Komise pro vědu

seznam členů e-mail zápisy z jednání komise

Obsah dokumentu

Komise pro vědu
Působnost a pravomoce
Kontakty
Dokumenty
Zápisy z jednání


Působnost a pravomoce

Komise pro vědu je poradním orgánem v oblasti doktorského studia, habilitací, profesur a vědy a výzkumu. Stanovisko komise pro vědu je nezbytným podkladem pro AS FF UK při schvalování návrhů na změnu předpisů týkajících se doktorského studia, při projednávání návrhů na akreditace doktorských studijních programů, při projednávání návrhů studijních plánů a dalších věcí, předložených jí senátem nebo děkanem.

Kontakty

seznam členů

Kontakt: komiseprovedu@ff.cuni.cz

Zápisy z jednání

2016

8. 1. | 11. 2.  | 4. 3.  | 1. 4. | 3. 6.

2015

13. 3. | 2. 10. | 6. 11. | 4. 12.

2013

15. 1. | 12. 3. | 9.4. | 6.12.

2010

29. 1.

2009

19. 2.

2008

20. 1.

2007

14. 3.

2002

19. 2.

2001

1. 2. | 15. 5. | 4. 6.