VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy v Praze
Univerzita Karlova v Praze
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
Út: 8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 16:00
Čt: 8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 14:00

Opatření děkana (2013)

FF > 2013

Opatření děkana č. 15/2013 – Plán inventarizací na rok 2013 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze

Obsah Toto opatření stanovuje plán inventarizací na FF UK na rok 2013, termíny pro provedení inventur a povinnosti vedoucí ekonomického oddělení, vedoucím všech pracovišť a ústřední inventarizační komisi. Plný text opatření

Opatření děkana č. 14/2013 – Termíny pro předkládání dokladů a zúčtování záloh v závěru roku 2013

Obsah Opatření stanovuje termín od 7. října do 11. října 2013, kdy bude zastaven příjem veškerých požadavků na čerpání finančních prostředků. Dále stanovuje nejzazší data příjmu požadavků na zálohové platby bankovním převodem, předkládání dokladů o pořízení majetku, příjmu všech dokladů i vyúčtování zálohových plateb, vyúčtování služebních cest, předkládání návrhů pro výplatu odměn z dohod a odměn a podání žádosti o pracovní cestu […]

Opatření děkana č. 13/2013 – Harmonogram akademického roku 2013/2014

Obsah Upozorňujeme, že toto opatření bylo novelizováno. Aktualizovaný HARMONOGRAM AK. ROKU 2013/2014 najdete jako Opatření děkana 20/2013. Plný text opatření

Opatření děkana č. 12/2013 – Zápis do dalšího ročníku studia

Obsah Čl. 1 Formy zápisu do dalšího ročníku studia Čl. 2 Podmínky pro zápis do dalšího ročníku Čl. 3 Postup elektronického zápisu Čl. 4 Harmonogram elektronického zápisu Plný text opatření  

Opatření děkana č. 11/2013 – Organizace sběru dat na Filozofické fakultě UK pro evidenci výsledků aktivit vědy, výzkumu a inovací a další duševní činnosti

Obsah Čl. 1 Úvodní ustanovení Čl. 2 Odchylná úprava organizace sběru dat na fakultě Čl. 3 Fakultní správce Čl. 4 Závěrečná ustanovení Plný text opatření

Opatření děkana č. 10/2013 – Postup pro pořizování technického vybavení a software

Obsah Čl. 1 Úvodní ustanovení Čl. 2 Specifikace pořizovaného technického vybavení a software Čl. 3 Postup při pořízení technického vybavení a software Čl. 4 Vývoj aplikačního software Čl. 5 Evidence a zodpovědnost Čl. 6 Výkladové pravidlo Čl. 7 Závěrečná ustanovení Plný text opatření

Opatření děkana č. 9/2013 k podávání žádostí o příspěvek na úroky z úvěru na bytové potřeby a o nevyplácení příspěvku na úroky z účelového úvěru na potřeby související s bytovými potřebami v roce 2013

Obsah Část I. – Příspěvek na úroky z úvěru na bytové potřeby Čl. 1 Úvodní ustanovení Čl. 2 Podmínky přiznání příspěvku Čl. 3 Termíny a způsob podávání žádosti Čl. 4 Termíny a způsob výplaty Část II. – Příspěvek na úroky z účelového úvěru na potřeby související s bytovými potřebami Čl. 5 Příspěvek na úroky z […]

Opatření děkana č. 8/2013 k nahlížení uchazečů o studium podle §50, odst. 6 zákona č. 111/1998, o vysokých školách, pro přijímací zkoušky 2013/2014 na Filozofické fakultě UK

Obsah Opatření stanovuje organizačně administrativní náležitosti nahlížení uchazečů a odpovědnost pracovníků fakulty v rámci přijímacího řízení 2013/2014. Plný text opatření

Opatření děkana č. 7/2013 k realizaci přijímacího řízení pro akademický rok 2013/2014 na Filozofické fakultě UK podle §50, odst. 6 zákona č. 111/1998, o vysokých školách, pro přijímací zkoušky

Obsah Harmonogram přijímacího řízení 2013/14 – základní termíny Organizace přijímacího řízení Obsahová příprava a technické zajištění průběhu písemného kola přijímací zkoušky Obecná pravidla pro vykonání písemné části přijímací zkoušky Plný text opatření  

Opatření děkana č. 6/2013 – Poplatky spojené se studiem pro akademický rok 2013/2014

Obsah Opatření stanovuje v souladu s ustanovením § 58 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění a Přílohou č. 6 Statutu UK v platném znění pro akademický rok 2013/2014 výši poplatků spojených se studiem, a to: poplatek „za delší studium“, poplatek „za další studium“, poplatek „pro studijní program v cizím jazyce“ a poplatek „za přijímací řízení“. […]