Aktuality

knihy

Děkanka FF UK vyhlašuje soutěž o Vnitřní granty FF UK na rok 2015

1.10.2014

Soutěž je otevřena pro všechny magisterské a doktorandské studenty FF UK od 1. 10.– 31. 10. 2014. Podporovány budou jak výzkumné projekty jednotlivých studentů, tak týmové projekty, a to jednoleté i dvouleté.

10538444_293979287461026_1341109244258617538_n

Filozofická fakulta UK spustila facebookový profil pro zájemce o studium

1.10.2014

Pod názvem „Mířím na FF UK“ spustila FF UK facebookový profil určený všem zájemcům o studium.

knihy

Výsledky hodnocení projektových návrhů Vnitřní soutěže FF UK o rozvojové prostředky na rok 2015

30.9.2014

Dne 30.9.2014 byly v souladu se zadávací dokumentací zveřejněny výsledky Vnitřní soutěže FF UK o rozvojové prostředky na rok 2015.

hiskab

Historický kabinet se opět otevírá čtenářům

30.9.2014

S počátkem nového semestru se po téměř roční uzavírce znovu otevře Historický kabinet, jedna z největších oborových knihoven FF UK.

skola-pamet

Filozofická fakulta UK spolupořádá mezinárodní konferenci Škola vs. paměť

26.9.2014

Hlavní program konference Škola vs. paměť? Konflikt, identita, soužití (střední Evropa) probíhá od 10. do 11. října v prostorách Lichtenštejnského paláce. Konferenci doprovází tematické workshopy.

knihy

Byla vyhlášena soutěž GA UK

25.9.2014

Grantová agentura UK vyhlásila 12. kolo soutěže na podávání grantových projektů studentů magisterského a doktorského studia se zahájením v roce 2015.

zahajeni

Slavnostní zahájení akademického roku 2014/2015

25.9.2014

Srdečně zveme všechny členy akademické obce FF UK a její zaměstnance k účasti na slavnostním zahájení akademického roku 2014/2015, které se uskuteční ve středu 1. října 2014 ve Velké aule FF UK.

knihy

Knižní novinky Vydavatelství FF UK: září

24.9.2014

Přinášíme přehled nejnovějších titulů z produkce FF UK. Všechny uvedené knihy lze zakoupit se slevou ve fakultním e-shopu nebo v Knihovně Jana Palacha.

Kalevala1

Nové vydání Kalevaly je jedinečné komplexitou i provedením

19.9.2014

Český překlad finského národního eposu Kalevala vychází v nové souhrnné podobě s rozsáhlou studií prof. Jana Čermáka.

Nam_JP_02

Palachovo náměstí se 18. října 2014 otevírá veřejnosti

15.9.2014

FF UK se jako jedna z pořádajících institucí zapojila do prvního ročníku kulturního festivalu Open Square (Otevřené Palachovo náměstí).

Tiskové zprávy

Profesor Zubov promluví na Filozofické fakultě UK o dějinách Ruska

24.9.2014

Ve středu 15. října 2014 od 16:00 vystoupí ve Velké aule FF UK profesor Andrej Zubov, známý ruský historik, religionista a politolog, s přednáškou „Dějiny Ruska jako součást dějin Evropy“. Profesor Zubov je nejen vynikajícím odborníkem, ale také veřejně angažovaným intelektuálem: letos na jaře byl pro svou kritiku Putinovy anexe Krymu propuštěn ze Státního institutu mezinárodních […]

Univerzita Karlova obnoví arménská studia na Filozofické fakultě UK

16.9.2014

Rektor Univerzity Karlovy, profesor Tomáš Zima, se dnes sešel s velvyslancem Arménské republiky Jeho Exelencí panem Tigranem Serianianem. Oba představitelé hovořili o rozvoji vzájemné spolupráce. V průběhu setkání byla podepsána smlouva o obnovení výuky arménského jazyka na Univerzitě Karlově. Aktivity směřující k obnovení arménských studií na Ústavu východoevropských studií FF UK probíhají již od roku […]

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze spolupořádá mezinárodní konferenci Škola vs. paměť

2.9.2014

Hlavní program konference Škola vs. paměť? Konflikt, identita, soužití (střední Evropa) bude probíhat od pátku do soboty 10.–11. října 2014 v prostorách Lichtenštejnského paláce (U Sovových mlýnů 506/4, Praha 1). Pořadateli konference, konané pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, jsou Ústav pro studium totalitních režimů a Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Registrace na konferenci […]

Mezinárodní letní škola 2014 – Aktuální otázky v lingvistice znakových jazyků

1.7.2014

Na konci srpna 2014 proběhne v prostorách Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze první ročník odborné lingvistické letní školy pro slyšící i neslyšící odborníky, studenty, pedagogy a tlumočníky znakových jazyků. Cílem projektu je podpořit studenty a absolventy v realizaci vlastních výzkumů a pozvednout rozvoj výzkumu znakového jazyka obecně. Hlavními tématy jsou kognitivní lingvistika, korpusy znakových […]

Vyjádření k podobě rigorózního řízení na Filozofické fakultě UK

16.5.2014

Vedení Univerzity Karlovy a FF UK zveřejnilo vyjádření k článku v Lidových novinách ze dne 16. 5. 2014, jenž zpochybňuje kvalitu rigorózní práce současného ministra školství Marcela Chládka.

