Zahraniční komise

seznam členů e-mail zápisy z jednání komise

Obsah dokumentu

Zahraniční komise
Působnost a pravomoce
Kontakty


Působnost a pravomoce

Zahraniční komise projednává žádosti studentů o zahraniční pobyty v rámci meziuniverzitních a mezifakultních dohod a žádosti studentů o finanční podporu z Fondu mobility RUK. Provádí první kolo výběrového řízení před postoupením přihlášek na RUK.

Komise

seznam členů

Email: zahranicnikomise@ff.cuni.cz