Čestné afiliace

afieme

 

Jak se stát afiliovaným členem

Emeritním členem akademické obce fakulty může děkan fakulty jmenovat na dobu neurčitou bývalého akademického nebo vědeckého pracovníka fakulty ve starobním důchodu, který byl zaměstnancem fakulty alespoň deset let. Afiliovaným členem akademické obce fakulty může děkan fakulty jmenovat na dobu určitou (obvykle na pět let) zahraničního akademického pracovníka nebo odborníka z tuzemských odborných institucí či z praxe, který může významným způsobem přispět k pedagogické či vědecké činnosti fakulty.

Opatření děkana PDF
Vzor návrhu kandidáta Dokument Word
Souhlas kandidáta Dokument Word
Česká verze zákona 101 o ochraně osobních údajů PDF
Zásady bezpečnostni PDF

Honorary Affiliations

The Dean of the Faculty can appoint an affiliated faculty member for a limited period of time (usually five year). The appointed affiliated members may be foreign academic faculty or domestic experts from specialized institutions or private individuals who can make a significant contribution to the pedagogical or scientific activity of the Faculty.

The Dean of the Faculty can appoint an Emeritus faculty member for an unlimited period of time. This appointment can be conferred to former academic faculty or scientific researchers of the Faculty who had been employed by the Faculty for at least ten years and who acquired rights to retirement pension or were in receipt of retirement pension by the day this appointment enters into force.

The Dean’s Provision PDF
Proposal for the Appointment of an Affiliated Member Document Word
Agreement with the Terms of the Appointment of an Affiliated Member Document Word
Consolidated version of the Personal Data Protection Act; Act No. 101/2000 Coll. PDF

Instruction on Safety and Fire Protection

PDF