Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze pro provádění inventarizací majetku a závazků

20.10.2014

Obsah Toto opatření vsouladu s § 6,§ 29 a § 30 zákonač. 563/1991 Sb.,o účetnictví, a vnávaznosti naustanovení vnitřních předpisů Univerzity Karlovy v Praze stanovuje zásady a postupy pro plánovánía provádění inventarizace majetku a závazků (dále jen inventarizace) v podmínkách Filozofické fakulty. Podle tohoto opatření se nepostupuje vpřípadě provádění inventarizací podle zvláštních právních předpisů (např. […]

Opatření děkana č. 18/2014 – Provedení periodické inventarizace majetku a závazků Filozofické fakulty za rok 2014

15.10.2014

Obsah Toto opatření navazuje na ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a předpisy Univerzity Karlovy a Filozofické fakulty k provedení periodické inventarizace majetku a závazků. Plný text opatření

Opatření děkana č. 17/2014 – Vymezení působnosti a pravomocí proděkanů Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

2.10.2014

Obsah Toto opatření navazuje na ustanovení § 28 odst. 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vysokých školách“), a ustanovení čl. 10 odst. 2 a 3 Statutu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, v platném […]

Opatření děkana č. 16/2014 - Výše doktorandských stipendií pro akademický rok 2014/2015

29.9.2014

Obsah Toto opatření navazuje na ustanovení čl. 6 odst. 2 a 3 Stipendijního řádu Univerzity Karlovy v Praze, v platném znění (dále jen „SŘ UK“ a „univerzita“), a na ustanovení čl. 3a Pravidel pro přiznávání stipendií na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, v platném znění (dále jen „Pravidla“ a „fakulta“). Plný text opatření

Opatření děkana č. 15/2014 – Organizace studia v doktorských studijních programech na FF UK

25.9.2014

Obsah Toto opatření navazuje na Studijní a zkušební řád Univerzity Karlovy v Praze (dále jen „SZŘ UK“ a „univerzita“) a na Pravidla pro organizaci studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, v platném znění (dále jen „Pravidla“ a „fakulta“). Plný text opatření

Opatření děkana č. 14/2014 - Organizace studia v bakalářských a magisterských studijních programech na FF UK

25.9.2014

Obsah Toto opatření navazuje na Studijní a zkušební řád Univerzity Karlovy v Praze (dále jen „SZŘ UK“ a „univerzita“) a na Pravidla pro organizaci studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, v platném znění (dále jen „Pravidla“ a „fakulta“). Plný text opatření

Výběrové řízení ze dne 23. 9. 2014 - Katedra sociální práce

23.9.2014

Děkan Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka: Katedra sociální práce 1 místo asistent nebo odborný asistent pro výuku sociální politiky a managementu v sociální práci na poloviční úvazek Výběrové řízení – Katedra sociální práce FF UK

Výběrové řízení ze dne 16. 9. 2014 - Ústav germánských studií

16.9.2014

Děkan Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka: Ústav germánských studií 1 místo odborného asistenta na plný úvazek se zaměřením na německou lingvistiku Výběrové řízení – Ústav germánských studií FF UK

Opatření děkana č. 13/2014 - Harmonogram akademického roku 2014/2015

10.9.2014

Čl. 1 Úvodní ustanovení Toto opatření navazuje na ustanovení čl. 3 odst. 1 až 3 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze, v platném znění a příslušná ustanovení opatření rektora č. 6/2014, Harmonogram akademického roku 2014/15. Čl. 2 Obecný harmonogram Zahájení akademického roku 1. 10. 2014 Slavnostní zahájení ak. roku v aule FF UK 1. 10. 2014 […]

Opatření děkana č. 12/2014 - Plán inventarizací na rok 2014

8.9.2014

Obsah Toto opatření stanovuje v návaznosti na § 6, § 29 a § 30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a v souladu s ustanovením opatření rektora Univerzity Karlovy č. 23/2004 a vnitřními předpisy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy (dále jen fakulty) nutné předpoklady pro zajištění inventarizací v roce 2014 a pro přípravu řádné inventarizace majetku […]