Doc. Alenka Jensterle Doležalová získala ocenění MIRA

Dne 12. prosince 2017 převzala doc. Alenka Jensterle Doležalová z Katedry jihoslovanských a balkanistických studií FF UK ocenění MIRA za rok 2017 udělované slovinským PEN klubem. Tato prestižní cena byla paní docentce udělena za zvláštní přínos slovinské a české kultuře, za její slovinsky psanou poezii a prózu i působení v literární vědě s důrazem na alegorické „utváření mostů“ mezi slovinskou a českou kulturou.

„Jako autorka se prosadila specifickými reflexemi o literatuře slovinského modernismu, o ženské tvorbě a ženách jako protagonistkách literárních textů. Příznačně rozpoznatelným hlasem, s uvědoměním sebe sama, vzácně utváří současně moderní poezii, prózu i esejistiku,“ zdůvodňuje udělení ocenění předsedkyně komise Martina Ožbolt.

Doc. PhDr. Alenka Jensterle Doležalová, CSc., je přední česko-slovinskou slovenistkou specializující se na problematiku slovinské moderny v středoevropském kontextu, mýtus v literatuře a zejména na tvorbu a postavení slovinských spisovatelek. Působí na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a zároveň je také autorkou několika sbírek poezie a prózy ve slovinském jazyce.

Ocenění MIRA je udělováno „Ženským odborem slovinského centra PEN klubu“ výrazným osobnostem, spisovatelkám a intelektuálkám, jejichž tvorba dosahuje mimořádné umělecké či vědecké kvality. Posláním ceny Mira je podpora výjimečných žen, intelektuálek a spisovatelek v oblasti literární vědy, literatury a kultury a ocenění děl s vysokými uměleckými a vědeckými hodnotami. Mezi předchozí laureátky patří např. antropoložka a kritička Svetlana Slapšak.

Mira Mira A.J. doležal - podelitev


Související články