VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
Út: 8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 16:00
Čt: 8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 14:00

Rozhodnutí a sdělení děkana

05

Rozhodnutí děkana o čerpání dovolené pracovníků FF UK v roce 2001 Stanovení termínu dovolené Podle § 108 odst.1 Zákoníku práce a po projednání s odborovou organizací vydávám rozhodnutí o čerpání dovolené za rok 2001. Pracovníci fakulty budou čerpat dovolenou převážně v době od 2. 7. 2001 do 28. 8. 2001 s tím, že: bude personálně zajištěno náhradní přijímací řízení, všichni zúčastnění odevzdají podklady […]

04

Zálohování finančních prostředků na řešení VZ a grantových projektů Řešitelům výzkumných záměrů, řešitelům grantových projektů věc: zálohování finančních prostředků na řešení VZ a grantových projektů Praha, dne 2. března 2001 S účinností od dnešního dne bude fakulta zálohovat finanční prostředky na řešení výzkumných záměrů a grantových projektů takto: Výzkumné záměry: Investiční prostředky budou zálohovány ve výši […]

03

Přijímání účetních dokladů v r. 2001 vedoucím základních součástí Filozofické fakulty UK řešitelům vědeckých grantů a vědeckých záměrů Praha, dne 12. ledna 2001 Č.j. 3/SD/2001 věc: přijímání účetních dokladů v r. 2001 Upozorňuji vedoucí základních pracovišť, resp. řešitele vědeckých grantů a výzkumných záměrů, že v níže uvedených dnech, nebude ekonomické oddělení fakulty přijímat žádné účetní doklady. Jedná se o […]

01

Rozhodnutí děkana o čerpání dovolené pracovníků FF UK v roce 2000 V Praze dne 31. května 2000 Č.j. 44/SD/2000 Stanovení termínu dovolené Podle § 108 odst.1 Zákoníku práce a po projednání s odborovou organizací vydávám rozhodnutí o čerpání dovolené za rok 2000. Pracovníci fakulty budou čerpat dovolenou převážně v době od 7. 7. 2000 do 31. 8. 2000. Vedoucí katedry, ředitel ústavu (vedoucí […]

02

Sdělení děkana ve věci prominutí poplatků za nadstandardní dobu studia Kolegium děkana na svém jednání dne 29.9.2000 přijalo následující kritéria, podle nichž bude děkan podávat vyjádření p. rektorovi v záležitosti žádostí o prominutí poplatků za nadstandardní dobu studia: Prominout poplatek studentům 7. roku studia, kteří během studia přibrali další obor, tudíž překročili standardní délku studia pouze v součtu […]

Sloučení pracovišť: Psychologický ústav FF UK s Katedrou psychologie FF UK

Sloučení pracovišť: Psychologický ústav FF UK s Katedrou psychologie FF UK k 1.1.2010