Na Filozofické fakultě UK se koná významná konference o právu a politice

22.4.2014

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze společně s Nejvyšším soudem České republiky pořádá v úterý 6. května 2014 konferenci Společnost, právo a politika. Konference proběhne v hlavní budově Filozofické fakulty UK (nám. Jana Palacha 2) a vystoupí zde řada odborníků z různých profesí, které s právem souvisejí. Záštitu nad akcí převzaly předsedkyně Nejvyššího soudu ČR JUDr. Iva Brožová a děkanka […]

Přijímací řízení pro obor Japonská studia

11.4.2014

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze dodatečně vypisuje přijímací řízení pro bakalářský studijní obor Japonská studia. Pro akademický rok 2014/2015 se počítá s přijetím 15 studentů. Přihlášky je možné podávat do 6. června 2014. Japonská studia nabízejí studentům efektivní zvládnutí moderního japonského jazyka. Součástí studijního programu je i získání všestranného rozhledu v oblasti japonské literatury, dějin, kultury […]

Mluvící hlavy

3.4.2014

Od 3. března 2014 začala Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze na svém oficiálním YouTube kanálu postupně zveřejňovat několikaminutová videa projektu Mluvící hlavy. V tomto studentském videoprojektu hovoří význační profesoři a docenti Filozofické fakulty UK na témata z oblasti humanitních věd. Tématem postupně uveřejňovaného bloku (březen–duben 2014) jsou díla české a světové literatury a základní pojmy z filozofie. Každé krátké video […]

Nový objev českých egyptologů v archeologické koncesi v Abúsíru

24.3.2014

Archeologické práce Českého egyptologického ústavu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze pokračují od března tohoto roku v jižní části jeho archeologické koncese v Abúsíru nedaleko Káhiry. Práce se v současnosti zaměřují zejména na zpracování unikátních archeologických souborů z uplynulého roku. Vrcholem loňské sezony byl objev mastaby lékaře Horního a Dolního Egypta, Šepseskafancha. Tento výzkum byl […]

Den vědy na Filozofické fakultě UK v Praze

19.3.2014

Ve středu 26. března 2014 bude od 13.30 do 23.30 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze probíhat Den vědy 2014. Tématem třetího ročníku je „Svět jako fikce, fikce jako svět“. Hlavní program se uskuteční v hlavní budově na nám. Jana Palacha 2, večerní koncert proběhne ve studentském Klubu K4 v Celetné 20. Akce je otevřena široké veřejnosti […]

Úřední deska

Opatření děkana č. 16/2014 - Výše doktorandských stipendií pro akademický rok 2014/2015

29.9.2014

Obsah Toto opatření navazuje na ustanovení čl. 6 odst. 2 a 3 Stipendijního řádu Univerzity Karlovy v Praze, v platném znění (dále jen „SŘ UK“ a „univerzita“), a na ustanovení čl. 3a Pravidel pro přiznávání stipendií na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, v platném znění (dále jen „Pravidla“ a „fakulta“). Plný text opatření

Opatření děkana č. 15/2014 – Organizace studia v doktorských studijních programech na FF UK

25.9.2014

Obsah Toto opatření navazuje na Studijní a zkušební řád Univerzity Karlovy v Praze (dále jen „SZŘ UK“ a „univerzita“) a na Pravidla pro organizaci studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, v platném znění (dále jen „Pravidla“ a „fakulta“). Plný text opatření

Opatření děkana č. 14/2014 - Organizace studia v bakalářských a magisterských studijních programech na FF UK

25.9.2014

Obsah Toto opatření navazuje na Studijní a zkušební řád Univerzity Karlovy v Praze (dále jen „SZŘ UK“ a „univerzita“) a na Pravidla pro organizaci studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, v platném znění (dále jen „Pravidla“ a „fakulta“). Plný text opatření

Výběrové řízení ze dne 23. 9. 2014 - Katedra sociální práce

23.9.2014

Výběrové řízení – Katedra sociální práce

Výběrové řízení ze dne 16. 9. 2014 - Ústav germánských studií

16.9.2014

Výběrové řízení – Ústav germánských studií FF UK