Minulá volební období

Zástupci FF v AS UK

Akademický senát FF UK

volební období
2022 – 2025 

senatff@ff.cuni.cz

 

Akademická obec každé z fakult volí do Akademického senátu Univerzity Karlovy (AS UK) čtyři zástupce, z toho dva pedagogy a dva studenty. Volby na funkční období 2014-2017 proběhly v listopadu 2013 (stránky volby zde).

Podrobnější informace o AS UK a jeho činnosti naleznete zde: http://cuni.cz/UK-5760.html

V současné době FF UK v AS UK zastupují:

Za pedagogy:

Za studenty:

 

* Mgr. David Pavlorek nastoupil do AS UK dne 8. 4. 2015 jako náhradník za Bc. Annu Matys.