VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Opatření děkana č. 4/2013 – Výpůjční řád Knihovny Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Obsah

 • Čl. 1 Základní ustanovení
 • Čl. 2 Uživatelé
 • Čl. 3 Kategorie uživatelů
 • Čl. 4 Registrace uživatelů
 • Čl. 5 Práva a povinnosti uživatelů
 • Čl. 6 Výpůjční služby
 • Čl. 7 Výpůjční lhůty, jejich prodlužování a množství výpůjček
 • Čl. 8 Meziknihovní služby
 • Čl. 9 Meziknihovní služby interním uživatelům
 • Čl. 10 Meziknihovní služby kolektivním uživatelům
 • Čl. 11 Zpřístupňování a rozmnožování závěrečných kvalifikačních prací
 • Čl. 12 Přístup k elektronickým informačním zdrojům
 • Čl. 13 Vypůjčování elektronických zařízení
 • Čl. 14 Výpočetní a kopírovací technika
 • Čl. 15 Zpozdné
 • Čl. 16 Plnění dluhu
 • Čl. 17 Prodlení se splněním dluhu
 • Čl. 18 Náhrady a poplatky za ztracené, zničené a poškozené dokumenty
 • Čl. 19 Prominutí dluhu
 • Čl. 20 Reklamační řád
 • Čl. 21 Zveřejnění Výpůjčního řádu a jeho změn
 • Čl. 22 Výjimky z Výpůjčního řádu
 • Čl. 23 Přechodná ustanovení
 • Čl. 24 Závěrečná ustanovení

Plný text opatření

2013-04 - Výpůjční řád Knihovny Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.pdf