Nominační proces hostující profesor

KONTAKT

Oddělení doktorského studia a akademických kvalifikací

Mgr. Jana Pavlíčková
+ 420 221 619 332


Adresa:
nám. Jana Palacha 2
11638 Praha 1
přízemí, místnost č. 3

Návrh na jmenování hostujícím profesorem podávají děkanky a děkanové jednotlivých fakult na Rektorát Univerzity Karlovy. Poté, co Vědecká rada fakulty předložený návrh schválí, Oddělení doktorského studia a akademických kvalifikací předá nominaci podepsanou děkanem na RUK, který postoupí návrh Kolegiu rektora.

Náležitosti návrhu:

Návrh je nutné podat na formuláři RUK – Návrh na udělení čestného titulu hostující profesor

K originálu návrhu (podepsaným děkanem fakulty) se dále přikládají následující přílohy:

  • průvodní dopis podepsaný děkanem fakulty (předání z fakulty na RUK)
  • originál zápisu ze zasedání Vědecké rady fakulty, která návrh projednala a schválila (podepsaný děkanem fakulty)
  • strukturované CV nominovaného
  • publikační činnost nominovaného

Fakulty dále zajišťují kopie dokumentů pro potřeby RUK:

  • 16x kopie zápisu z Vědecké rady fakulty (pro zasedání Kolegia rektora)
  • 16x kopie návrhu na udělení čestného titulu hostující profesor (pro zasedání Kolegia rektora)