Aktuality

IMG_2946

Cena Kateřiny Krausové byla udělena po jednadvacáté

25.6.2015

Cena Kateřiny Krausové je každoročně udělována za nejlepší diplomovou práci v oboru hispanistika Ústavu románských studií FF UK.

egypt

Významní egyptologové byli oceněni zlatou pamětní medailí UK

23.6.2015

Dr. Zahi Hawass, světoznámý egyptolog a bývalý ministr pro památky Egypta, a profesor Mamdouh Eldamaty, odborník na egyptskou historii a současný ministr pro památky Egypta, v Karolinu převzali zlatou pamětní medaili UK.

bokem

Minifestival BOKEM oživí Dominikánský dvůr

23.6.2015

Studentský spolek Bohemistický kruh (BOK) pořádá 30. června od 16 hodin v areálu historického Dominikánského dvora v pražském Braníku multižánrový minifestival BOKEM. Připravena jsou nejen českojazyčná divadelní představení, autorská čtení, promítání filmů i koncert.

FF-8334-version1-evaluace2014_lezaty-300x97

Byly zveřejněny výsledky studentského hodnocení výuky v letním semestru

22.6.2015

Anonymní elektronické hodnocení kurzů probíhalo od 11. 5. 2015 do 7. 6. 2015. Studenti odeslali 16 641 dotazníků.

IMGP6992

Sbírka na expedici byla úspěšná, na podzim studenti vyrazí do Uzbekistánu

19.6.2015

Na archeologický výzkum studentů z Ústavu pro klasickou archeologii FF UK se podařilo v rámci crowdfundingu vybrat dostatek financí. Johana Tlustá a Jakub Havlík se v září vypraví odhalovat tajemství starověké Baktrie.

20150617IMG_3050

Socioložka a publicistka Jiřina Šiklová oslavila životní jubileum a převzala pamětní medaili

19.6.2015

Ve středu 17. června byla dr. Jiřině Šiklové udělena stříbrná pamětní medaile Univerzity Karlovy za celoživotní dílo a za mimořádné zásluhy o rozvoj oborů sociální práce, gerontosociologie a studií genderové problematiky.

pelan_web

Aby se nezapomnělo. Nové vydání knihy o Hrabalovi dorazilo do knihkupectví

17.6.2015

Nedávno obohatilo pulty knihkupectví nové vydání po mnoho let již zcela rozebrané knihy předního českého romanisty, esejisty a překladatele Jiřího Pelána nazvané Bohumil Hrabal: Pokus o portrét.

rimden

Římský den oslavil Germanikovo vítězství nad barbary

17.6.2015

V sobotu 13. června proběhl v areálu Archeologického parku Liboc druhý ročník Římského dne, který měl za cíl přiblížit návštěvníkům každodenní život antické společnosti.

afrodity

FF UK a Františkánský klášter Hostinné pořádají výstavu Pozemské Afrodíty

15.6.2015

V Galerii antického umění ve Františkánském klášteře v Hostinném byla počátkem května 2015 zahájena ojedinělá výstava „Pozemské Afrodíty“, která potrvá do 30. listopadu 2015.

20150611IMG_2675

Proběhlo slavnostní vyhlášení vítězů mezinárodní soutěže pro mládež Lidice pro 21. století

11.6.2015

Na zámku Nový Hrad v Jimlíně byly vyhlášeny výsledky soutěže Lidice pro 21. století, kterou FF UK spoluvyhlašuje. Cílem soutěže je přispět k prohlubování znalostí nejmladší generace o druhé světové válce.

Tiskové zprávy

Počítačová simulace o období protektorátu jde do škol

26.5.2015

Žáci i veřejnost mohou „zažít“ atmosféru po atentátu na Heydricha Tým Univerzity Karlovy a Akademie věd ČR vydává první díl z řady mezinárodně úspěšných počítačových simulací o soudobých dějinách. Simulace ukazují žákům středních škol významné okamžiky českých a československých dějin a umožňují jim „prožít“ dobové události z pohledů různých osob. První díl simulace nazvaný Československo 38–89: […]

Vyjádření děkanky Filozofické fakulty UK doc. Mirjam Friedové k současnému dění na Ústavu etnologie FF UK

6.5.2015

S ohledem na aktuální situaci na Ústavu etnologie FF UK, která vyvrcholila uspořádáním tzv. okupační stávky částí studentů oboru, považuji za vhodné informovat akademickou obec a zainteresovanou veřejnost o pozadí celé záležitosti. Po svém nástupu do funkce jsem zjistila, že řešení problémů, které na Ústavu etnologie delší dobu panovaly a ohrožovaly jeho personální a provozní způsobilost, nesnese dalšího odkladu. […]

