Aktuality (2017)

FF > 2017

Projekt Ústavu etnologie FF UK uspěl ve veřejné soutěži NAKI

29.12.2017

Projekt Řeč materiálu – tradiční řemeslné technologie pro záchranu kulturního dědictví a současný životní styl obsadil 30. místo v celkovém pořadí všech hodnocených projektů. Spolu s Ústavem etnologie na projektu pracuje Národní technické muzeum v Praze a Národní památkový ústav.

V rámci projektu KREAS byla vyhlášena výběrová řízení na pozice manažerů a administrátorů

28.12.2017

Pro projekt KREAS, financovaný v rámci výzvy OP VVV „Excelentní výzkum“, hledáme pracovníky na pozice finanční manažer/ka projektu, manažer/ka projektu, administrátor/ka projektu a administrátor/ka veřejných zakázek.

Čím více lidí přede mnou stojí, tím lépe! Rozhovor s doc. Miroslavem Popelkou

28.12.2017

iForum: Letošní Mezinárodní den archeologie navštívilo téměř dva tisíce lidí. Jak se k archeologii dostal doc. Miroslav Popelka, ředitel Ústavu pro archeologii FF UK a jeden z organizátorů MDA? Co by chtěl ještě zažít, objevit? A nosí si práci domů? Rozhovor připravil univerzitní časopis iForum.

Nově vypsaná výběrová řízení: prosinec 2017

21.12.2017

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy vypsala výběrová řízení na pozice akademických a technicko-hospodářských pracovníků. Nové kolegy hledá Ústav anglického jazyka a didaktiky, Katedra psychologie a Ústav Dálného východu; dále oddělení vědy a osobní oddělení.

Doc. Alenka Jensterle Doležalová získala ocenění MIRA

18.12.2017

Dne 12. prosince 2017 převzala doc. Alenka Jensterle Doležalová z Katedry jihoslovanských a balkanistických studií FF UK ocenění MIRA za rok 2017 udělované slovinským PEN klubem.

Uzavřela se badatelská soutěž Nezávislá kultura a život v Československu 1948–1989

14.12.2017

11. prosince vyvrcholila odborným kolokviem badatelská soutěž Nezávislá kultura a život v Československu 1948–1989. Soutěž, zaměřenou na projekty mladých badatelů a badatelek, připravila česká sekce mezinárodního projektu COURAGE.

Byl zveřejněn seznam studentů, kterým náleží stipendium za vynikající studijní výsledky v akademickém roce 2016/2017

14.12.2017

Výše stipendia byla stanovena na 10 000 Kč. Stipendium obdrží studenti na účet v průběhu prosince 2017.

Běžky i freeride. Bylo spuštěno přihlašování na zimní kurzy Katedry tělesné výchovy FF UK

13.12.2017

KTV pořádá kurz běžeckého lyžování v Bedřichově (7.–11. 1.) a na Králickém Sněžníku (14.–19. 1.) a freeridový kurz v Rakousku (11.–14. 1. nebo 15.–18. 2.). Na kurzy je možné se přihlašovat do konce prosince.

Studenti Ústavu translatologie FF UK vytvořili německou verzi Bílé paní na hlídání

13.12.2017

Studenti Ústavu translatologie FF UK pod vedením dr. Věry Kloudové a dr. Christofa Heinze ve spolupráci s Českou televizí, Goethe-Institutem a DAAD vytvořili německou mutaci ke klasickému kreslenému večerníčku „Bílá paní na hlídání“. Česká Bílá paní tak získala německý hlas, titulky, pracovní listy pro učitele a další didaktické materiály.

Vyhlášení soutěže Specifický vysokoškolský výzkum 2018

13.12.2017

Děkanka FF UK informuje o možnosti podávání projektových žádostí do soutěže specifického vysokoškolského výzkumu 2018 na Univerzitě Karlově. Projekty je možno zaslat do 16. ledna 2018 e-mailem na grantové oddělení FF UK.

Newsletter FF UK

Newsletter FF UK