Akademický senát

Akademický senát FF UK

volební období
2018 – 2020 

senatff@ff.cuni.cz

 

Zasedání akademického senátu fakulty jsou veřejně přístupná. Každý člen a každá členka akademické obce fakulty má právo vznášet podněty pro jednání senátu a na zasedání senátu vystoupit v rozpravě. Podněty pro jednání musí být zaslány předsednictvu na adresu pas@ff.cuni.cz nejpozději sedm dní před zasedáním senátu.

Více o akademickém senátu a jeho činnosti naleznete v sekci O senátu.

Jednání AS se koná zpravidla druhý čtvrtek v měsíci ve 13,30 hodin v místnosti č. 104/1. patro hlavní budovy, nam. Jana Palacha 2, Praha 1.

V níže uvedené tabulce naleznete harmonogram a zápisy z jednání AS FF UK ve volebním období 2018-2020. Harmonogramy a zápisy z jednání senátu v minulých volebních období jsou k dispozici vždy v archivu každého volebního období (viz Minulá volební období).

Zasedání ve volebním období 2018–2020

datum program zápis
1 14. červen 2018 program Zápis
2 13. září 2018 program Zápis
3 11. říjen 2018 program Zápis
4 8. listopad 2018 program Zápis | Záznam
5 13. prosinec 2018 program Zápis | Záznam: část 1, část 2, část 3 (prezentace k bodu 6)
6 10. leden 2019 program Zápis
7 14. únor 2019 program Zápis | Záznam: část 1, část 2, část 3
8 14. březen 2019 program Zápis | Záznam: část 1, část 2, část 3
9 11. duben 2019 program Zápis | Záznam
10 9. květen 2019 program Zápis | Záznam: část 1, část 2
11 13. červen 2019 program Záznam
12 12. září 2019
13 10. říjen 2019
14 14. listopad 2019
15 12. prosinec 2019
16 9. leden 2020
17 13. únor 2020
18 2. březen 2020
19 9. duben 2020
20 14. květen 2020
(nové volební období)
1 11. červen 2020
2 10. září 2020