Kalendář akcí: Konference a přednášky

SlaviCorp 2018

Konference je za­mě­ře­na na slovanské jazyky. Hlavní témata: kor­pu­sový vý­zkum slo­van­ských ja­zyků, včetně kontrastivních témat a využití paralelních nebo srovnatelných korpusů; budování jazykových zdrojů pro slovanské jazyky: korpusy, slovníky, anotace, nástroje; využití slovanských jazykových zdrojů pro jazykové technologie.

New Media Inspiration 2018

Na New Media Inspiration již posedmé propojíme akademickou sféru se zástupci komerčního sektoru a odborníky z byznysu. Cílem konference je konfrontace odlišných přístupů a dílčích aspektů ústředního tématu, jímž je tentokrát umělá inteligence. Účastníky konference budou zejména vysokoškolští studenti a pedagogové ze společenských i technických oborů, podnikatelé v oblasti hi-tech i marketingu a pracovníci internetových […]

Program

Cyril Höschl: Kouzla a klamy vědeckého zkoumání

Malý přehled kouzel, smyslových klamů a selhání odhadu pravděpodobnosti a hodnot při rozhodovacím procesu s následným nastíněním postupů, jakými se věda snaží tyto handicapy korigovat. Něco málo o tomto skvělém přednášejícím: – ředitel Národního ústavu duševního zdraví – autor více než 200 odborných článku, knih a učebnic, pravidelně přispívá do týdeníku Reflex – držitel desítek […]

Program

Archeologické výzkumy v jižním Uzbekistánu v sezóně 2017

Prezentace toho nejzajímavějšího z výsledků archeologických výzkumů mezinárodního týmu v Uzbekistánu v sezóně 2017.

Kosmopolitismus. Problematická dědictví, nadějné vize

Srdečně zveme na konferenci Kosmopolitismus. Problematická dědictví, nadějné vize. Cieľom konferencie je na jednej strane pokúsiť za zmapovať premeny kozmopolitizmu ako filozofického konceptu v jeho historicko-politickom kontexte od osvietenstva až po súčasnosť, a na strane druhej si položiť otázku, aké je jeho dnešné postavenie. Kozmopolitizmus nie je jednotným konceptom, putujúcim naprieč dejinami, ktorý raz naráža […]

The rise and development of the solar cult and architecture in Ancient Egypt

We would like to cordially invite you to the workshop entitled The rise and development of the solar cult and architecture in Ancient Egypt. This one-day workshop is organized as a final event of the first year of the GAČR project “The rise and development of the solar cult and architecture in Third Millennium BC […]

index

dr. Iivi Zájedová: Estonian Folklore Festivals

Department of Ethnology, Faculty of Arts, Charles University cordially invites you to cycle of public lectures and screenings by dr. Iivi Zájedová. The central objective of the course is to give a comprehensive overview of Estonian folklore festivals process and role of festivals since the 19th century until today. Estonian language and folklore is at […]

Program