Archiv pro rok: 2013

Přednáškový blok pro výchovné poradce

3. prosince 2013 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze uspořádala třetí setkání určené pro výchovné poradce půdobící na středních školách a gymnáziích. V přednáškovém bloku vystoupil Mgr. Vojtěch Tutr s příspěvkem Badatelské mimoškolní aktivity jako příležitost k identifikaci a rozvoji nadání i obohacení výuky. Dalším přednášejícím byla PaedDr. Eva Schneiderová, která promluvila k tématu Vědomostní soutěže a jejich význam v identifikaci, podpoře […]

Beseda s autorem komiksu Opráski sčeskí historje

10. prosince Ve Velké aule Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze se uskutečnila beseda s autorem komiksu Opráski sčeskí historje. Na diskusi, kterou uspořádal Spolek studentů historie FF UK, autor dorazil tradičně v masce Zmikunda Lucembruskiho. Více informací k tématu v článku Jsou Opráski zneuctěním historie? Se stim smiř, tvrdí Zmikund Lucembruski Zdroj fotografií: Archiv FF UK

Opatření děkana č. 25/2013 – Výše doktorandských stipendií pro měsíce leden až září roku 2014

Obsah Čl. 1 Úvodní ustanovení Čl. 2 Konkrétní výše doktorandských stipendií Čl. 3 Závěrečná ustanovení Plný text opatření

Opatření děkana č. 25/2013

Výše doktorandských stipendií pro měsíce leden až září roku 2014

VÝSLEDKY VNITŘNÍCH GRANTŮ 2014

Výsledky soutěže Vnitřních grantů FF UK na rok 2014 naleznete zde.

Cenu prof. Matějčka získala práce o psychosociální situaci sourozenců dětí s autismem

Nadace prof. Matějčka každoročně uděluje ceny za nejlepší diplomové práce v oblasti dětské a vývojové psychologie diplomantům, jejichž práce byly obhájeny na katedře psychologie FF UK v předchozím roce. Letos se rozhodla rada nadace ocenit tři práce, první místo získala Mgr. Lucie Husová za výzkum zabývající se situací sourozenců dětí s pervazivní vývojovou poruchou.

Pracovní setkání členů PRVOUK 09

V pátek 13. 12. se uskutečnilo první setkání pracovních týmů 9. programu rozvoje vědních oblastí Univerzity Karlovy Literatura a umění v mezikulturních souvislostech. Tématem se stal problém Identity – konstrukce, subverze a absence.

Opatření děkana č. 24/2013 – Výkon spisové služby na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze

Obsah Čl. 1 Základní ustanovení Čl. 2 Vymezení základních pojmů Čl. 3 Organizace spisové služby Čl. 4 Příjem dokumentů Čl. 5 Evidence a označování dokumentů Čl. 6 Rozdělování a oběh dokumentů Čl. 7 Spisy Čl. 8 Vyřizování dokumentů Čl. 9 Vyhotovování dokumentů Čl. 10 Podepisování dokumentů a užívání razítek Čl. 11 Odesílání dokumentů Čl. 12 […]

Searching for Sophie in the Náprstek Museum

Czech school children were completing an interesting programme called Searching for Sophie, created and supported by the Faculty of Arts at Charles University in Prague.

Hledání Sofie

Filozofická fakulta UK pořádala dětskou univerzitu