Psychosociální klima porodnic: Výzkum potvrdil vysokou spokojenost žen s péčí krajských porodnic na Vysočině

7.4.2015

Všech pět krajských nemocnic na Vysočině spolupracovalo na pilotním projektu hodnocení porodnic v regionu, který provedli odborníci z Katedry psychologie FF UK v Praze a Lékařské fakulty UK v Plzni. Z výsledků jasně vyplývá, že maminky jsou s péčí v porodnicích Kraje Vysočina velmi spokojeny. Úplnou spokojenost s porodní péčí na Vysočině vyjádřilo 62 % žen, s péčí na […]

Děkanka FF UK podepsala memorandum o spolupráci s univerzitou Ajn Šams v Káhiře

25.3.2015

Doc. Mirjam Friedová, děkanka Filozofické fakulty UK v Praze, podepsala 18. března 2015 s rektorem státní univerzity Ajn Šams v Káhiře Memorandum of Understanding. Doc. Friedová se setkala s tamními studenty bohemistiky a předala jim podstatný knižní dar, na němž se podílela FF UK a prof. Tomáš Zima, rektor Univerzity Karlovy. Návštěva univerzity proběhla za přítomnosti J. E. […]

Den vědy FF UK láká na zavedené vědce i mladé badatele

17.3.2015

Filozofická fakulta UK v Praze pořádá již čtvrtý ročník úspěšného Dne vědy FF UK. Letošní podtitul, „Poznávání bez hranic“, naznačuje mezioborové přesahy a šíři témat přednášek rozdělených do čtyř sekcí. Veškerý program se koná ve středu 25. března 2015 v hlavní budově FF UK na nám. Jana Palach. Vstup na akci je zdarma. V hlavní sekci „Vidí věci […]

Vyjádření děkanky Filozofické fakulty UK k událostem v Paříži 7. ledna 2015

9.1.2015

Jednoznačně odsuzuji vraždy novinářů časopisu Charlie Hebdo, policistů a dalších osob, k nimž došlo v Paříži 7. ledna 2015, a vyjadřuji hlubokou soustrast všem pozůstalým. Takovéto kruté kriminální činy nelze nijak ospravedlnit a zasluhují co nejpřísnější postih. Je však také důležité zdůraznit, že vinu za ně nelze paušálně svalovat na islám či jiné náboženství nebo světonázor, na […]

Vzpomínkové akce u příležitosti sebeupálení studenta FF UK Jana Palacha

8.1.2015

Stejně jako každý rok si i letos Univerzita Karlova připomíná výročí sebeupálení studenta Jana Palacha. V pátek 16. ledna to bude na den přesně 46 let.  Celý týden proto budou na Filozofické fakultě UK probíhat vzpomínkové akce, letos na téma Obrazy Jana Palacha v umění. Studentská rada FF UK připravila v souvislosti s Janem Palachem […]

Česká expedice objevila hrobku doposud neznámé staroegyptské královny

4.1.2015

Pyramidová nekropole v Abúsíru (EAR), kde již takřka 55 let provádí Český egyptologický ústav FF UK archeologický výzkum, opět prokázala, že jde o jednu z nejvýznamnějších lokalit v Egyptě. Členové expedice ČEgÚ FF UK v průběhu podzimu prozkoumali hrobku, která je součástí nevelkého pohřebiště rozkládajícího se na jihovýchod od zádušního komplexu panovníka Raneferefa. Na pohřebišti […]

Vyjádření ke jmenování doc. Marka Jakoubka ředitelem Ústavu etnologie FF UK

20.11.2014

V poslední době zazněly různé výhrady ke jmenování doc. Marka Jakoubka ředitelem Ústavu etnologie FF UK a od Muzea romské kultury jsem obdržela žádost o revizi výběrového řízení. Žádosti o revizi výběrového řízení nemohu vyhovět. Dle zákona o vysokých školách je výběr zaměstnanců fakulty plně v kompetenci děkana. Výběrové řízení na pozici ředitele Ústavu etnologie FF UK […]

K výročí sametové revoluce pořádá Filozofická fakulta UK konferenci, diskusi a happening

7.11.2014

K 25. výročí sametové revoluce připravila FF UK ve spolupráci s dalšími institucemi množství akcí. Zájemci mohou navštívit mezinárodní vědeckou konferenci Kontexty 17. listopadu, zúčastnit se veřejné panelové diskuse Kam kráčíš, (česká) demokracie? či happeningu k 25. výročí založení Studentské rady FF UK. Uskuteční se rovněž slavnostní shromáždění k 75. a 25. výročí událostí 17. listopadu […]

Úřední deska