Akademický senát

Akademický senát FF UK

volební období
2022 – 2025 

senatff@ff.cuni.cz

 

Zasedání akademického senátu fakulty jsou veřejně přístupná. Každý člen a každá členka akademické obce fakulty má právo vznášet podněty pro jednání senátu a na zasedání senátu vystoupit v rozpravě. Podněty pro jednání musí být zaslány předsednictvu na adresu pas@ff.cuni.cz nejpozději sedm dní před zasedáním senátu.

Více o akademickém senátu a jeho činnosti naleznete v sekci O senátu.

Jednání AS se koná zpravidla druhý čtvrtek v měsíci ve 13,30 hodin v místnosti č. 104/1. patro hlavní budovy, nam. Jana Palacha 2, Praha 1.

V níže uvedené tabulce naleznete harmonogram a zápisy z jednání AS FF UK ve volebním období 2022-2025. Harmonogramy a zápisy z jednání senátu v minulých volebních období jsou k dispozici vždy v archivu každého volebního období (viz Minulá volební období).

Zasedání ve volebním období 2022–2025

datum program zápis | záznam
1 13. říjen 2022 program Zápis | Záznam: mp3
2 10. listopad 2022 program Zápis | Záznam: mp3
3 8. prosinec 2022 program Zápis | Záznam: mp3
4 12. leden 2023 program Zápis | Záznam: mp3
5 9. únor 2023 program Zápis | Záznam: mp3
6 9. březen 2023 program Zápis | Záznam: mp3
7 13. duben 2023 program Zápis | Záznam: mp3
8 11. květen 2023 program Zápis | Záznam: mp3
9 8. červen 2023 program Zápis | Záznam: mp3
10 14. září 2023 program Zápis | Záznam: mp3
11 12. říjen 2023 program Zápis | Záznam: mp3
12 9. listopad 2023 program Zápis | Záznam: mp3
13 14. prosinec 2023 program
14 11. leden 2024
15 8. únor 2024
16 14. březen 2024
17 11. duben 2024
18 9. květen 2024
19 13. červen 2024
20 12. září 2024