Stipendijní komise

seznam členů e-mail: stipendijni@ff.cuni.cz zápisy z jednání komise

Stipendií je celá řada. Některá studentům rozděluje univerzita (sociální, ubytovací stipendia), jiná jsou rozdělována na fakultě na základě podmínek stanovených vedením fakulty, viz stránku Stipendia.

Stipendia posuzovaná Stipendijní komisí jsou:

a) stipendia v případech hodných zvláštního zřetele (popisformuláře)

b) stipendia na podporu studia v zahraničí

 

Působnost a pravomoce

Stanovisko stipendijní komise je nezbytným podkladem pro AS FF UK při projednávání podmínek pro přiznávání stipendií na fakultě, při projednávání návrhů na změny předpisů týkajících se stipendií a při projednávání žádostí studentů o stipendia v případech hodných zvláštního zřetele a na podporu studia v zahraničí.