VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy v Praze
Univerzita Karlova v Praze
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
Út: 8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 16:00
Čt: 8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 14:00

Opatření děkana (2013)

FF > 2013

Opatření děkana č. 5/2013 – Pravidla pro čerpání dovolené zaměstnanců fakulty v roce 2013

Obsah Opatření stanovuje práva a povinnosti zaměstnanců v oblasti dovolené podle § 211 až § 223 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Plný text opatření

Opatření děkana č. 4/2013 – Výpůjční řád Knihovny Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Obsah Čl. 1 Základní ustanovení Čl. 2 Uživatelé Čl. 3 Kategorie uživatelů Čl. 4 Registrace uživatelů Čl. 5 Práva a povinnosti uživatelů Čl. 6 Výpůjční služby Čl. 7 Výpůjční lhůty, jejich prodlužování a množství výpůjček Čl. 8 Meziknihovní služby Čl. 9 Meziknihovní služby interním uživatelům Čl. 10 Meziknihovní služby kolektivním uživatelům Čl. 11 Zpřístupňování a […]

Opatření děkana č. 3/2013 – Zajištění obhajob disertačních prací studentů, kteří zahájili doktorské studium v akademickém roce 2005/2006

Obsah Čl. 1 Úvodní ustanovení Čl. 2 Povinnosti studentů doktorských studijních programů Čl. 3 Povinnosti předsedů oborových rad Plný text opatření  

Opatření děkana č. 2/2013 – Zásady podpory, výroby a distribuce fakultních časopisů

Obsah Čl. 1 Úvodní ustanovení Čl. 2 Fakultní časopisy Čl. 3 Redakce časopisů Čl. 4 Fakultní vydavatelství Čl. 5 Závěrečná ustanovení Plný text opatření  

Opatření děkana č. 1/2013 Postup projednávání akreditací na FF UK v Praze

Obsah Čl. 1 Úvodní ustanovení Čl. 2 Postup při posuzování návrhu na reakreditaci studijního oboru Čl. 3 Postup při posuzování návrhu na akreditaci nového oboru Čl. 4 Postup při posuzování akreditačních žádostí formální povahy (např. prodloužení akreditace pro dostudování stávajících studentů, akreditace existujícího oboru v cizím jazyce apod.) Čl. 5 Vedoucí základních součástí Čl. 6 […]